ขอบคุณกันและกัน คอร์ด - August Band

ถ้ามันเป็นเพลงบนทางเดินเคียง ที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉัน และไม่มีวันที่ฉันและเธอจะเดินจากกัน ไปที่ไหน และถ้าชีวิตคือท่วงทำนอง เธอคือคำร้องที่มีความหมาย ให้ใจได้ซึ้งและมีพลังจะเดินต่อไปให้ไกล
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ขอบคุณกันและกัน และเนื้อร้อง ขอบคุณกันและกัน August Band เนื้อร้อง::ถ้ามันเป็นเพลงบนทางเดินเคียง ที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉัน และไม่มีวันที่ฉันและเธอจ... ขอบคุณกันและกัน คอร์ด ง่ายๆ, ขอบคุณกันและกัน - August Band mp3 4sh, ขอบคุณกันและกัน คอร์ดกีต้าร์
Tuning E capo fret 2 / Tuning Eb capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ขอบคุณกันและกัน ของ August Band คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Gยังมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับคDวามรัก 
หากลองหEmยุดพัก จงฟังซะก่อน  จะCรู้ว่าเราไม่เดินอยู่เดียวดาย 
Gยังมีผู้คนบนทาง อีกหลากหDลาย
อีกมEmากมาย ที่เราก็ต่างมองหาCความรักมาเติมให้เต็มหัวใจ

Instru :GDEmCGมีความทรงจำดี ๆ เกี่ยวกับDความรัก บ้างEmสุขสมหวัง
หรือจะร้องไห้ แต่Cนั่นกลับทำ ให้ใDจเรามีพลัง
Gจนนาน ๆ ไป มันก็กลายเป็นควDามหลัง ที่Emในทุกครั้ง เรานึกถึงเมื่อไหร่  ก็ไม่Cรู้จะขอบคุณมันยังDไง
ถ้าหากว่า Amใจเราไม่เคยจะรักเลยสักที  จิตใจวัEmนนี้คงจะไม่แข็งแกร่ง และAmในวันที่ล้มลงคงไม่มีแรง ถ้าเราCมัวระแวง ในDมือของกันและกัน
----------* Gถ้ามันเป็นเพลงบนทางเดินเDคียง ที่จะมีเพียงเสียงเธEmอกับฉัน
และไม่มีวันที่Cฉันและเธอจะเดินจากกัน ไปที่ไหน
Gและถ้าชีวิตคือท่วงทำนองD เธอคือคำร้องที่มีความหEmมาย
ให้ใจได้Cซึ้งและมีพลังจะเDดินต่อไปให้ไกล

Instru :GDGมองจะมองทางไหน มีใครสักDคนที่หวังจะเดินเข้ามา Emนั่นคือปัญหา ยิ่งรอยิ่งนาน ยิ่งCผ่านอะไรไปนาน ๆ ใจยิ่งหวั่นไหว
Gและถ้าวันหนึ่งมีคนที่รอเข้ามา ว่าDฟ้าก็คงไม่ทำเราเสียใจ
แต่เEmขายังไม่ใช่ ยังไงก็ไม่ใช่ ก็ได้แต่Cถอนหายใจมองเหม่อ
อ้อนวอนให้ Amใคร ๆ บางคนบนนั้นช่วยฉันที
อยากEmมีความรักกับเขาบ้าง หากมีAmอะไร ๆ
ฉันยอมได้ทุกทาง เพียงคำว่าCกันและกัน  Dฉันขอคำอธิบาย( ซ้ำ * )
Instru :GDEmCGDEmC DGเหนื่อย เหนื่อยจนถอนใจไม่รู้เมื่อDไรว่าเราจะมีความหวัง (ไม่รู้เมื่อไร) 
แค่Emเพียงสักครั้ง  ได้เจอสักครั้ง แม้Cมันต้องเจ็บ ต้องปวด
อย่างน้อยก็ยังได้รู้ว่ารักเป็นไง คนGเราจะเสาะจะหาทำไม
และมันจำเป็นจะรักยังไง ตะเDกียกตะกายจะได้มา
สุดท้ายบางทีต้องเสียมันไป แต่Emให้ทนไว้ อาจเจ็บใจ แล้วรCอวันหนึ่งที่เราเติบโต จะขอบคุณ ว่Amาใจที่ไม่เคยมีรักให้ใคร   
และนานต่อEmไปจะเป็นใจที่ไร้ค่า  หากAmมันจะมีอะไรที่ต้องแลกเพื่อได้มา  ฉันว่าCกันและกัน มีDค่าที่จะแลกได้มากมาย( ซ้ำ * )Instru :GDEmCGมีทางเดินให้เราเดินเคียงและมีแต่เDสียงของเธอกับฉัน 
Emมีทางเดินให้เราเดินเคียงและมีแต่เCสียงของเธอ 
กับDฉันแสนนานเท่านGาน   D  แสนนานเท่าEmนาน     COutro :GDEmC DG
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AmChord key_a
  • BbChord key_bb
  • CChord key_c
  • DChord key_d
  • DmChord key_d
  • EmChord key_e
  • FChord key_f
  • GChord key_g
  • GmChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ขอบคุณกันและกัน - August Band

