ขณะที่หายใจ คอร์ด – River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi)

อยากจะทำอย่างที่ตั้งใจ แต่ถ้าไม่ทำวันนี้จะให้ไปทำเมื่อไหร่ มันก็เป็นแบบนี้แหละ จะลืมก็เรื่องเดิม ๆ แบบนี้แหละ ไม่รู้จะเดินอย่างไรก็เพราะไม่มีเป้าหมาย อย่างปล่อยให้มันสายไ...
คอร์ดเพลง ขณะที่หายใจ และ เนื้อร้อง ขณะที่หายใจ ของ River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) ::อยากจะทำอย่างที่ตั้งใจ แต่ถ้าไม่ทำวันนี้จะให้ไปทำเมื่อไหร่ มันก็เป็นแบบนี้แหละ จ...
คอร์ดเพลง ขณะที่หายใจ และ เนื้อร้อง ขณะที่หายใจ ของ River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) ::อยากจะทำอย่างที่ตั้งใจ แต่ถ้าไม่ทำวันนี้จะให้ไปทำเมื่อไหร่ มันก็เป็นแบบนี้แหละ จ...
Intro:EmBmEmBmอย่าปล่อยให้มันสEmายไป ในขณะที่หBmายใจ อย่าปล่อย ให้มันสEmายไป ในขณะที่หBmายใจ บางBmครั้งหนึ่งวินาทีนั้น ก็สายไป รู้สึกว่า ไม่C#m7b5ได้พูดมันเหมือนว่าไม่ได้หายใจ Bmอยากจะ ชั่งแม่งและทิ้งแม่งและปล่อยเมิน แC#m7b5ต่มันยัง คงติดและบางสิ่งจะต้องทำ ความBmรู้สึกเสียใจ ไม่อาจ จะหายในหนึ่งวัน ไม่C#m7b5อาจจะชดใช้ เพียงเพราะวาง เงินไว้หลายพัน และBm7ชีวิต ยังต้องเดินและก็เดิน มันไม่มีบัC#m7b5งเอิญอยาก จะเมินคุณก็เชิญ มันยังเป็นวัฎBmจักร ที่เราไม่อาจจะหลุดพ้น ทำงานหนักจน กC#m7b5ายพังมันก็ ต้องเจอกันทุกคน คุณเคยคิดว่า โลกเBmหลี่ยมแต่ความ เป็นจริงมันกลับกลม อย่ามองว่ามันดีเC#m7b5พราะมันเลว ได้ในทุกคน ยังคงสับBmสนวกวนและวุ่นวาย เอาทุกเรื่อง มาใC#m7b5ส่ใจแบบนี้ก็กลุ้มตาย บางอย่างไม่ อยาBmกทำก็ให้รู้จักปฎิเสธ อยากจะเป็น ตัC#m7b5วเองทำอะไรเพื่อตัวเอง * อยากจะBmทำอย่างที่ตั้งใจ แต่ถ้าไม่ทำ วัC#m7b5นนี้จะให้ไปทำเมื่อไหร่ มันก็เป็นแบบBmนี้แหละ จะลืมก็เรื่องเดิม ๆ แบบนี้แหละ ไม่รู้จะเดิน C#m7b5อย่างไรก็เพราะไม่มีเป้าหมาย ** อย่างปล่อยให้มันBmสายไป ในขณC#m7b5ะที่หายใจ อย่างปล่อยให้มัBmนสายไป ในขณะC#m7b5ที่หายใจ Bmมันก็เป็นแบบนี้แหละชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละ มีแC#m7b5ต่เรื่องเดิม ๆ ทำให้ฉันเป็นแบบนี้แหละ Bmก็เป็น แบบนี้แหละ ก็เป็นแบบนี้แหละ C#m7b5ชีวิตของฉัน ทุกวัน เป็นแบบนี้แหละ Bmเหมือนอยู่ในกฎของ การเล่นแร่แปรธาตุ เมื่อได้สิ่C#m7b5งหนึ่งก็เสียสิ่งหนึ่ง นั้นมันเป็นเรื่อง แฟร์มาก แม้ในนาBmทีถ้าต้อง เสียความฝัน เหมือนนาย ฝันที่C#m7b5ทำหน้าที่จะไม่ เสียดายในภายหลัง ชีวิตBmนึ่งก็เป็นแค่บท เหมือนในละคร ขณะที่หC#m7b5ายที่หายใจคือการ ดำเนินในเเต่ละตอน ไม่รู้ตัวเอBmงก็เดินดิ เลือกจาก มุมเดิม ๆ ดิ ชีวิตที่ต้อC#m7b5งเผชิญก็มีแต่เรื่องซ้ำ ๆ เดิม ๆ นิ่ เมิน ๆ ดิ ไม่รู้ตัวเองก็Bmเดินดิ เลือกจาก มุมเดิม ๆ ดิ ชีวิตที่ต้อC#m7b5งเผชิญก็มีแต่เรื่องซ้ำ ๆ เดิม ๆ นิ่ เมิน ๆ ดิ Instru:BmC#m7b5( ซ้ำ *, ** ) Bmก่อนจะสายไป อย่ามันให้หมดลมหายใจ เหC#m7b5มือนดอกไม้ที่ขาดโอ้แม่กานดาอดร้อยมาลัย Bmชีวิตที่ขาดกลอนชีวิตในผันมันขาดตอน C#m7b5อยู่ในสังคม ที่ใช้ชีวิตแสดงละคร เป็นคBmนรวย ที่มีคำเพียงเงินทอง ความC#m7b5ฝันฉันก็มีและอยาก จะเดินตามไป แต่หน้Bmาที่ การงานฉันไม่อาจ ทำตามใจ ใครC#m7b5จะว่าอะไร ก็ปล่อยเขาเดินกันไป ฉันอยากจะBmเดินตามฉัน ไม่อยากเดินตามใคร ต้องC#m7b5คว้าฝันและทิ้งงาน พรุ่งนี้จะBmกินอะไร จะเลือกฝันหรือเลืC#m7b5อกงาน ก็อยากไว้อาBmลัย ชีวิตทีเหลือ มันเป็นของงาน C#m7b5เป็นของฉัน เป็นของฝัน หรือว่ามันเป็นของBmใคร หรือC#m7b5ว่ามันเป็นของใคร ( ซ้ำ **, *, * )
ศิลปิน: River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง