ขวัญเอย คอร์ด – ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

เสียง...เพลง เสียงของเพลงคือเพื่อนฉันทุก... วัน มองแสงจันทร์ใฝ่ถึงรัก... เอย ครั้งนั้นเราเคยซาบซึ้งครั้ง... หนึ่ง ยังร้องเป็นบทเพลงรัก... เดียว รักที่เราเคยให้เขาแสน... เศร้า ใจฉันมันผิดเอง* หัว.....
คอร์ดเพลง ขวัญเอย และ เนื้อร้อง ขวัญเอย ของ ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ ::เสียง...เพลง เสียงของเพลงคือเพื่อนฉันทุก... วัน มองแสงจันทร์ใฝ่ถึงรัก... เอย คร...

เนื้อเพลง : ขวัญเอย - ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

ศิลปิน: ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

เสียง...เพลง เสียงของเพลงคือเพื่อนฉันทุก... วัน มองแสงจันทร์ใฝ่ถึงรัก... เอย ครั้งนั้นเราเคยซาบซึ้งครั้ง... หนึ่ง ยังร้องเป็นบทเพลงรัก... เดียว รักที่เราเคยให้เขาแสน... เศร้า ใจฉันมันผิดเอง* หัว... ใจ เจ้ากำลังโดนข่มเหงร้อง... เพลง ใช้เสียงเพลงปลอบขวัญขวัญ... เอย ขวัญของเราไปอยู่ไหนรีบ... กลับ รับฉันไปด้วยกันขวัญ... เอย เสียใจไปก็เท่านั้นฉัน... เหนื่อย ขวัญเอ๋ยจงกลับมา (ซ้ำ *) ขวัญ... เอย

ขยายกรอบเนื้อร้อง