กลับไปก่อน คอร์ด – ตั๊ก ศิริพร

กลับไปเถอะอย่าหลอกกันซ้ำซ้ำ เพราะฉัน ขยาดซะแล้ว ทุกวัน ทุกวัน ความฝันลดลง เริ่มกร่อย เลย ก็เธอ ให้เล่นบท คอยและคอย ไม่เห็น ใส่ใจ...
คอร์ดเพลง กลับไปก่อน และ เนื้อร้อง กลับไปก่อน ของ ตั๊ก ศิริพร ::กลับไปเถอะอย่าหลอกกันซ้ำซ้ำ เพราะฉัน ขยาดซะแล้ว ทุกวัน ทุกวัน ความฝันลดลง เริ่มก...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง กลับไปก่อน ของ ตั๊ก ศิริพร
Intro:ABE G#m C#mF#mBBมันคงจะEหมด เวลา กันG#mได้เสียที เรื่อง เC#mก่าเก่า B ให้ผ่านAผ่าน ไปเถอะ ให้มัG#mนแล้วไป อย่F#mาจำเลยB ส่วนเAธอ คงจะเพียง แG#mค่เสียดาย ไG#ม่ช้ำ สักเท่C#mาไหร่ ส่วนF#mฉัน จะเป็นจะตาย ก็ยังไม่รู้เลย คงต้องBทำใจ * ใช่ว่าEก่อนนั้นคิดจG#mะรักเธอชั่C#mวชีวี B แต่ว่าAตอนนี้ ถ้าคิดจG#mะรักก็แค่บF#mางคืน B เช่นบาAงคืนเธอลืมป่G#mวยลา ทำเป็G#นเผลอC#mลืมมา ถ้F#mาฉันเป็นคนไม่ทันรู้ไม่เท่าเธอ ก็คงBเจอหลอกเอา **E กลับไปเถอะอย่าหลอกกันซ้ำซ้ำ เพราะฉัน ขยาดซG#mะแล้ว C#mทุกวัน ทุกวัน ความฝันลดลง เริ่มG#mกร่อยเลย ก็เAธอ ให้เล่นบท Bคอยและคอย ไม่เEห็น G#m ใส่C#mใจ ไม่F#mรู้ล่ะ ยังไง ก็ต้องขอให้เธอไปซะก่อนBไป *** Eกลับไปก่อน ไปก่อน อย่าถามย้ำ เพราะฉัน ไม่อยากใG#mห้ถาม เอาC#mไว้เมื่อยาม ที่เธอรัก ใครจริG#mง สักคนBm ถ้AาเธอเทจนหมBดใจ แต่ว่าEเขา G#mให้ได้ แค่C#mหยดใจ ใF#mห้รักมันชื่นมันหวาน เท่าไหน แต่บางคBรั้ง มันก็ทำให้หมดอารมณ์ Instru:E G#mC#mE G#mC#mF#m G#mA G#mF#m BEA BE G#m C#mF#mB( ซ้ำ *, **, *** )Outro:E G#mC#mE G#mC#m BE
  • E
  • C#m or Db
  • B
  • A
  • F#m or Gb
  • Bm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : กลับไปก่อน - ตั๊ก ศิริพร

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
มันคงจะหมด เวลา กันได้เสียที เรื่อง เก่าเก่า 
ให้ผ่านผ่าน ไปเถอะ ให้มันแล้วไป อย่าจำเลย 
ส่วนเธอ คงจะเพียง แค่เสียดาย ไม่ช้ำ สักเท่าไหร่ 
ส่วนฉัน จะเป็นจะตาย ก็ยังไม่รู้เลย คงต้องทำใจ----------* ใช่ว่าก่อนนั้นคิดจะรักเธอชั่วชีวี 
แต่ว่าตอนนี้ ถ้าคิดจะรักก็แค่บางคืน 
เช่นบางคืนเธอลืมป่วยลา ทำเป็นเผลอลืมมา
ถ้าฉันเป็นคนไม่ทันรู้ไม่เท่าเธอ ก็คงเจอหลอกเอา----------** กลับไปเถอะอย่าหลอกกันซ้ำซ้ำ
เพราะฉัน ขยาดซะแล้ว
ทุกวัน ทุกวัน ความฝันลดลง เริ่มกร่อยเลย
ก็เธอ ให้เล่นบท คอยและคอย ไม่เห็น ใส่ใจ 
ไม่รู้ล่ะ ยังไง ก็ต้องขอให้เธอไปซะก่อนไป ----------*** กลับไปก่อน ไปก่อน อย่าถามย้ำ
เพราะฉัน ไม่อยากให้ถาม
เอาไว้เมื่อยาม ที่เธอรัก ใครจริง สักคน 
ถ้าเธอเทจนหมดใจ แต่ว่าเขา ให้ได้ แค่หยดใจ
ให้รักมันชื่นมันหวาน เท่าไหน
แต่บางครั้ง มันก็ทำให้หมดอารมณ์
(ซ้ำ *, **, ***)