กุหลาบปากซัน คอร์ด – คาราบาว

โอ... กุหลาบสวรรค์ แห่งเมืองปากซันที่อ้ายยังฝันหมายปอง ใจ หวังคู่เคียงประคอง กุหลาบเป็นสีดั่งทอง เมื่อยามแสงส่องจากดวงสุรีย์...
คอร์ดเพลง กุหลาบปากซัน และ เนื้อร้อง กุหลาบปากซัน ของ คาราบาว ::โอ... กุหลาบสวรรค์ แห่งเมืองปากซันที่อ้ายยังฝันหมายปอง ใจ หวังคู่เคียงประคอง กุห...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง กุหลาบปากซัน ของ คาราบาว
Intro:EmEmDD(2 Times)AmCB7B7แดนดินถิ่นไกลเหลืEmอตา อยู่สุดนภายังมีดอกฟ้าแสนB7งาม Em หากไผได้เห็นจะมัวGหลง ใฝ่ฝันพะวงหลงCmaj7ติดตาม สาวเอยสาวงาม งามเหลืB7อใจ งามจริงดังคำเขEmาซม หากได้สุขสมซื่นซมกับน้องสมB7ใจ Em อ้ายขอใฝ่ฝันแต่นางGเดียว บ่ขอข้องเกี่ยวหญิงCmaj7อื่นใด เฝ้าแต่หลงB7ใหล ใฝ่ฝันใจEmปอง *C โอ... กุหลาบสวรรค์ แห่งเมืองปากGซัน ที่อ้ายยังCฝันหมายEmปอง Amใจ หGวังคู่เคียงปF#m7b5ระคอง กุหEmลาบเป็นสีF#m7b5ดั่งทอง เมื่อยามแสงCส่องจากดวงสุB7รีย์ ** ยามแลงค่ำลงน้ำEmซัน โอ้บริคัน น้ำซันไหลผ่านใB7สดี Em แลเห็นหมู่สาวเจ้าล่องGลอย หมู่ปลาใหญ่น้อยลอCmaj7ยเล่นคี สิ้นแสงสุB7รีย์สดสีแสงจัEmนทร์ Instru:EmEmB7EmGCmaj7 BEm( ซ้ำ *, ** )Outro:C DEm
  • Em
  • B7
  • G
  • Cmaj7
  • C
  • Am
  • F#m7b5 or Gb
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : กุหลาบปากซัน - คาราบาว

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : จำปา รัตนะสหวัน
แดนดินถิ่นไกลเหลือตา
อยู่สุดนภายังมีดอกฟ้าแสนงาม
 หากไผได้เห็นจะมัวหลง
ใฝ่ฝันพะวงหลงติดตาม สาวเอยสาวงาม งามเหลือใจ----------งามจริงดังคำเขาซม
หากได้สุขสมซื่นซมกับน้องสมใจ 
 อ้ายขอใฝ่ฝันแต่นางเดียว
บ่ขอข้องเกี่ยวหญิงอื่นใด เฝ้าแต่หลงใหล ใฝ่ฝันใจปอง----------* โอ... กุหลาบสวรรค์
แห่งเมืองปากซัน ที่อ้ายยังฝันหมายปอง
ใจ หวังคู่เคียงประคอง กุหลาบเป็นสีดั่งทอง 
เมื่อยามแสงส่องจากดวงสุรีย์ ----------** ยามแลงค่ำลงน้ำซัน โอ้บริคัน น้ำซันไหลผ่านใสดี
 แลเห็นหมู่สาวเจ้าล่องลอย 
หมู่ปลาใหญ่น้อยลอยเล่นคี 
สิ้นแสงสุรีย์สดสีแสงจันทร์
(ซ้ำ *, **)