Ost : รักแห่งสยาม THE LOVE OF SIAM
ยังมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับความรัก
หากลองหยุดพัก จงฟังซะก่อน
จะรู้ว่าเราไม่เดินอยู่เดียวดาย
ยังมีผู้คนบนทางอีกหลากหลาย อีกมากมาย
ที่เราก็ต่างมองหาความรักมาเติมให้เต็มหัวใจ----------มีความทรงจำดี ๆ เกี่ยวกับความรัก
บ้างสุขสมหวัง หรือจะร้องไห้
แต่นั่นกลับทำให้ใจเรามีพลัง
จนนาน ๆ ไปมันก็กลายเป็นความหลัง
ที่ในทุกครั้ง เรานึกถึงเมื่อไหร่
ก็ไม่รู้จะขอบคุณมันยังไง
ถ้าหากว่า ใจเราไม่เคยจะรักเลยสักที
จิตใจวันนี้คงจะไม่แข็งแกร่ง
และในวันที่ล้มลงคงไม่มีแรง
ถ้าเรามัวระแวงในมือของกันและกัน----------* ถ้ามันเป็นเพลงบนทางเดินเคียง
ที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉัน
และไม่มีวันที่ฉันและเธอจะเดินจากกัน ไปที่ไหน
และถ้าชีวิตคือท่วงทำนอง
เธอคือคำร้องที่มีความหมาย
ให้ใจได้ซึ้งและมีพลังจะเดินต่อไปให้ไกล----------มองจะมองทางไหนมีใครสักคนที่หวังจะเดินเข้ามา
นั่นคือปัญหา ยิ่งรอยิ่งนาน
ยิ่งผ่านอะไรไปนาน ๆ ใจยิ่งหวั่นไหว
และถ้าวันหนึ่งมีคนที่รอเข้ามา
ว่าฟ้าก็คงไม่ทำเราเสียใจ
แต่เขายังไม่ใช่ ยังไงก็ไม่ใช่
ก็ได้แต่ถอนหายใจมองเหม่ออ้อนวอนให้
ใคร ๆ บางคนบนนั้นช่วยฉัน
ที่อยากมีความรักกับเขาบ้าง หากมีอะไร ๆ
ฉันยอมได้ทุกทาง เพียงคำว่ากันและกัน
ฉันขอคำอธิบาย----------(ซ้ำ *) ----------เหนื่อย เหนื่อยจนถอนใจไม่รู้เมื่อไรว่าเราจะมี-
ความหวัง (ไม่รู้เมื่อไร) แค่เพียงสักครั้ง
ได้เจอสักครั้ง แม้มันต้องเจ็บ ต้องปวด
อย่างน้อยก็ยังได้รู้ว่ารักเป็นไง
คนเราจะเสาะจะหาทำไม และมันจำเป็นจะรักยังไง
ตะเกียกตะกายจะได้มา สุดท้ายบางทีต้องเสียมันไป
แต่ให้ทนไว้ อาจเจ็บใจ แล้วรอวันหนึ่งที่เรา-
เติบโตจะขอบคุณ ว่าใจที่ไม่เคยมีรักให้ใคร
และนาน ๆ ต่อไปจะเป็นใจที่ไร้ค่า
หากมันจะมีอะไรที่ต้องแลกเพื่อได้มา
ฉันว่ากันและกัน มีค่าที่จะแลกได้มากมาย----------(ซ้ำ *) ----------มีทางเดินให้เราเดินเคียงและมีแต่เสียงของ-
เธอกับฉัน มีทางเดินให้เราเดินเคียงและมีแต่-
เสียงของเธอ กับฉันแสนนานเท่านาน
แสนนานเท่านาน