กะดีใจนำ (Happy for you) คอร์ด – บิว สงกรานต์

กะดีใจนำ ถ้าเขาฮักเจ้าอิหลี ให้ถิ่มความทุกข์เอาไว้ตรงนี้ บ่ต้องสนคนพอจั่งอ้าย กะดีใจนำ ถ้าว่าเขาฮักเจ้าหลาย เจ็บส่ำนี้คงบ่พอสิตาย ให้เจ้าไป กับเขาเด้อหล่า...
คอร์ดเพลง กะดีใจนำ (Happy for you) และ เนื้อร้อง กะดีใจนำ (Happy for you) ของ บิว สงกรานต์ ::กะดีใจนำ ถ้าเขาฮักเจ้าอิหลี ให้ถิ่มความทุกข์เอาไว้ตรงนี้ บ่ต้องสนคนพอจั่งอ้าย กะ...
คอร์ดเพลง กะดีใจนำ (Happy for you) และ เนื้อร้อง กะดีใจนำ (Happy for you) ของ บิว สงกรานต์ ::กะดีใจนำ ถ้าเขาฮักเจ้าอิหลี ให้ถิ่มความทุกข์เอาไว้ตรงนี้ บ่ต้องสนคนพอจั่งอ้าย กะ...
Intro:AmEmCDEmบ่เป็นหยัง... อ้ายDฮู้อยู่ Cอ้ายมันบ่ควรคู่ กัGบหล่า Emเข้าใจอยู่... อ้ายกะDมีส่ำนี้หล่ะ มีแต่Cใจ มันกินบ่Dได้ Amขั่นเจ้าว่าเขาดี Emอ้ายกะบ่ได้ว่า Amขั่นว่าเจ้าสิหนี คงสิEmยื้อบ่ได้ Amอ้ายกะคงต้องปล่อย ให้Emเจ้าไป ไCปตามทางที่เจ้าต้องDการ กะดีใจGนำ ถ้าBmเขาฮักเจ้าอิEmหลี ให้ถิ่มความDทุกข์เอาไว้ตรงCนี้ บ่ต้องDสนคนพอจั่งอ้าย กะดีใจGนำ ถ้าBmว่าเขาฮักเจ้าหEmลาย เจ็บส่ำDนี้คงบ่พอสิCตาย ให้เจ้Dาไป กับเขาเGด้อหล่า... Instru:GEmบ่เป็นหยัง อ้ายDฮู้อยู่ เCขามันควรสิคู่ กัGบเจ้า เEmข้าใจอยู่ อ้ายมันDทุกข์บ่คือจั่งเขา มีแต่Cใจ... มันกินDบ่ได้Instru.:AmEmAmEmCCDDAmขั่นเจ้าว่าเขาดี Emอ้ายกะบ่ได้ว่า Amขั่นว่าเจ้าสิหนี คงสิEmยื้อบ่ได้ Amอ้ายกะคงต้องปล่อย ให้Emเจ้าไป ไCปตามทางที่เจ้าต้องDการ กะดีใจGนำ ถ้าD/F#เขาฮักเจ้าอิหEmลี ให้ถิ่มความทุDกข์เอาไว้ตรงCนี้ บ่ต้องDสนคนพอจั่งอ้าย กะดีใจGนำ ถ้าD/F#ว่าเขาฮักเจ้าหEmลาย เจ็บส่ำDนี้คงบ่พอสิCตาย ให้เDจ้าไป กับเขาเด้Gอหล่า...D กะดีใจGนำ ถ้าBmเขาฮักเจ้าอิEmหลี ให้ถิ่มความDทุกข์เอาไว้ตรงCนี้ บ่ต้องDสนคนพอจั่งอ้าย กะดีใจGนำ ถ้าD/F#ว่าเขาฮักเจ้าหEmลาย เจ็บส่ำDนี้คงบ่พอสิCตาย ให้เจ้Dาไป กับเขาเGด้อหล่า... ให้Amเจ้าไป...ฮู้วว์D... กับเขาเGด้อหล่า...
เนื้อร้องทำนอง : บิว สรรชัย | เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท