ขอจองเป็นแรงใจ คอร์ด – ไมค์ ภิรมย์พร

ขอจอง คนดีอย่างน้องไว้เป็นแรงใจ จะทำให้เธอเห็นค่าให้ได้ ฝันที่อยู่ไกลจะสู้ให้เธอ ไหนๆ ชาตินี้ เกิดมาทั้งทีก็ได้รักเธอ จะก้าวสู่หวังมีกันเสมอ วันที่ใจเธอมอบหวังให้วาด...
คอร์ดเพลง ขอจองเป็นแรงใจ และ เนื้อร้อง ขอจองเป็นแรงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร ::ขอจอง คนดีอย่างน้องไว้เป็นแรงใจ จะทำให้เธอเห็นค่าให้ได้ ฝันที่อยู่ไกลจะสู้ให้เธอ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ขอจองเป็นแรงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร
Intro:CAmCAmC DmC AmF GCCรออยู่ตรงนั้นก่อนได้ไCหม ตรงที่ใEmคร ๆ เขาคอยหมAmายตา ตรงที่หัวGใจพี่ยังไม่Fกล้า มายืนสบGตากับหัวใจเCธอ ผู้ชายAmพื้น ๆ ยืนข้างถGนนเป็นคนเกร่Cอ ๆ ถูกไฟส่องG/Bฟ้าจัดมาใAmห้เธอ กับตัวGเธอที่ดีพร้อAmมกว่า G เธอคนสวยทำงานตึกCสูง กับหนุ่มลูกEmทุ่งห่างชั้นเหลือAmเกิน แอบรักคนGดีมาตั้งนานเFนิ่น หวั่นใจเหลืGอเกินยามเธอมอCงมา กลัวไม่เห็นควาAmมดี เพราะมีความGจนมาคอยบังCหน้า จึงตั้งเส้G/BนชัยในหัวใAmจว่า จะสร้างตัวGมาเพื่อยืนข้Cางเธอ* ขอEmจอง คนดีอย่างDmน้องไว้เป็นแรงCใจ จะทำใEmห้เธอเห็นค่าให้Amได้ ฝันที่อยู่ไGกลจะสู้ใCห้เธอ ไหน ๆ ชAmาตินี้ เกิดมาทั้งGทีก็ได้รักCเธอ จะก้าวสู่EmหวังมีกันเAmสมอ วันที่ใGจเธอมอบหวังให้Amวาด G ** อย่าเพิ่งรักใครก่อนได้ไCหม ถ้าคนที่Emใช่ยังหาไม่Amเจอ ขอเวลานGอกบอกหัวใจเFธอ ให้พี่ได้เGจอคำว่าโอกCาส ไม่หล่อไAmม่ดัง ตังค์ไม่ค่อGยมีทั้งปีทั้งชาCติ ถ้าหากว่าG/Bน้องไม่ข้องไAmม่ขัด พี่แค่อยากGนัดกินข้าวสักCครั้ง Instru:Am GCG EmAmDm GC( ซ้ำ ** )Outro:Em GAmF GC
  • C
  • Em
  • Am
  • G
  • F
  • G/B (Slash)
  • Dm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ขอจองเป็นแรงใจ - ไมค์ ภิรมย์พร

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : วสุ ห้าวหาญ
รออยู่ตรงนั้นก่อนได้ไหม
ตรงที่ใคร ๆ เขาคอยหมายตา
ตรงที่หัวใจพี่ยังไม่กล้า มายืนสบตากับหัวใจเธอ
ผู้ชายพื้น ๆ ยืนข้างถนนเป็นคนเกร่อ ๆ
ถูกไฟส่องฟ้าจัดมาให้เธอ กับตัวเธอที่ดีพร้อมกว่า ----------เธอคนสวยทำงานตึกสูง กับหนุ่มลูกทุ่งห่างชั้นเหลือเกิน
แอบรักคนดีมาตั้งนานเนิ่น
หวั่นใจเหลือเกินยามเธอมองมา กลัวไม่เห็นความดี 
เพราะมีความจนมาคอยบังหน้า
จึงตั้งเส้นชัยในหัวใจว่า จะสร้างตัวมาเพื่อยืนข้างเธอ----------* ขอจอง คนดีอย่างน้องไว้เป็นแรงใจ
จะทำให้เธอเห็นค่าให้ได้ ฝันที่อยู่ไกลจะสู้ให้เธอ
ไหน ๆ ชาตินี้ เกิดมาทั้งทีก็ได้รักเธอ
จะก้าวสู่หวังมีกันเสมอ วันที่ใจเธอมอบหวังให้วาด ----------** อย่าเพิ่งรักใครก่อนได้ไหม ถ้าคนที่ใช่ยังหาไม่เจอ
ขอเวลานอกบอกหัวใจเธอ 
ให้พี่ได้เจอคำว่าโอกาส
ไม่หล่อไม่ดัง ตังค์ไม่ค่อยมีทั้งปีทั้งชาติ
ถ้าหากว่าน้องไม่ข้องไม่ขัด พี่แค่อยากนัดกินข้าวสักครั้ง
(ซ้ำ **)