ของนอกกาย Ost.สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย คอร์ด - เมธี Labanoon

ไม่มีของ นอกกาย ให้เธอเหมือนใคร มีแต่ของ ในใจ คือคำว่ารัก หากเธอฝัน ถึงเดือนและดาว ก็ไขว่คว้าไป แต่ถ้าหา รักจริงเมื่อไหร่ ให้เดินมาหาฉันที่ตรงนี้
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง ของนอกกาย - Ost.สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย และเนื้อร้อง ของนอกกาย - Ost.สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย เมธี Labanoon เนื้อร้อง::ไม่มีของ นอกกาย ให้เธอเหมือนใคร มีแต่ของ ในใจ คือคำว่ารัก หากเธอฝัน ถึงเดือนและด... เนื้อเพลง ของนอกกาย - Ost.สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย, คอร์ดเพลงของ เมธี Labanoon, ของนอกกาย - Ost.สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย เมธี Labanoon spotify 4sh mp3 joox
Standard tuning / Capo fret 1 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ของนอกกาย - Ost.สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย ของ เมธี Labanoon คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner down 1/2 tune to Eb (ตั้งสายลดครึ่งเสียง)
Intro:AmDGGAm เพราะฉันไม่มีปัญญาอะDไรไปรั้งเธอ
ได้แค่มGองดูเธอ D/F#เดินจากฉันEmไป
Am เพราะฉันมันคนเดินดินที่Dมีแต่หัวใจ ก็แค่Gนี้----------Am เพราะเขาคงมีให้เธอเลิศเDลอและมากมาย
ตั้งแต่เGกิดจนตาย D/F#ฉันคงไม่Emมี
C มันคงถูกแล้วที่เธอไAmป และฉันก็พร้อมเข้าใจด้วยDดี----------* ไม่มีขGอง นอกBmกาย C ให้เธอเหมือนใDคร
มีแต่ขGอง ในBmใจ C คือคำว่าDรัก
หากเธอEmฝัน ถึงเDดือนและดาว C ก็ไขว่คว้าBmไป
แต่ถ้าEmหา รักจDริงเมื่อไหร่ Am ให้เดินมาDหาฉันที่ตรงGนี้
Am แม้ฉันต้องช้ำเท่าไรก็Dคงไม่สำคัญ
แค่ในใGจของฉัน D/F#มีเธอก็พEm
Am แม้นานแค่ไหนก็ยังเต้มDใจจะเฝ้ารอ อยุ่ตรงGนี้----------Am แม้เธอไม่รัก ก็ยังจะDรักเธอเรื่อยไป
ตราบที่Gลมหายใจ D/F#ของฉันยัEmงมี
C ฉันหวังแค่เพียงซักวันนึง Am เธอคงเข้าใจผู้ชายคนDนี้
( ซ้ำ * )Instru:AmDG D/F#EmC ฉันหวังแค่เพียงซักวันนึงAm เธอคงเข้าใจผู้ชายคนDนี้
( ซ้ำ * )
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AmChord key_a
  • BmChord key_b
  • CChord key_c
  • DChord key_d
  • EmChord key_e
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ของนอกกาย - Ost.สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย - เมธี Labanoon

คำร้อง/ทำนอง : เหนือวงศ์ | เรียบเรียง : ศราวุธ นนทรีย์
เพราะฉันไม่มีปัญญาอะไรไปรั้งเธอ
ได้แค่มองดูเธอ เดินจากฉันไป
เพราะฉันมันคนเดินดินที่มีแต่หัวใจ ก็แค่นี้
เพราะเขาคงมีให้เธอเลิศเลอและมากมาย
ตั้งแต่เกิดจนตาย ฉันคงไม่มี
มันคงถูกแล้วที่เธอไป และฉันก็พร้อมเข้าใจด้วยดี----------* ไม่มีของ นอกกาย ให้เธอเหมือนใคร
มีแต่ของ ในใจ คือคำว่ารัก
หากเธอฝัน ถึงเดือนและดาว ก็ไขว่คว้าไป
แต่ถ้าหา รักจริงเมื่อไหร่ ให้เดินมาหาฉันที่ตรงนี้----------แม้ฉันต้องช้ำเท่าไรก็คงไม่สำคัญ
แค่ในใจของฉัน มีเธอก็พอ
แม้นานแค่ไหนก็ยังเต้มใจจะเฝ้ารอ อยุ่ตรงนี้
แม้เธอไม่รัก ก็ยังจะรักเธอเรื่อยไป
ตราบที่ลมหายใจ ของฉันยังมี
ฉันหวังแค่เพียงซักวันนึง เธอคงเข้าใจผู้ชายคนนี้----------(ซ้ำ *) ...ดนตรี... (ซ้ำ *) ----------ฉันหวังแค่เพียงซักวันนึง เธอคงเข้าใจผู้ชายคนนี้