การจากลา คอร์ด – อนัส ฮอลลิเดย์

เธอล่ำลาจากกัน บอกฉันว่าเธอเลือกเขา เหตุผลที่เธอเปลี่ยนใจจากไป ก็ขอเลิกคนที่ลืมกัน การจากลาไม่ทำให้เธอเสียใจ ฉันคอยดีใจที่เป็นอย่างนั้น แต่อยากให้เป็นเพียงแค่ฝัน ก่อนจะไป...
คอร์ดเพลง การจากลา และ เนื้อร้อง การจากลา ของ อนัส ฮอลลิเดย์ ::เธอล่ำลาจากกัน บอกฉันว่าเธอเลือกเขา เหตุผลที่เธอเปลี่ยนใจจากไป ก็ขอเลิกคนที่ลืมก...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง การจากลา ของ อนัส ฮอลลิเดย์
Intro:FFFรักกันนานเท่าไร แต่ทำBbไมทำกันอย่างนี้ สิ่งที่Gmเคยจดจำ สิ่งที่Cมันแสนดี ยังมีไFหม Fรักที่เคยบอก ฉันก็Bbยังจำได้ขึ้นใจ แต่จะใGmห้ลืมมันง่ายได้Cไหม ก็เธอไม่Fรักกัน Instru:FFก็ไFม่รู้จะทำยังไร เมื่Bbอใจมันลืมไม่ลง มันGmสับสน ใจCวกวน จนหFมดหวัง Gmลืมกันง่ายอย่างCนี้ แต่ใจที่Amมีเธอกลับโยนทิ้งDmมัน บอกตัGmวเองแล้วกัน ว่าCฉันนั้นต้องลืมเFธอ * เธอล่ำBbลาจากกัน บอกCฉันว่าเธอAmเลือกเขา เหตุDmผลที่เธอเปลี่ยนGmใจจากไป ก็Cขอ เลิกคนที่Fลืมกัน การจาBbกลาไม่ทำให้เธอเสียCใจ ฉันต้องคAmอยดีใจที่เป็นอย่าDmงนั้น แต่อยากให้เGmป็น เพียงแAmค่ฝัน ก่อนจะGmไปจากใจCฉัน มันไม่ต้องการให้Fเป็นจริง Instru.:F AmDmBb CFBbAmGm CF( ซ้ำ * )การจากBbลา ไม่ทำให้เธอเสียCใจ เธอ คงAmไม่เป็นไร แค่ไม่มีDmฉัน แต่อยากให้Gmเป็นเพียงแAmค่ฝัน ก่อนจะGmไปจากใจCฉัน มันไม่ต้องการให้Fเป็นจริง ความเปลี่ยนGmใจจากใจเท่าCนั้น ฉันไม่ต้องการให้Fเป็นจริง
  • F
  • Bb or A#
  • Gm
  • C
  • Am
  • Dm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : การจากลา - อนัส ฮอลลิเดย์

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
รักกันนานเท่าไร แต่ทำไมทำกันอย่างนี้
สิ่งที่เคยจดจำ สิ่งที่มันแสนดี ยังมีไหม
รักที่เคยบอก ฉันก็ยังจำได้ขึ้นใจ
แต่จะให้ลืมมันง่ายได้ไหม ก็เธอไม่รักกัน
ก็ไม่รู้จะทำยังไร เมื่อใจมันลืมไม่ลง
มันสับสน ใจวกวน จนหมดหวัง
ลืมกันง่ายอย่างนี้ แต่ใจที่มีเธอกลับโยนทิ้งมัน 
บอกตัวเองแล้วกัน ว่าฉันนั้นต้องลืมเธอ----------* เธอล่ำลาจากกัน บอกฉันว่าเธอเลือกเขา
เหตุผลที่เธอเปลี่ยนใจจากไป ก็ขอ เลิกคนที่ลืมกัน
การจากลาไม่ทำให้เธอเสียใจ 
ฉันต้องคอยดีใจที่เป็นอย่างนั้น
แต่อยากให้เป็น เพียงแค่ฝัน 
ก่อนจะไปจากใจฉัน มันไม่ต้องการให้เป็นจริง ----------(ซ้ำ *)
การจากลา ไม่ทำให้เธอเสียใจ
เธอ คงไม่เป็นไร แค่ไม่มีฉัน
แต่อยากให้เป็นเพียงแค่ฝัน
ก่อนจะไปจากใจฉัน มันไม่ต้องการให้เป็นจริง
ความเปลี่ยนใจจากใจเท่านั้น ฉันไม่ต้องการให้เป็นจริง