คอร์ดเพลง การจากลา – อนัส ฮอลลิเดย์

The Hook (ท่อนฮุค)

เธอล่ำลาจากกัน บอกฉันว่าเธอเลือกเขา เหตุผลที่เธอเปลี่ยนใจจากไป ก็ขอเลิกคนที่ลืมกัน การจากลาไม่ทำให้เธอเสียใจ ฉันคอยดีใจที่เป็นอย่างนั้น แต่อยากให้เป็นเพียงแค่ฝัน ก่อนจะไป...

Lyric and chords

คอร์ดเพลง การจากลา และ เนื้อร้อง การจากลา ของ อนัส ฮอลลิเดย์ ::เธอล่ำลาจากกัน บอกฉันว่าเธอเลือกเขา เหตุผลที่เธอเปลี่ยนใจจากไป ก็ขอเลิกคนที่ลืมก...
คอร์ดเพลง การจากลา และ เนื้อร้อง การจากลา ของ อนัส ฮอลลิเดย์ ::เธอล่ำลาจากกัน บอกฉันว่าเธอเลือกเขา เหตุผลที่เธอเปลี่ยนใจจากไป ก็ขอเลิกคนที่ลืมก...
แชร์แชร์

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : การจากลา - อนัส ฮอลลิเดย์

ศิลปิน: อนัส ฮอลลิเดย์ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

Lyric and chords width transpose key

Intro:FFFรักกันนานเท่าไร แต่ทำBbไมทำกันอย่างนี้ สิ่งที่Gmเคยจดจำ สิ่งที่Cมันแสนดี ยังมีไFหม Fรักที่เคยบอก ฉันก็Bbยังจำได้ขึ้นใจ แต่จะใGmห้ลืมมันง่ายได้Cไหม ก็เธอไม่Fรักกัน Instru:FFก็ไFม่รู้จะทำยังไร เมื่Bbอใจมันลืมไม่ลง มันGmสับสน ใจCวกวน จนหFมดหวัง Gmลืมกันง่ายอย่างCนี้ แต่ใจที่Amมีเธอกลับโยนทิ้งDmมัน บอกตัGmวเองแล้วกัน ว่าCฉันนั้นต้องลืมเFธอ * เธอล่ำBbลาจากกัน บอกCฉันว่าเธอAmเลือกเขา เหตุDmผลที่เธอเปลี่ยนGmใจจากไป ก็Cขอ เลิกคนที่Fลืมกัน การจาBbกลาไม่ทำให้เธอเสียCใจ ฉันต้องคAmอยดีใจที่เป็นอย่าDmงนั้น แต่อยากให้เGmป็น เพียงแAmค่ฝัน ก่อนจะGmไปจากใจCฉัน มันไม่ต้องการให้Fเป็นจริง Instru.:F AmDmBb CFBbAmGm CF( ซ้ำ * )การจากBbลา ไม่ทำให้เธอเสียCใจ เธอ คงAmไม่เป็นไร แค่ไม่มีDmฉัน แต่อยากให้Gmเป็นเพียงแAmค่ฝัน ก่อนจะGmไปจากใจCฉัน มันไม่ต้องการให้Fเป็นจริง ความเปลี่ยนGmใจจากใจเท่าCนั้น ฉันไม่ต้องการให้Fเป็นจริง
...ค้นเพลงอื่น ๆ...