ก่อน คอร์ด – Boy Peacemaker

ในใจไม่เคยมีผู้ใด จนความรักเธอเข้ามา ทำให้ดวงตาฉันเห็นความสดใส ข้างกายไม่เคยมีผู้ใด จนความรักเธอเมตตา เป็นพลังให้ฉันสู้ต่อไป...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง ก่อน และ เนื้อร้อง ก่อน ของ Boy Peacemaker ::ในใจไม่เคยมีผู้ใด จนความรักเธอเข้ามา ทำให้ดวงตาฉันเห็นความสดใส ข้างกายไม่เคยมีผู...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ก่อน ของ Boy Peacemaker
Tuning Down ½ to Eb
Intro:Csus2Csus2AmAmFFGGCsus2ก่อนท้องฟ้า จะสดใส Amก่อนความอบอุ่น ของไอแดด ก่อนดFอกไม้จะผลิบาน ก่อนความGฝัน อันแสนหวาน * ในใจไม่เคยCsus2มีผู้ใด จนความรัCmaj7กเธอเข้ามา ทำให้ดวC7งตาฉันเห็นความสดFใส Fm ข้างกายไม่เคยCsus2มีผู้ใด จนความรัCmaj7กเธอเมตตา เป็นพC7ลังให้ฉันสู้ต่อไF(Fm) Csus2ก่อนดวงดาวจะเต็มฟ้Amา ก่อนชีวิต จะรู้คุณค่า ก่อนFสิ้นศรัทธาจากหัวใจ ก่อนที่Gคนอย่างฉันจะหมดไฟ ( ซ้ำ * )บนโลกที่โหดFmร้าย Em Dm G เหลือเกินInstru.:Csus2Csus2AmAmFFFmGFmaj7ทั้งวิญญานและหัวใจ ให้Amเธอครอบครอง Fmaj7ทั้งชีวิตให้สัญญา จะDmอยู่ จะสู้เพื่อเGธอ ( ซ้ำ * )(Csus2เพราะว่าเธอเท่าCmaj7นั้น ที่ทำให้ฉันC7ซึ้งในรักอันยิ่งใFหญ่)Fm (และหัCsus2วใจที่เคยหวั่นไCmaj7หว เปลี่ยนไปเป็นความสดC7ใส ขอเพียงให้เธอไFด้รู้) Fm (เCsus2พราะว่าเธอเท่าCmaj7นั้น ที่ทำให้C7ฉันซึ้งในรักอันยิ่งใหFญ่) Fm (ดวงตาฉันเห็นความCsus2สดใส ก็เพราCmaj7ะเธอเข้ามC7า) F Fm
  • Csus2
  • Am
  • F
  • G
  • Cmaj7
  • C7
  • Fm
  • Em
  • Dm
  • Fmaj7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ก่อน - Boy Peacemaker

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ก่อนท้องฟ้า จะสดใส ก่อนความอบอุ่น ของไอแดด
ก่อนดอกไม้จะผลิบาน 
ก่อนความฝัน อันแสนหวาน----------* ในใจไม่เคยมีผู้ใด จนความรักเธอเข้ามา
ทำให้ดวงตาฉันเห็นความสดใส 
ข้างกายไม่เคยมีผู้ใด จนความรักเธอเมตตา
เป็นพลังให้ฉันสู้ต่อไป ----------ก่อนดวงดาวจะเต็มฟ้า ก่อนชีวิต จะรู้คุณค่า
ก่อนสิ้นศรัทธาจากหัวใจ ก่อนที่คนอย่างฉันจะหมดไฟ
(ซ้ำ *)
บนโลกที่โหดร้าย เหลือเกิน----------ทั้งวิญญานและหัวใจ ให้เธอครอบครอง
ทั้งชีวิตให้สัญญา จะอยู่ จะสู้เพื่อเธอ
(ซ้ำ *)
(เพราะว่าเธอเท่านั้น ที่ทำให้ฉันซึ้งในรักอันยิ่งใหญ่) 
(และหัวใจที่เคยหวั่นไหว 
เปลี่ยนไปเป็นความสดใส 
ขอเพียงให้เธอได้รู้) (เพราะว่าเธอเท่านั้น 
ที่ทำให้ฉันซึ้งในรักอันยิ่งใหญ่) 
(ดวงตาฉันเห็นความสดใส ก็เพราะเธอเข้ามา)