กอดฉัน คอร์ด – หญิง ธิติกานต์

กอดฉันให้นาน นานได้ไหม เป็นสิ่งสุดท้ายเพื่ออำลา ไม่รั้งเธอไว้นานหรอกหนา แค่ทำเป็นรัก ก่อนจากกันไป จะไม่ร้องไห้ ฉันขอสัญญา...
คอร์ดเพลง กอดฉัน และ เนื้อร้อง กอดฉัน ของ หญิง ธิติกานต์ ::กอดฉันให้นาน นานได้ไหม เป็นสิ่งสุดท้ายเพื่ออำลา ไม่รั้งเธอไว้นานหรอกหนา แค่ทำเป็...
คอร์ดและเนื้อร้อง กอดฉัน ของ หญิง ธิติกานต์
Intro:CEADmGCC* ไม่แพ้Cก็ชนะ ธรรมGดากฎเกณฑ์ เรานั้นAmเป็นผู้เล่น ยอมรับคGวามเป็นจริง ไม่ต้องCการอย่าฝืน คืนรักEเธอกลับไป เจ็บนี้Amไม่โทษใคร ในเมื่อGฉันเลือกเอง **Am รู้ว่าต้องตัดใจ ทั้งที่แEmสนจะทรมาน เFขาคือปัจจุบัน ส่วนฉันนั้นเGป็นอดีต Fฮื้อ ฮือ ฮืGอ ฮือ ***CอดฉันใEmห้นาน นานได้ไAmหม G เป็นFสิ่งสุดท้Gายเพื่ออำCลา Cไม่รั้งEmเธอไว้นานหรอกAmหนา G แค่Fทำเป็นGรัก ก่อนFจากกันGไป จะDmไม่ร้องไห้ ฉันขอสัญGญา Instru:C EmAm GF GC EAmF GC( ซ้ำ *, **, ***, *** )จะFไม่ร้องไGห้ ให้เห็นน้ำตา Outro:C EAmD7F GCCmaj7
  • C
  • G
  • Am
  • E
  • Em
  • F
  • Dm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : กอดฉัน - หญิง ธิติกานต์

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : พรพจน์ อันทนัย | เรียบเรียง : อัครวัฒน์ โชติอมรพันธุ์
* ไม่แพ้ก็ชนะ ธรรมดากฎเกณฑ์
เรานั้นเป็นผู้เล่น ยอมรับความเป็นจริง
ไม่ต้องการอย่าฝืน คืนรักเธอกลับไป
เจ็บนี้ไม่โทษใคร ในเมื่อฉันเลือกเอง----------** รู้ว่าต้องตัดใจ ทั้งที่แสนจะทรมาน เขาคือปัจจุบัน
ส่วนฉันนั้นเป็นอดีต ฮื้อ ฮือ ฮือ ฮือ ----------*** กอดฉันให้นาน นานได้ไหม 
 เป็นสิ่งสุดท้ายเพื่ออำลา
ไม่รั้งเธอไว้นานหรอกหนา แค่ทำเป็นรัก
ก่อนจากกันไป จะไม่ร้องไห้ ฉันขอสัญญา
(ซ้ำ *, **, ***, ***)
จะไม่ร้องไห้ ให้เห็นน้ำตา