ก้อนหินละเมอ คอร์ด – ธีร์ ไชยเดช

มองจันทราเมื่อเวลามันกลบแสงดาว กลัวทุกคราวเพราะว่าฉันนั้นคือก้อนหิน กลัวดวงดาวไม่ทอแสงลงกระทบดิน และก้อนหินอย่างฉันคงไม่สวยงาม...
คอร์ดเพลง ก้อนหินละเมอ และ เนื้อร้อง ก้อนหินละเมอ ของ ธีร์ ไชยเดช ::มองจันทราเมื่อเวลามันกลบแสงดาว กลัวทุกคราวเพราะว่าฉันนั้นคือก้อนหิน กลัวดวงดาวไม...
คอร์ดเพลง ก้อนหินละเมอ และ เนื้อร้อง ก้อนหินละเมอ ของ ธีร์ ไชยเดช ::มองจันทราเมื่อเวลามันกลบแสงดาว กลัวทุกคราวเพราะว่าฉันนั้นคือก้อนหิน กลัวดวงดาวไม...
Intro:Cmaj9Cmaj9Fmaj9Fmaj9(4 Times)Cmaj7มองไปไกลที่ดวงEm7ดาวสุดขอบฟ้าไEbm7กล Dm7 อยากจะไป ไปให้G7ถึงครึ่งทางแสงเธอ Cmaj7ดวงดาราเหมือนไม่Em7มีวันจะพบเEbm7จอ Dm7 อยากให้เธอส่องแG7สงลงมาพื้นดิน *Cmaj7 มองจันทราเมื่อเวEm7ลามันกลบแสงEbm7ดาว Dm7 กลัวทุกคราวเพราะว่าG7ฉันนั้นคือก้อนหิน Cmaj7กลัวดวงดาวไม่ทอแEm7สงลงกระทบEbm7ดิน Dm7 และก้อนหินอย่างG7ฉันคงไม่สวยงาม ** Fmaj7อยากให้ดาวดวงEm7นั้นรู้ว่าEbm7 Dm7 เมื่อดาราส่องแG7สงฉันดูสดใส Fmaj7อยากให้ดาวดวงEm7นั้นเข้าใจEbm7 Dm7 ขาดเธอไปตัวG7ฉันคงหมดสิ้นกัน*** อยากให้Cmaj7ความทรงจำ ที่เธอEm7ให้ไว้ Ebm7 ช่วยทอDm7แสงประกายทุกCmaj7วัน C7 เพรFmaj7าะเพียงความอบอุ่นจากEm7เธอไม่นาEbm7น จะต่อDm7เติมความสำG7คัญฉันไCmaj9ด้ (A7) Instru:Dm7Cmaj7Dm7Fmaj7Em7Dm7G7Cmaj9Cmaj9Fmaj9Fmaj9( ซ้ำ *, **, *** )อยากให้Dmaj7ความทรงจำ ที่เธอใF#m7ห้ไว้ ช่วFm7ยทอแสEm7งประกายทุกDmaj7วัน A7 เพราะเGพียงความอบอุ่นจากF#m7เธอไม่นาน จะต่อเEm7ติมความสำA7คัญฉันได้ Outro:Dmaj9Dmaj9Gmaj9Gmaj9(2 Times)
คำร้อง/ทำนอง : ณรงค์ฤทธิ์ สุพรรณเภสัช | เรียบเรียง : Soul After Six