กอดฉัน คอร์ด – หญิง ธิติกานต์

กอดฉันให้นาน นานได้ไหม เป็นสิ่งสุดท้ายเพื่ออำลา ไม่รั้งเธอไว้นานหรอกหนา แค่ทำเป็นรัก ก่อนจากกันไป จะไม่ร้องไห้ ฉันขอสัญญา...
คอร์ดเพลง กอดฉัน และ เนื้อร้อง กอดฉัน ของ หญิง ธิติกานต์ ::กอดฉันให้นาน นานได้ไหม เป็นสิ่งสุดท้ายเพื่ออำลา ไม่รั้งเธอไว้นานหรอกหนา แค่ทำเป็...
คอร์ดเพลง กอดฉัน และ เนื้อร้อง กอดฉัน ของ หญิง ธิติกานต์ ::กอดฉันให้นาน นานได้ไหม เป็นสิ่งสุดท้ายเพื่ออำลา ไม่รั้งเธอไว้นานหรอกหนา แค่ทำเป็...
Intro:CEADmGCC* ไม่แพ้Cก็ชนะ ธรรมGดากฎเกณฑ์ เรานั้นAmเป็นผู้เล่น ยอมรับคGวามเป็นจริง ไม่ต้องCการอย่าฝืน คืนรักEเธอกลับไป เจ็บนี้Amไม่โทษใคร ในเมื่อGฉันเลือกเอง **Am รู้ว่าต้องตัดใจ ทั้งที่แEmสนจะทรมาน เFขาคือปัจจุบัน ส่วนฉันนั้นเGป็นอดีต Fฮื้อ ฮือ ฮืGอ ฮือ ***CอดฉันใEmห้นาน นานได้ไAmหม G เป็นFสิ่งสุดท้Gายเพื่ออำCลา Cไม่รั้งEmเธอไว้นานหรอกAmหนา G แค่Fทำเป็นGรัก ก่อนFจากกันGไป จะDmไม่ร้องไห้ ฉันขอสัญGญา Instru:C EmAm GF GC EAmF GC( ซ้ำ *, **, ***, *** )จะFไม่ร้องไGห้ ให้เห็นน้ำตา Outro:C EAmD7F GCCmaj7
คำร้อง/ทำนอง : พรพจน์ อันทนัย | เรียบเรียง : อัครวัฒน์ โชติอมรพันธุ์