คอร์ดเพลง ขณะที่หายใจ – River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi)

แชร์
แชร์ไปยัง
อยากจะทำอย่างที่ตั้งใจ แต่ถ้าไม่ทำวันนี้จะให้ไปทำเมื่อไหร่ มันก็เป็นแบบนี้แหละ จะลืมก็เรื่องเดิม ๆ แบบนี้แหละ ไม่รู้จะเดินอย่างไรก็เพราะไม่มีเป้าหมาย อย่างปล่อยให้มันสายไ...

Lyric and chords

รูปภาพประกอบไปด้วย เนื้อร้อง และ คอร์ดเพลง ขณะที่หายใจ ของ River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) ::อยากจะทำอย่างที่ตั้งใจ แต่ถ้าไม่ทำวันนี้จะให้ไปทำเมื่อไหร่ มันก็เป็นแบบนี้แหละ จ...

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : ขณะที่หายใจ - River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi)

Lyric and chords width transpose key

เลื่อนกระดึ๊บ
Intro:EmBmEmBmอย่าปล่อยให้มันสEmายไป ในขณะที่หBmายใจ 
อย่าปล่อย ให้มันสEmายไป ในขณะที่หBmายใจ
บางBmครั้งหนึ่งวินาทีนั้น ก็สายไป รู้สึกว่า
ไม่C#m7b5ได้พูดมันเหมือนว่าไม่ได้หายใจ Bmอยากจะ
ชั่งแม่งและทิ้งแม่งและปล่อยเมิน แC#m7b5ต่มันยัง
คงติดและบางสิ่งจะต้องทำ ความBmรู้สึกเสียใจ
ไม่อาจ จะหายในหนึ่งวัน ไม่C#m7b5อาจจะชดใช้
เพียงเพราะวาง เงินไว้หลายพัน และBm7ชีวิต
ยังต้องเดินและก็เดิน มันไม่มีบัC#m7b5งเอิญอยาก
จะเมินคุณก็เชิญ มันยังเป็นวัฎBmจักร
ที่เราไม่อาจจะหลุดพ้น ทำงานหนักจน
C#m7b5ายพังมันก็ ต้องเจอกันทุกคน คุณเคยคิดว่า
โลกเBmหลี่ยมแต่ความ เป็นจริงมันกลับกลม
อย่ามองว่ามันดีเC#m7b5พราะมันเลว ได้ในทุกคน
ยังคงสับBmสนวกวนและวุ่นวาย เอาทุกเรื่อง
มาใC#m7b5ส่ใจแบบนี้ก็กลุ้มตาย บางอย่างไม่
อยาBmกทำก็ให้รู้จักปฎิเสธ อยากจะเป็น
ตัC#m7b5วเองทำอะไรเพื่อตัวเอง
* อยากจะBmทำอย่างที่ตั้งใจ แต่ถ้าไม่ทำ
วัC#m7b5นนี้จะให้ไปทำเมื่อไหร่ มันก็เป็นแบบBmนี้แหละ
จะลืมก็เรื่องเดิม ๆ แบบนี้แหละ ไม่รู้จะเดิน
C#m7b5อย่างไรก็เพราะไม่มีเป้าหมาย
** อย่างปล่อยให้มันBmสายไป ในขณC#m7b5ะที่หายใจ
อย่างปล่อยให้มัBmนสายไป ในขณะC#m7b5ที่หายใจ
Bmมันก็เป็นแบบนี้แหละชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละ
มีแC#m7b5ต่เรื่องเดิม ๆ ทำให้ฉันเป็นแบบนี้แหละ Bmก็เป็น
แบบนี้แหละ ก็เป็นแบบนี้แหละ C#m7b5ชีวิตของฉัน
ทุกวัน เป็นแบบนี้แหละ Bmเหมือนอยู่ในกฎของ
การเล่นแร่แปรธาตุ เมื่อได้สิ่C#m7b5งหนึ่งก็เสียสิ่งหนึ่ง
นั้นมันเป็นเรื่อง แฟร์มาก แม้ในนาBmทีถ้าต้อง
เสียความฝัน เหมือนนาย ฝันที่C#m7b5ทำหน้าที่จะไม่
เสียดายในภายหลัง ชีวิตBmนึ่งก็เป็นแค่บท
เหมือนในละคร ขณะที่หC#m7b5ายที่หายใจคือการ
ดำเนินในเเต่ละตอน ไม่รู้ตัวเอBmงก็เดินดิ เลือกจาก
มุมเดิม ๆ ดิ ชีวิตที่ต้อC#m7b5งเผชิญก็มีแต่เรื่องซ้ำ ๆ
เดิม ๆ นิ่ เมิน ๆ ดิ ไม่รู้ตัวเองก็Bmเดินดิ เลือกจาก
มุมเดิม ๆ ดิ ชีวิตที่ต้อC#m7b5งเผชิญก็มีแต่เรื่องซ้ำ ๆ
เดิม ๆ นิ่ เมิน ๆ ดิ
Instru:BmC#m7b5( ซ้ำ *, ** ) Bmก่อนจะสายไป อย่ามันให้หมดลมหายใจ
เหC#m7b5มือนดอกไม้ที่ขาดโอ้แม่กานดาอดร้อยมาลัย
Bmชีวิตที่ขาดกลอนชีวิตในผันมันขาดตอน
C#m7b5อยู่ในสังคม ที่ใช้ชีวิตแสดงละคร เป็นคBmนรวย
ที่มีคำเพียงเงินทอง ความC#m7b5ฝันฉันก็มีและอยาก
จะเดินตามไป แต่หน้Bmาที่ การงานฉันไม่อาจ
ทำตามใจ ใครC#m7b5จะว่าอะไร
ก็ปล่อยเขาเดินกันไป ฉันอยากจะBmเดินตามฉัน
ไม่อยากเดินตามใคร ต้องC#m7b5คว้าฝันและทิ้งงาน
พรุ่งนี้จะBmกินอะไร จะเลือกฝันหรือเลืC#m7b5อกงาน
ก็อยากไว้อาBmลัย ชีวิตทีเหลือ มันเป็นของงาน
C#m7b5เป็นของฉัน เป็นของฝัน หรือว่ามันเป็นของBmใคร
หรือC#m7b5ว่ามันเป็นของใคร
( ซ้ำ **, *, * )