กูลืมเขาแล้ว คอร์ด – เบิ้ล ปทุมราช

กูจำบ่ได้แล้ว ว่ากูกับเขาคบกันวันแรกเป็นวันอาทิตย์ แต่กูเลือกคนผิด เค้าทำหัวใจกูพังเพ กูจำบ่ได้แล้ว ว่ากูกับเขา กะ (นั้น) เลิกกันมาเก้าเดือนละเด๋ กูจำหยังบ่ได้ แหวนคู่ของ...
Standard Tuning
คอร์ดเพลง กูลืมเขาแล้ว และ เนื้อร้อง กูลืมเขาแล้ว ของ เบิ้ล ปทุมราช ::กูจำบ่ได้แล้ว ว่ากูกับเขาคบกันวันแรกเป็นวันอาทิตย์ แต่กูเลือกคนผิด เค้าทำหัวใจกู...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง กูลืมเขาแล้ว ของ เบิ้ล ปทุมราช
Intro:AEDE* เพื่อAนเอ๋ย กูมีเรื่องจะปรึEกษา เรื่องมีอDยู่ว่า แฟนเก่ามาขอคืนEดี เค้าAถาม ว่ากูยังรักเขาไEหม จำเรื่องของเฮาได้ไDหม แต่กูเสือกลืมไปEหมดแล้ว ** กูจำบ่ได้Aแล้ว ว่ากูกับE/G#เขาคบกันวันF#mแรกเป็นวันอาทิตย์ แต่กูเลือกDคนผิด เค้าทำหัวใจกูEพังเพ กูจำบ่ได้แAล้ว ว่ากูกับC#mเขา กะ (นั้น) เลิกกันF#mมาเก้าเดือนละเด๋ กูจำหยังบ่Dได้ แหวนคู่ของกูคือแEหวนเงิน กูจำบ่ได้แAล้ว วันวาเลC#mนไทน์ เคยให้ดอกF#mไม้กุหลาบดอกนั้น เสื้อคู่ขDองเฮา เป็นสีชมพูลายEดอกไม้ กูจำบ่ได้แAล้ว ว่ากูกัC#mบเขา ฮักกันจนF#mว่าสิตายแทนได้ มึงเชื่อDกูไหม (มึงเชื่อกูใช่Eมั้ย / มึงเชื่อกูได้ไหม / มึงเชื่อกูมั้ย) (กูไม่ได้F#mรักเขา)Instru.:DEโธ่เอ๋Aย ลำบากจังเลยหัวEใจ กูหลอกเจ้าของบ่Dได้ แววตาของกูมันฟ้Eอง ทั้งที่Aรู้ ว่าใจก็ยังรักเEขา ปากแข็งแต่ใจแสนDเศร้า บ่กล้าบอกเขาตEรง ๆ ( ซ้ำ ** )Instru:DEC#mF#mD EA( ซ้ำ *, ** ) F#กูบ่เคยBลืม ว่ากูกับF#/BbเขาฮักกันวันG#mแรกเป็นวันอาทิตย์ ไม่รู้ว่าEใครผิด สุดท้ายหัวใจF#กูพังเพ กูบ่เคยBลืม ว่ากูกับเF#/Bbขา กะเลิกกันG#mมาหลายเดือนละเด๋ แต่กูนั้นEจำได้ แหวนคู่ของกูคือF#แหวนเงิน กูบ่เคยBลืมวันวาเลนไF#/Bbทน์ เคยให้ดอG#mกไม้กุหลาบกับเขา เสื้อคู่ขEองเฮา เป็นสีชมพูลายF#ดอกไม้ กูบ่เคยBลืม ว่ากูกับF#/Bbเขา ฮักกันจนG#mว่าสิตายแทนได้ กูเริ่มเข้าEใจ กูต้องตัดF#สินใจ กูควรกลับไปหG#mาเขา
  • A
  • E
  • D
  • E/G# (Slash)
  • F#m or Gb
  • C#m or Db
  • F# or Gb
  • B
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : กูลืมเขาแล้ว - เบิ้ล ปทุมราช

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : เบิ้ล ปทุมราช | เรียบเรียง: จินนี่ ภูไท
* เพื่อนเอ๋ย กูมีเรื่องจะปรึกษา เรื่องมีอยู่ว่า
แฟนเก่ามาขอคืนดี เค้าถาม ว่ากูยังรักเขาไหม
จำเรื่องของเฮาได้ไหม แต่กูเสือกลืมไปหมดแล้ว----------** กูจำบ่ได้แล้ว
ว่ากูกับเขาคบกันวันแรกเป็นวันอาทิตย์
แต่กูเลือกคนผิด เค้าทำหัวใจกูพังเพ 
กูจำบ่ได้แล้ว
ว่ากูกับเขา กะ (นั้น) เลิกกันมาเก้าเดือนละเด๋
กูจำหยังบ่ได้ แหวนคู่ของกูคือแหวนเงิน
กูจำบ่ได้แล้ว 
วันวาเลนไทน์ เคยให้ดอกไม้กุหลาบดอกนั้น 
เสื้อคู่ของเฮา เป็นสีชมพูลายดอกไม้
กูจำบ่ได้แล้ว 
ว่ากูกับเขา ฮักกันจนว่าสิตายแทนได้ มึงเชื่อกูไหม 
(มึงเชื่อกูใช่มั้ย / มึงเชื่อกูได้ไหม / มึงเชื่อกูมั้ย) 
(กูไม่ได้รักเขา)----------โธ่เอ๋ย ลำบากจังเลยหัวใจ กูหลอกเจ้าของบ่ได้
แววตาของกูมันฟ้อง ทั้งที่รู้ ว่าใจก็ยังรักเขา
ปากแข็งแต่ใจแสนเศร้า บ่กล้าบอกเขาตรง ๆ 
(ซ้ำ **)...ดนตรี...(ซ้ *, **)

กูบ่เคยลืม ว่ากูกับเขาฮักกันวันแรกเป็นวันอาทิตย์
ไม่รู้ว่าใครผิด สุดท้ายหัวใจกูพังเพ
กูบ่เคยลืม ว่ากูกับเขา กะเลิกกันมาหลายเดือนละเด๋
แต่กูนั้นจำได้ แหวนคู่ของกูคือแหวนเงิน
กูบ่เคยลืมวันวาเลนไทน์ เคยให้ดอกไม้กุหลาบกับเขา
เสื้อคู่ของเฮา เป็นสีชมพูลายดอกไม้
กูบ่เคยลืม ว่ากูกับเขา ฮักกันจนว่าสิตายแทนได้
กูเริ่มเข้าใจ กูต้องตัดสินใจ กูควรกลับไปหาเขา