ก็พอ คอร์ด – เต็ม วุฒิสิทธิ์

ก็ไม่มีอะไรดี ไม่ดีพอสักอย่าง อย่างฉันนั้นคงยังห่าง ห่างไกลชีวิตเธอ แต่ถ้าเป็นความจริงใจ ฉันจริงใจเสมอ ไม่ต้องการใจของเธอ ปล่อยให้ฉันได้รักเธอ ก็พอ...
คอร์ดเพลง ก็พอ และ เนื้อร้อง ก็พอ ของ เต็ม วุฒิสิทธิ์ ::ก็ไม่มีอะไรดี ไม่ดีพอสักอย่าง อย่างฉันนั้นคงยังห่าง ห่างไกลชีวิตเธอ แต่ถ้าเป็นคว...
คอร์ดและเนื้อร้อง ก็พอ ของ เต็ม วุฒิสิทธิ์
Intro:FAm DmGmCsus4 CFAm DmGmC# CF เธอบอกว่าฉันคงผิดAmหวัง Dm ไม่มีGmทางใดที่เราจะBbmรักจะผูกCพัน Fฉันบอกว่าฉันเองก็Amรู้ Dm ฉันเGmองเป็นเพียงแค่คนเคยBbmเคยเห็นกัC*Bb ฉันขอแค่ฝันเท่านั้นเAmองไม่มGmากมาย Bb ขอฝันได้ไหมต้องจ่ายFmaj7ตังค์ หรือเF7ปล่า Bb ไม่ต้องมารักไม่Amต้องมีเรื่องDราว แค่Gmนี้ให้ได้หรือเปล่าให้รัCกเธอBb C Dm C/E ** ก็ไม่Fมีอะไรดี ไม่ดีพAmอสักอDmย่าง อย่างGmฉันนั้นคงยังห่าง ห่างไCกลชีวิตเธอ แต่ถ้าเFป็นความจริงใจ ฉันจริงAmใจเสมDmอ ไม่ต้องGmการใจของเธอ ปล่อยให้C#ฉันได้รักเCธอ (ก็พอ)Instru.:FAm DmGmC# CF ขอบอกว่าฉันไม่ผิดAmหวัง Dm เพราGmะมันไม่มีอะไรให้หBbmวังเลยสักCอัน F ความสุขของฉันมีเท่Amานี้ Dm ได้มGmองไกลไกลก็พอไม่Bbmขอใกล้กัC( ซ้ำ *, ** )Instru:BbFmaj7BbFmaj7 F7Bb ไม่ต้องมารักไม่Amต้องมีเรื่องDราว แค่Gmนี้ให้ได้หรือเปล่า ให้CรักเธBbC Dm C/E ( ซ้ำ **, ** )Instru:FAm DmGmปล่อยให้C#ฉันได้รักเCธอ ก็Fmaj7พอ
 • F
 • Am
 • Dm
 • Gm
 • Bbm or A#
 • C
 • Bb or A#
 • Fmaj7
 • F7
 • D
 • C/E (Slash)
 • C# or Db
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ก็พอ - เต็ม วุฒิสิทธิ์

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : สีห์ ธาราสด | ทำนอง/เรียบเรียง : อนุรักษ์ แซ่ลี้
เธอบอกว่าฉันคงผิดหวัง 
 ไม่มีทางใดที่เราจะรักจะผูกพัน
ฉันบอกว่าฉันเองก็รู้ 
 ฉันเองเป็นเพียงแค่คนเคยเคยเห็นกัน ----------* ฉันขอแค่ฝันเท่านั้นเองไม่มากมาย
 ขอฝันได้ไหมต้องจ่ายตังค์ หรือเปล่า
 ไม่ต้องมารักไม่ต้องมีเรื่องราว
แค่นี้ให้ได้หรือเปล่าให้รักเธอ ----------** ก็ไม่มีอะไรดี ไม่ดีพอสักอย่าง 
อย่างฉันนั้นคงยังห่าง ห่างไกลชีวิตเธอ
แต่ถ้าเป็นความจริงใจ ฉันจริงใจเสมอ 
ไม่ต้องการใจของเธอ ปล่อยให้ฉันได้รักเธอ (ก็พอ)---------- ขอบอกว่าฉันไม่ผิดหวัง 
 เพราะมันไม่มีอะไรให้หวังเลยสักอัน
 ความสุขของฉันมีเท่านี้ 
 ได้มองไกลไกลก็พอไม่ขอใกล้กัน 
(ซ้ำ *, **)
 ไม่ต้องมารักไม่ต้องมีเรื่องราว
แค่นี้ให้ได้หรือเปล่า ให้รักเธอ 
(ซ้ำ **, **)
ปล่อยให้ฉันได้รักเธอ ก็พอ