ก่อนใคร คอร์ด – Bowkylion

เธอมีใคร ที่เข้ามาแทนที่ฉัน และเค้าเป็นคนสำคัญ ฉันต้องเข้าใจ ก่อนจะรัก เธอได้บอกกับเขาไหม ว่าเธอยังมีฉันอยู่ ก่อนหน้าใครใคร...
คอร์ดเพลง ก่อนใคร และ เนื้อร้อง ก่อนใคร ของ Bowkylion ::เธอมีใคร ที่เข้ามาแทนที่ฉัน และเค้าเป็นคนสำคัญ ฉันต้องเข้าใจ ก่อนจะรัก เธอได้บอก...
คอร์ดและเนื้อร้อง ก่อนใคร ของ Bowkylion
Intro:Fmaj7GEmAmDmEmAmAmเธอมีFmaj7ใคร ที่เข้ามาแทนที่Gฉัน และเค้าเป็นEmคนสำคัญ Am ฉันต้องเข้าใจ ก่อนจDmะรัก เธอได้บอกกับเขาEmไหม ว่าเธอยังAmมีฉันอยู่ ก่อนหน้าใคร ๆ Fmaj7ก็รู้ว่าใจ เธอไม่เหมือนEmเดิม ตัวฉัน ไม่มีอะไรเพิ่มเAmติม ยังคงรัก อยู่ถึงแม้ใจ เธอไปหาใค.Fmaj7อยากหายไป โดยไม่พยEmายาม แต่โลกของฉัน ยังคงหมุนAmตาม เธอคนนี้ ยังคงหวังอยู่แม้ไม่มีท.าง*Fmaj7 (ฝืน...ทน..Em. ต่อ...) ฉันจะรอต่Amอไป (แม้... จะ... A7ท้อ... ใจ) แม้ไม่มีทาง Fmaj7(ฝืน... ทน... Emอยู่...) ก็จะลองAmทำความเข้าใจ และA7รับรู้ ** เธอมีFmaj7ใคร ที่เข้ามาแทนที่Gฉัน และเค้าเป็นEmคนสำคัญ Am ฉันต้องเข้าใจ ก่อนจDmะรัก เธอได้บอกกับเขาEmไหม ว่าเธอยังAmมีฉันอยู่ ก่อนหน้าใคร ๆ Instru:Fmaj7GEmAmDmEmAmAm( ซ้ำ *, ** )Instru:Fmaj7GEmAmDm(บอกกับเขาEmไป) ว่าเธอยังAmมีฉันอยู่
  • Fmaj7
  • G
  • Em
  • Am
  • Dm
  • A7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ก่อนใคร - Bowkylion

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : Bowkylion
เธอมีใคร ที่เข้ามาแทนที่ฉัน
และเค้าเป็นคนสำคัญ ฉันต้องเข้าใจ
ก่อนจะรัก เธอได้บอกกับเขาไหม
ว่าเธอยังมีฉันอยู่ ก่อนหน้าใคร ๆ----------ก็รู้ว่าใจ เธอไม่เหมือนเดิม ตัวฉัน ไม่มีอะไรเพิ่มเติม 
ยังคงรัก อยู่ถึงแม้ใจ เธอไปหาใคร 
อยากหายไป โดยไม่พยายาม
แต่โลกของฉัน ยังคงหมุนตาม
เธอคนนี้ ยังคงหวังอยู่แม้ไม่มีทาง----------* (ฝืน...ทน... ต่อ...) ฉันจะรอต่อไป
(แม้... จะ... ท้อ... ใจ) แม้ไม่มีทาง
(ฝืน... ทน... อยู่...) ก็จะลองทำความเข้าใจ และรับรู้----------** เธอมีใคร ที่เข้ามาแทนที่ฉัน
และเค้าเป็นคนสำคัญ ฉันต้องเข้าใจ
ก่อนจะรัก เธอได้บอกกับเขาไหม
ว่าเธอยังมีฉันอยู่ ก่อนหน้าใคร ๆ
(ซ้ำ *, **)
(บอกกับเขาไป) ว่าเธอยังมีฉันอยู่