กล้าหาญชาญชัย คอร์ด - อัสนี วสันต์

กล้าหาญ ชาญชัย สิ่งใด กล้ำกลืน กล้าหาญ ชาญชัย หัวใจ ยืนยง กล้าหาญ มั่นคง ปลดปลง จงเจริญ
คงไว้ความงดงามน้ำใจ ก่อเก็บไว้ไม่หวั่นไม่ไหว หรีดหริ่งเสียงเรไร ค่ำคืน สิ่งสถาพรใดยั่งยืน สิ่งที่ฝืนให้...
คอร์ดเพลง กล้าหาญชาญชัย และเนื้อร้อง กล้าหาญชาญชัย อัสนี วสันต์ เนื้อร้อง:: กล้าหาญ ชาญชัย สิ่งใด กล้ำกลืน กล้าหาญ ชาญชัย หัวใจ ยืนยง กล้าหาญ มั่นคง ปลดปลง...

เนื้อเพลง: กล้าหาญชาญชัย - อัสนี วสันต์

ศิลปิน อัสนี วสันต์ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
* กล้าหาญ ชาญชัย สิ่งใด กล้ำกลืน กล้าหาญ ชาญชัย หัวใจ ยืนยง กล้าหาญ มั่นคง ปลดปลง จงเจริญ
** คงไว้ความงดงามน้ำใจ ก่อเก็บไว้ไม่หวั่นไม่ไหว หรีดหริ่งเสียงเรไร ค่ำคืน สิ่งสถาพรใดยั่งยืน สิ่งที่ฝืนให้คืนกลับมา สิ่งไหน สิ่งไหน กล้ำกลืน (ซ้ำ **,*) กล้า หาญ ชาญชัย ปลดปลง จงเจริญ กล้า หาญ ชาญชัย ปลดปลง จงเจริญ กล้า หาญ ชาญชัย ปลดปลง จงเจริญ กล้า หาญ ชาญชัย ปลดปลง จงเจริญ