ของนอกกาย Ost.สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย คอร์ด – เมธี Labanoon

ไม่มีของ นอกกาย ให้เธอเหมือนใคร มีแต่ของ ในใจ คือคำว่ารัก หากเธอฝัน ถึงเดือนและดาว ก็ไขว่คว้าไป แต่ถ้าหา รักจริงเมื่อไหร่ ให้เดินมาหาฉันที่ตรงนี้...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง ของนอกกาย - Ost.สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย และ เนื้อร้อง ของนอกกาย - Ost.สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย ของ เมธี Labanoon ::ไม่มีของ นอกกาย ให้เธอเหมือนใคร มีแต่ของ ในใจ คือคำว่ารัก หากเธอฝัน ถึงเดือนและด...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง ของนอกกาย - Ost.สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย ของ เมธี Labanoon
Tuning Down ½ to Eb
Intro:AmDGGAm เพราะฉันไม่มีปัญญาอะDไรไปรั้งเธอ ได้แค่มGองดูเธอ D/F#เดินจากฉันEmไป Am เพราะฉันมันคนเดินดินที่Dมีแต่หัวใจ ก็แค่Gนี้ Am เพราะเขาคงมีให้เธอเลิศเDลอและมากมาย ตั้งแต่เGกิดจนตาย D/F#ฉันคงไม่Emมี C มันคงถูกแล้วที่เธอไAmป และฉันก็พร้อมเข้าใจด้วยDดี * ไม่มีขGอง นอกBmกาย C ให้เธอเหมือนใDคร มีแต่ขGอง ในBmใจ C คือคำว่าDรัก หากเธอEmฝัน ถึงเDดือนและดาว C ก็ไขว่คว้าBmไป แต่ถ้าEmหา รักจDริงเมื่อไหร่ Am ให้เดินมาDหาฉันที่ตรงGนี้Am แม้ฉันต้องช้ำเท่าไรก็Dคงไม่สำคัญ แค่ในใGจของฉัน D/F#มีเธอก็พEmAm แม้นานแค่ไหนก็ยังเต้มDใจจะเฝ้ารอ อยุ่ตรงGนี้ Am แม้เธอไม่รัก ก็ยังจะDรักเธอเรื่อยไป ตราบที่Gลมหายใจ D/F#ของฉันยัEmงมี C ฉันหวังแค่เพียงซักวันนึง Am เธอคงเข้าใจผู้ชายคนDนี้ ( ซ้ำ * )Instru:AmDG D/F#EmC ฉันหวังแค่เพียงซักวันนึงAm เธอคงเข้าใจผู้ชายคนDนี้ ( ซ้ำ * )
  • Am
  • D
  • G
  • D/F# (Slash)
  • Em
  • C
  • Bm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ของนอกกาย - Ost.สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย - เมธี Labanoon

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : เหนือวงศ์ | เรียบเรียง : ศราวุธ นนทรีย์
เพราะฉันไม่มีปัญญาอะไรไปรั้งเธอ
ได้แค่มองดูเธอ เดินจากฉันไป 
 เพราะฉันมันคนเดินดินที่มีแต่หัวใจ ก็แค่นี้---------- เพราะเขาคงมีให้เธอเลิศเลอและมากมาย
ตั้งแต่เกิดจนตาย ฉันคงไม่มี 
 มันคงถูกแล้วที่เธอไป และฉันก็พร้อมเข้าใจด้วยดี----------* ไม่มีของ นอกกาย ให้เธอเหมือนใคร
มีแต่ของ ในใจ คือคำว่ารัก
หากเธอฝัน ถึงเดือนและดาว ก็ไขว่คว้าไป 
แต่ถ้าหา รักจริงเมื่อไหร่ ให้เดินมาหาฉันที่ตรงนี้---------- แม้ฉันต้องช้ำเท่าไรก็คงไม่สำคัญ
แค่ในใจของฉัน มีเธอก็พอ 
 แม้นานแค่ไหนก็ยังเต้มใจจะเฝ้ารอ อยุ่ตรงนี้ ---------- แม้เธอไม่รัก ก็ยังจะรักเธอเรื่อยไป
ตราบที่ลมหายใจ ของฉันยังมี 
 ฉันหวังแค่เพียงซักวันนึง เธอคงเข้าใจผู้ชายคนนี้
(ซ้ำ *)
 ฉันหวังแค่เพียงซักวันนึง เธอคงเข้าใจผู้ชายคนนี้
(ซ้ำ *)