ของขวัญ Feat. เก้าอี้ไม้ คอร์ด – 6 Packs

ใส่ความรักที่มีให้เธอ ทั้งหมดหัวใจ ใส่ชีวิตของฉันเอาไว้ ที่เคยยกให้เธอคนเดียว ใส่คำพูดดีดีมากมาย ยังคิดถึงและยังห่วงใย ใส่ความทรงจำของฉันเอาไว้ ที่ฉันไม่เคยลืม...
คอร์ดเพลง ของขวัญ Feat. เก้าอี้ไม้ และ เนื้อร้อง ของขวัญ Feat. เก้าอี้ไม้ ของ 6 Packs ::ใส่ความรักที่มีให้เธอ ทั้งหมดหัวใจ ใส่ชีวิตของฉันเอาไว้ ที่เคยยกให้เธอคนเดียว ใส...
คอร์ดเพลง ของขวัญ Feat. เก้าอี้ไม้ และ เนื้อร้อง ของขวัญ Feat. เก้าอี้ไม้ ของ 6 Packs ::ใส่ความรักที่มีให้เธอ ทั้งหมดหัวใจ ใส่ชีวิตของฉันเอาไว้ ที่เคยยกให้เธอคนเดียว ใส...
Gmaj7ก็รู้ดีว่าวันBm7นี้เป็นวันเกิดCเธอ และฉันไม่ควรมาเDจอเพราะมีเขาอยู่ Gmaj7แต่หัวใจมันไม่Bm7ฟังทำไมไCม่รู้ D มันเรียกร้องให้มา Gmaj7อย่างน้อยแค่ได้บอกBm7เธอว่ายังห่วงCใย รู้ว่าฉันบอกDไปก็ไม่มีค่า Gmaj7แม้ว่าฉันต้องBm7การให้เธอกลับCมา แต่Dมันคงเป็นไปไม่ได้ *C ในมือฉันถือมาเพียง แค่Bm7กล่องของขวัญEm7ใบหนึ่ง ถึงAm7แม้ข้างในว่างเปล่า แต่Dฉัน... ใส่บางสิ่งไว้ **G ใส่ความBm7รักที่มีให้เCธอ Dทั้งหมดหัวGใจ ใส่Bm7ชีวิตของฉันเอาCไว้ ที่เคยDยกให้เธอคนเดียว Gใส่คำBm7พูดดีดีมากมCาย ยังคิดDถึงและยังห่วGงใย ใส่ความทรงBm7จำของฉันเอาCไว้ ที่Dฉันไม่เคยลืม Cใส่ทุกอย่างCm7ที่เรียกว่าเรา ใส่ความBm7เหงาของฉันลEm7งไป ปิดAm7กล่องด้วยความเสียDใจ เอามาให้Gเธอ Gแม้ว่าในวัBm7นนี้เป็นวันสุCดท้าย จากนี้คงต้องทDำใจและเดินไป Gแต่อย่างน้อยก็ยังBm7ดีใจที่ได้มาCเจอ กับDเธอในวันนี้ ( ซ้ำ *, ** )Instru:CBm7 Em7Am7D( ซ้ำ ** )ใส่ทุกอย่างที่เรียกว่าเรา ใส่ความเหงาของฉันลงไป ปิดกล่องด้วยความเสียใจ เอามาให้เธอ
เนื้อร้อง/ทำนอง : บาส 6 PacKs | เรียบเรียง : เก้าอี้ไม้ และ Vintage Team