กระท่อมทำใจ คอร์ด – ศร สินชัย

น้ำตาอ้ายย้อย คึดฮอด ฮอย... ความ... หลัง ฮักอ้าย... เฝ้า ถืกเขาพัง สิ้นหนทาง แก้... ไข... เอาไม้แป้นปีก เขียนด้วยก้อนขี้ถ่าน... ไฟ ว่ากระท่อม... ทำใจ ติดเป็นป้ายให้คน... ...
คอร์ดเพลง กระท่อมทำใจ และ เนื้อร้อง กระท่อมทำใจ ของ ศร สินชัย ::น้ำตาอ้ายย้อย คึดฮอด ฮอย... ความ... หลัง ฮักอ้าย... เฝ้า ถืกเขาพัง สิ้นหนทาง แก้...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง กระท่อมทำใจ ของ ศร สินชัย
Intro:Gm(8 Times)กระท่อมมุงGmฟาง กลาง... ทุ่งDmนา... ขี้กระGmต่าย คือหม่อDmงพักใจ... Fชาย คนฮักDmพ่าย จากใจ... เฮ้อ Gmสาว หลบมานอGmนลี้ ตั้งแต่วันที่... อ้ายฮู้... Cmข่าว ว่าสิมี... ผู้Fบ่าว มาขอDmเจ้าไปแต่ง...เGmฮ้อ ดอง... อยากอายคนมGmอง แพ้... ค่าDmดอง... จนหน้Gmาจ๋อย ฮักถืกเขาแDmย่ง ไปจ้Fอย คนเงินDmน้อยได้แค่... Gmมอง อยู่บ้านบ่ไGmด้ ย่านคนเว้าใส่ มื้อกิน...Cm ดอง หลบเลียแผลใจ เจ้าขFอง ในกระDmท่อมเดียว..เฮ้อ..Gmดาย... * น้ำตาอ้ายGmย้อย คึดฮอด Dmฮอย... ความ... Gmหลัง ฮักอ้าย... เฝ้า ถืกเขาCmพัง สิ้นหนFทาง แก้...Gm ไข... เอาไม้แป้นGmปีก เขียนด้วยก้อนขี้ถ่าน...Cm ไฟ ว่ากระท่อม... ทำFใจ ติดเป็นDmป้ายให้คน... เฮ้อ...Gmอ่าน...** เข้าบ้านบ่Gmได้ นอน... เลี้Dmยงไก่ อยู่ท่Gmงนา มื้อวัDmนน้อง... Fวิวาห์ ฝากไข่Dmไก่มา เข้าพา..Gm. ขวัญ จากวันนี้Gmอ้าย สิขอเฮ็ดใจ ให้เป็น... Cmทาน เอาเสียงนกกา... ปลอบFขวัญ อยู่ใน กระDmท่อมทำ... เฮ้อ..Gm. ใจ... Instru:Gm(8 Times)( ซ้ำ *, ** )Outro:Gm(8 Times)
  • Gm
  • Dm
  • F
  • Cm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : กระท่อมทำใจ - ศร สินชัย

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
กระท่อมมุงฟาง กลาง... ทุ่งนา... ขี้กระต่าย
คือหม่องพักใจ... ชาย คนฮักพ่าย จากใจ... เฮ้อ สาว
หลบมานอนลี้ ตั้งแต่วันที่... อ้ายฮู้... ข่าว
ว่าสิมี... ผู้บ่าว มาขอเจ้าไปแต่ง...เฮ้อ ดอง...
อยากอายคนมอง แพ้... ค่าดอง... จนหน้าจ๋อย
ฮักถืกเขาแย่ง ไปจ้อย คนเงินน้อยได้แค่... มอง
อยู่บ้านบ่ได้ ย่านคนเว้าใส่ มื้อกิน... ดอง 
หลบเลียแผลใจ เจ้าของ ในกระท่อมเดียว..เฮ้อ..ดาย...----------* น้ำตาอ้ายย้อย คึดฮอด ฮอย... ความ... หลัง
ฮักอ้าย... เฝ้า ถืกเขาพัง สิ้นหนทาง แก้... ไข...
เอาไม้แป้นปีก เขียนด้วยก้อนขี้ถ่าน... ไฟ 
ว่ากระท่อม... ทำใจ ติดเป็นป้ายให้คน... เฮ้อ...อ่าน...----------** เข้าบ้านบ่ได้ นอน... เลี้ยงไก่ อยู่ท่งนา
มื้อวันน้อง... วิวาห์ ฝากไข่ไก่มา เข้าพา... ขวัญ
จากวันนี้อ้าย สิขอเฮ็ดใจ ให้เป็น... ทาน
เอาเสียงนกกา... ปลอบขวัญ
อยู่ใน กระท่อมทำ... เฮ้อ... ใจ...
(ซ้ำ *, **)