กลัวความตาย คอร์ด – สามเสน เลเซอร์

เธอเคยได้ยินเรื่องราวนี้ไหม มีคนคนหนึ่ง ที่ไม่เคยรู้ว่าตัวมีหัวใจ ไม่เคยคิดว่าต้องทำดีสักแค่ไหน แค่ให้เวลาผ่าน เวียนหมุนไป * เรื่องราวที่ฉันเอ่ย เป็นความจริงข้างในที่เก็บไว้ จนมาได้พบเธอคือหัวใจ โอ้เธ...
คอร์ดเพลง กลัวความตาย และ เนื้อร้อง กลัวความตาย ของ สามเสน เลเซอร์ ::เธอเคยได้ยินเรื่องราวนี้ไหม มีคนคนหนึ่ง ที่ไม่เคยรู้ว่าตัวมีหัวใจ ไม่เคยคิดว่าต้...

เนื้อร้อง: กลัวความตาย - สามเสน เลเซอร์

ศิลปิน: สามเสน เลเซอร์ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

เธอเคยได้ยินเรื่องราวนี้ไหม มีคนคนหนึ่ง ที่ไม่เคยรู้ว่าตัวมีหัวใจ ไม่เคยคิดว่าต้องทำดีสักแค่ไหน แค่ให้เวลาผ่าน เวียนหมุนไป * เรื่องราวที่ฉันเอ่ย เป็นความจริงข้างในที่เก็บไว้ จนมาได้พบเธอคือหัวใจ โอ้เธอรู้ไหม เธอทำให้ฉัน ไม่อยากตาย ** ฉันอยากหายใจ เอาไว้ให้นาน โอ้ฉันกลัวความมืดมัว เธอฉันกลัวฉันไม่อยากหายไป ทุกเศษลมหายใจ เก็บเอาไว้เพื่อให้เธอ เธอรู้ไหมเธอทำให้ฉัน กลัวความตาย ชีวิตที่เกิดมาเพียงแค่หนึ่งครั้ง กลับเหมือนมีพลัง ลืมความหลังไม่อยากจำให้ฝังใจ ต่อแต่นี้เธอโปรดจำคำของฉันไว้ ว่าชีวิตที่ฉันเหลืออยู่ ฉันจะขอทำเพื่อเธอ (ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ **) ชีวิตที่ฉันมีอยู่ โลกนี้ยังมียังมีความหมาย นั่นเพราะมีเธอ ฉันมีเธอ ฉันจึงยังหายใจ หากฉันไม่มีเธออยู่ ชีวิตจะเป็นเช่นไร เธอรู้ไหมเธอทำให้ฉัน กลัวความตาย ชีวิตที่ฉันมีอยู่ โลกนี้ยังมียังมีความหมาย นั่นเพราะมีเธอ ฉันมีเธอ ฉันจึงยังหายใจ

ขยายกรอบเนื้อร้อง