กางหลาง คอร์ด – วงวันเวย์

หรือว่ามึงกลัวหลางเพราะว่าเรากางหลาง หนังสือหนังหาไม่ได้เรียน เรามันตัวดำไว้ผมทรงเร็กเก้ เกเรไม่มีงานทำ เอาไปไหนปริญญามันจำนำไม่ได้...
คอร์ดเพลง กางหลาง และ เนื้อร้อง กางหลาง ของ วงวันเวย์ ::หรือว่ามึงกลัวหลางเพราะว่าเรากางหลาง หนังสือหนังหาไม่ได้เรียน เรามันตัวดำไว้ผมทร...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง กางหลาง ของ วงวันเวย์
Intro:EmDEmAเรียนBmไปก็ไม่ได้เป็นครู ออกมาอGยู่กับโหม๋เราดีหว๊า A มาเที่ยวมาดีดกีต้าร์ ตามหDล่าบ้านเรา สาF#mว ๆ บ้านเราก็สวย ไม่Bmขี้หกให้เสียใจหรอกหนา แต่ถ้าGแลมันผิดท่า เวลาล่วงเลย ไซรยังAเรียนไม่จบ * มึงเห็นEmหม้าย ชีวิตวัยรุ่นมันนุ๊กขนาดไหน อยากBmจะทำอะไรมึงก็ได้ทำ จำได้Emหม้ายก่อนที่มึงจะไปเรียน เราBmเคยเขรถเวียนในหลาด คำGว่าขี้ขลาดเราไม่นึกมันชัดAเจน** หรือว่ามึงกลัวDหลางเพราะว่าเรากางAหลาง หนัGงสือหนังหาไม่ได้เAรียน เรามันตัวDดำไว้ผมทรงเร็Aกเก้ เกเGรไม่มีงานAทำ เอาไปไหนปริญDญามันจำนำไAม่ได้ จบแGล้วมากรีดยางกะAลุย มาหนุกมาเDที่ยว กางหลางกับโหม๋Aเรา สาแGลว่ามันน่า A สุดยอดหว๊าเพื่อนDแล้ว Instru:EmDEmAD AG AD AG A( ซ้ำ *, **, ** )สาGแลว่ามันAน่า สุดยอดหว๊าเพื่Dอนแล้GA D
  • Bm
  • G
  • A
  • D
  • F#m or Gb
  • Em
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : กางหลาง - วงวันเวย์

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : พรชัย จันสุข | เรียบเรียง : A2 Home Studio Trang
เรียนไปก็ไม่ได้เป็นครู ออกมาอยู่กับโหม๋เราดีหว๊า
 มาเที่ยวมาดีดกีต้าร์ ตามหล่าบ้านเรา
สาว ๆ บ้านเราก็สวย ไม่ขี้หกให้เสียใจหรอกหนา
แต่ถ้าแลมันผิดท่า เวลาล่วงเลย ไซรยังเรียนไม่จบ----------* มึงเห็นหม้าย ชีวิตวัยรุ่นมันนุ๊กขนาดไหน
อยากจะทำอะไรมึงก็ได้ทำ
จำได้หม้ายก่อนที่มึงจะไปเรียน
เราเคยเขรถเวียนในหลาด
คำว่าขี้ขลาดเราไม่นึกมันชัดเจน----------** หรือว่ามึงกลัวหลางเพราะว่าเรากางหลาง
หนังสือหนังหาไม่ได้เรียน
เรามันตัวดำไว้ผมทรงเร็กเก้ เกเรไม่มีงานทำ
เอาไปไหนปริญญามันจำนำไม่ได้
จบแล้วมากรีดยางกะลุย 
มาหนุกมาเที่ยว กางหลางกับโหม๋เรา
สาแลว่ามันน่า สุดยอดหว๊าเพื่อนแล้ว
(ซ้ำ *, **, **)
สาแลว่ามันน่า สุดยอดหว๊าเพื่อนแล้ว