คอร์ดเพลง กระท่อมกัญชา – มาลีฮวนน่า

แชร์
แชร์ไปยัง

Lyric and chords

รูปภาพประกอบไปด้วย เนื้อร้อง และ คอร์ดเพลง กระท่อมกัญชา ของ มาลีฮวนน่า ::แดน..นี้มีต้นกัญชา..ปกคลุมแน่นหนา ใบกัญชาป่านนี้สะพรั่ง เวียงวังทองกะล่องกระท่อม...

เนื้อร้อง: กระท่อมกัญชา - มาลีฮวนน่า

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงแดน..นี้มีต้นกัญชา..ปกคลุมแน่นหนา ใบกัญชาป่านนี้สะพรั่ง เวียงวังทองกะล่องกระท่อมพัง ๆ ดีกว่าเวียงราชวัง ไม่หวังจะแรมไกล ฟังเสียงไฟไหม้บ้องกัญชา ช่างชวนสุขา เป็นเพลงพา กล่อมขวัญเราให้ ฟังเพลินดี ดังปี่พระอภัย มือป้องจากบ้องคู่ใจ จะเป็นหรือตายไม่ห่วงกังวล เวียงวังทองหรือจะมาสู้ ** กระท่อมฉันอยู่ ทัดทูไม่หวังสักคน มีกัญชาสุขกว่ามีคู่กมล ถึงหากฉันจนก็ยังสุขล้นไม่หวังใด..ปอง มองเห็นไฟไหม้ บ้องเป็นควัน ดังหนึ่งเมฆสวรรค์ มีตะเกียงดังเหมือนจันทร์ส่อง ยามจะนอนก่ายกอดประคอง มีคู่ สุดรักคือบ้อง ชวนให้ฉันปองคือบ้องกัญชา
ขยายกรอบเนื้อร้อง