ขอบใจที่พูดแรง (แบบผู้ชาย) คอร์ด – K 9

ขอบใจเธอจริง ๆ ขอบใจที่พูดแรง ๆ พูดจาทิ่มแทง ให้ลดความลุ่มหลง ขอบใจเธอจริง ๆ ที่เธอช่วย พูดตรง ๆ ต่อไปฉันคง เจียมเนื้อเจียมตัวสักที ที่เธอทิ่มแทง ฟังแล้วยิ่งเจ็บช้ำ ช้ำ.....
คอร์ดเพลง ขอบใจที่พูดแรง (แบบผู้ชาย) และ เนื้อร้อง ขอบใจที่พูดแรง (แบบผู้ชาย) ของ K-9 ::ขอบใจเธอจริง ๆ ขอบใจที่พูดแรง ๆ พูดจาทิ่มแทง ให้ลดความลุ่มหลง ขอบใจเธอจริง ๆ ที่...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ขอบใจที่พูดแรง (แบบผู้ชาย) ของ K-9
Intro:Cmaj7Bm7Am7 DGCmaj7Bm7 E7Am7 CmDGถึงฉันจะรู้ว่าเธอไม่D/F#เคยรักฉัน แEmต่มันยังห้ามใจ ไว้ไม่DไหวC Gถึงฉันจะรู้ก็ยังไม่D/F#ยอมทำใจ ก็Emยังเททุ่มไปไม่เคDยท้อC Am7แล้ววันBm7นี้ที่เธอบอAm7ก ฉันคนBm7นี้มันกระจอก Am7 ฉันคนนี้ไม่มีค่า Cmเธอมองฉันแค่เศษDผงขอบใCmaj7จเธอจริง ๆ ขอบใจที่Bm7พูดแรง ๆ พูดจาทิ่มAm7แทง ให้Dลดความลุ่มหGลง ขอบCmaj7ใจเธอจริง ๆ ที่เธอช่วย Bm7พูดตรง E7 ๆ ต่อไปฉันAm7คง เจียมเCmนื้อเจียมDตัวสั(G กที D) Instru:G CG DGเพิ่งรู้วันนี้ว่าทำให้เD/F#ธอรำคาญ ต่อEmไปจะไม่มา ให้เธอDเห็น C Am7เพราะวันBm7นี้ที่เธอบอAm7ก ฉันคนBm7นี้มันกระจอก Am7 ฉันคนนี้ไม่มีค่า Cmเธอมองฉันแค่เศษDผงขอบใCmaj7จเธอจริง ๆ ขอบใจที่Bm7พูดแรง ๆ พูดจาทิ่มAm7แทง ให้Dลดความลุ่มหGลง ขอบCmaj7ใจเธอจริง ๆ ที่เธอช่วย Bm7พูดตรง E7 ๆ ต่อไปฉันAm7คง เจียมเCmนื้อเจียมDตัวสั(Gกที D) Instru:Cmaj7Bm7Am7 DGCmaj7Bm7 E7Am7 CDขอบใCmaj7จเธอจริง ๆ ขอบใจที่Bm7พูดแรง ๆ พูดจาทิ่มAm7แทง ให้Dลดความลุ่มหGลง ขอบCmaj7ใจเธอจริง ๆ ที่เธอช่วย Bm7พูดตรง E7 ๆ ต่อไปฉันAm7คง เจียมเCmนื้อเจียมDตัวสั(Gกที D) Instru:Cmaj7Bm7ที่เธอทิ่มแAm7ทง ฟังแDล้วยิ่งเจ็บGช้ำ Cmaj7ช้ำ...มันฝัง จนBm7ฉันจำE7 Am7 D G Outro:Cmaj7Bm7 E7Am7 C DG
  • G
  • D/F# (Slash)
  • Em
  • D
  • C
  • Am7
  • Bm7
  • Cm
  • Cmaj7
  • E7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ขอบใจที่พูดแรง (แบบผู้ชาย) - K-9

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : ธนา ชัยวรภัทร์ | ทำนอง : ณัฐ วัชรานันทกุล | เรียบเรียง : พลังพล ทรงไพบูลย์
ถึงฉันจะรู้ว่าเธอไม่เคยรักฉัน แต่มันยังห้ามใจ
ไว้ไม่ไหวถึงฉันจะรู้ก็ยังไม่ยอมทำใจ 
ก็ยังเททุ่มไปไม่เคยท้อ แล้ววันนี้ที่เธอบอก 
ฉันคนนี้มันกระจอก ฉันคนนี้ไม่มีค่า 
เธอมองฉันแค่เศษผงขอบใจเธอจริง ๆ 
ขอบใจที่พูดแรง ๆ พูดจาทิ่มแทง 
ให้ลดความลุ่มหลง ขอบใจเธอจริง ๆ ที่เธอช่วย
พูดตรง ๆ ต่อไปฉันคง เจียมเนื้อเจียมตัวสักที 
เพิ่งรู้วันนี้ว่าทำให้เธอรำคาญ ต่อไปจะไม่มา 
ให้เธอเห็น ----------เพราะวันนี้ที่เธอบอก ฉันคนนี้มันกระจอก
 ฉันคนนี้ไม่มีค่า เธอมองฉันแค่เศษผง----------ขอบใจเธอจริง ๆ ขอบใจที่พูดแรง ๆ พูดจาทิ่มแทง
ให้ลดความลุ่มหลง ขอบใจเธอจริง ๆ ที่เธอช่วย
พูดตรง ๆ ต่อไปฉันคง เจียมเนื้อเจียมตัวสักที 
ขอบใจเธอจริง ๆ ขอบใจที่พูดแรง ๆ พูดจาทิ่มแทง
ให้ลดความลุ่มหลง ขอบใจเธอจริง ๆ ที่เธอช่วย
พูดตรง ๆ ต่อไปฉันคง เจียมเนื้อเจียมตัวสักที 
ที่เธอทิ่มแทง ฟังแล้วยิ่งเจ็บช้ำ ช้ำ...มันฝัง
จนฉันจำ