กลับบ้านเฮาเต๊อะ คอร์ด - เดอะ สะล้อ

กลับมาเต๊อะอี่นาย คืนกลับมาแม่สาย อ้ายพร้อมจะอภัย ที่แล้วมา กลับมาเต๊อะอี่นาย คืนกลับมาแม่สาย อ้ายนี้ยังคอย อี่น้องนั้นคืนบ้านเฮา
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง กลับบ้านเฮาเต๊อะ และเนื้อร้อง กลับบ้านเฮาเต๊อะ เดอะ สะล้อ เนื้อร้อง::กลับมาเต๊อะอี่นาย คืนกลับมาแม่สาย อ้ายพร้อมจะอภัย ที่แล้วมา กลับมาเต๊อะอี่นาย คื... เนื้อเพลง กลับบ้านเฮาเต๊อะ, กลับบ้านเฮาเต๊อะ spotify, กลับบ้านเฮาเต๊อะ เปลี่ยนคีย์
Tuning E capo fret 1 / Tuning Eb capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด กลับบ้านเฮาเต๊อะ ของ เดอะ สะล้อ คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro :FBb CFGm C FCFพ็ญที่เคยอยู่บ้านเหนือ
เจ้าจากBbไปตั้งแต่วันสงกFรานต์ 
Fพรที่เคยอยู่บ้านกลาง
ก็ไปตั้งเGmมินยังบ่ฮู้ข่าวเCลย ----------Fต่างคนต่างไAmปทาง
จนบ้านGmเฮาบะเดี่ยวเหมือนบ้านFฮ้าง 
Amผู้บ่าวเลยGmนอนอ้างว้าง
เซาะหาอีCนางมันจ้างแสนยากGmเย็น----------Cบื่อบ้านเฮาก็Fไป เบื่อทำนาก็Amหาย
อ้ายจะยะจะGmใด  ให้เจ้าคืนย้อนCมา
เจ้าคงหลงกับแFสง เจ้าคงเพลินกัAmบสี 
อยู่กับงานที่Gmดี มีกระจกห้องแCอร์
ดอกเอื้องDmเอย เคยงามบนพื้นดอย
ต้องไปGmคอยเป็นนางบำเรอให้กัCบชาย
ดอกเอื้องDmเอย เคยงามในหัวใจ
ต้องจำGmทน ยินยอมมอบCกาย----------กลับมาเต๊อะอี่Fนาย คืนกลับAmมาแม่สาย
อ้ายพGmร้อมจะอภัย ที่แCล้วมา
กลับมาเต๊อะอี่Fนาย คืนกลับAmมาแม่สาย
อ้ายGmนี้ยังคอย อี่Cน้องนั้นคืนบ้านFเฮา  C
Instru :FBb FFGm CBb FGm CFGm C F(ซ้ำทั้งหมด)
Outro :FBb FFGm C F
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AChord key_a
 • Abm or G#mChord key_ab
 • AmChord key_a
 • BChord key_b
 • BbChord key_bb
 • CChord key_c
 • C#mChord key_c_sharp
 • DmChord key_d
 • EChord key_e
 • FChord key_f
 • F#mChord key_f_sharp
 • GmChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: กลับบ้านเฮาเต๊อะ - เดอะ สะล้อ

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เพ็ญที่เคยอยู่บ้านเหนือ
เจ้าจากไปตั้งแต่วันสงกรานต์
พรที่เคยอยู่บ้านกลาง
ก็ไปตั้งเมินยังบ่ฮู้ข่าวเลย  ต่างคนต่างไปทาง
จนบ้านเฮาบะเดี่ยวเหมือนบ้านฮ้าง
ผู้บ่าวเลยนอนอ้างว้าง
เซาะหาอีนางมันจ้างแสนยากเย็น----------เบื่อบ้านเฮาก็ไป เบื่อทำนาก็หาย
อ้ายจะยะจะใด ให้เจ้าคืนย้อนมา
เจ้าคงหลงกับแสง เจ้าคงเพลินกับสี
อยู่กับงานที่ดี มีกระจกห้องแอร์----------ดอกเอื้องเอย เคยงามบนพื้นดอย
ต้องไปคอยเป็นนางบำเรอให้กับชาย
ดอกเอื้องเอย เคยงามในหัวใจ
ต้องจำทน ยินยอมมอบกาย----------กลับมาเต๊อะอี่นาย คืนกลับมาแม่สาย
อ้ายพร้อมจะอภัย ที่แล้วมา
กลับมาเต๊อะอี่นาย คืนกลับมาแม่สาย
อ้ายนี้ยังคอย อี่น้องนั้นคืนบ้านเฮา----------(ซ้ำทั้งหมด)