คอร์ดเพลง กะดีใจนำ (Happy for you) – บิว สงกรานต์

The Hook (ท่อนฮุค)

กะดีใจนำ ถ้าเขาฮักเจ้าอิหลี ให้ถิ่มความทุกข์เอาไว้ตรงนี้ บ่ต้องสนคนพอจั่งอ้าย กะดีใจนำ ถ้าว่าเขาฮักเจ้าหลาย เจ็บส่ำนี้คงบ่พอสิตาย ให้เจ้าไป กับเขาเด้อหล่า...

Lyric and chords

คอร์ดเพลง กะดีใจนำ (Happy for you) และ เนื้อร้อง กะดีใจนำ (Happy for you) ของ บิว สงกรานต์ ::กะดีใจนำ ถ้าเขาฮักเจ้าอิหลี ให้ถิ่มความทุกข์เอาไว้ตรงนี้ บ่ต้องสนคนพอจั่งอ้าย กะ...
คอร์ดเพลง กะดีใจนำ (Happy for you) และ เนื้อร้อง กะดีใจนำ (Happy for you) ของ บิว สงกรานต์ ::กะดีใจนำ ถ้าเขาฮักเจ้าอิหลี ให้ถิ่มความทุกข์เอาไว้ตรงนี้ บ่ต้องสนคนพอจั่งอ้าย กะ...
แชร์แชร์

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : กะดีใจนำ (Happy for you) - บิว สงกรานต์

เนื้อร้องทำนอง : บิว สรรชัย | เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท

Lyric and chords width transpose key

Intro:AmEmCDEmบ่เป็นหยัง... อ้ายDฮู้อยู่ Cอ้ายมันบ่ควรคู่ กัGบหล่า Emเข้าใจอยู่... อ้ายกะDมีส่ำนี้หล่ะ มีแต่Cใจ มันกินบ่Dได้ Amขั่นเจ้าว่าเขาดี Emอ้ายกะบ่ได้ว่า Amขั่นว่าเจ้าสิหนี คงสิEmยื้อบ่ได้ Amอ้ายกะคงต้องปล่อย ให้Emเจ้าไป ไCปตามทางที่เจ้าต้องDการ กะดีใจGนำ ถ้าBmเขาฮักเจ้าอิEmหลี ให้ถิ่มความDทุกข์เอาไว้ตรงCนี้ บ่ต้องDสนคนพอจั่งอ้าย กะดีใจGนำ ถ้าBmว่าเขาฮักเจ้าหEmลาย เจ็บส่ำDนี้คงบ่พอสิCตาย ให้เจ้Dาไป กับเขาเGด้อหล่า... Instru:GEmบ่เป็นหยัง อ้ายDฮู้อยู่ เCขามันควรสิคู่ กัGบเจ้า เEmข้าใจอยู่ อ้ายมันDทุกข์บ่คือจั่งเขา มีแต่Cใจ... มันกินDบ่ได้Instru.:AmEmAmEmCCDDAmขั่นเจ้าว่าเขาดี Emอ้ายกะบ่ได้ว่า Amขั่นว่าเจ้าสิหนี คงสิEmยื้อบ่ได้ Amอ้ายกะคงต้องปล่อย ให้Emเจ้าไป ไCปตามทางที่เจ้าต้องDการ กะดีใจGนำ ถ้าD/F#เขาฮักเจ้าอิหEmลี ให้ถิ่มความทุDกข์เอาไว้ตรงCนี้ บ่ต้องDสนคนพอจั่งอ้าย กะดีใจGนำ ถ้าD/F#ว่าเขาฮักเจ้าหEmลาย เจ็บส่ำDนี้คงบ่พอสิCตาย ให้เDจ้าไป กับเขาเด้Gอหล่า...D กะดีใจGนำ ถ้าBmเขาฮักเจ้าอิEmหลี ให้ถิ่มความDทุกข์เอาไว้ตรงCนี้ บ่ต้องDสนคนพอจั่งอ้าย กะดีใจGนำ ถ้าD/F#ว่าเขาฮักเจ้าหEmลาย เจ็บส่ำDนี้คงบ่พอสิCตาย ให้เจ้Dาไป กับเขาเGด้อหล่า... ให้Amเจ้าไป...ฮู้วว์D... กับเขาเGด้อหล่า...
...ค้นเพลงอื่น ๆ...