ขอบใจที่พูดแรง (แบบผู้ชาย) คอร์ด - K 9

ขอบใจเธอจริง ๆ ขอบใจที่พูดแรง ๆ พูดจาทิ่มแทง ให้ลดความลุ่มหลง ขอบใจเธอจริง ๆ ที่เธอช่วย พูดตรง ๆ ต่อไปฉันคง เจียมเนื้อเจียมตัวสักที ที่เธอทิ่มแทง ฟังแล้วยิ่งเจ็บช้ำ ช้ำ...มันฝัง จนฉันจำ
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ขอบใจที่พูดแรง (แบบผู้ชาย) และเนื้อร้อง ขอบใจที่พูดแรง (แบบผู้ชาย) K-9 เนื้อร้อง::ขอบใจเธอจริง ๆ ขอบใจที่พูดแรง ๆ พูดจาทิ่มแทง ให้ลดความลุ่มหลง ขอบใจเธอจริง ๆ ที่... เนื้อเพลง ขอบใจที่พูดแรง (แบบผู้ชาย), คอร์ดเพลงของ K-9, ขอบใจที่พูดแรง (แบบผู้ชาย) คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2
คอร์ด ขอบใจที่พูดแรง (แบบผู้ชาย) ของ K-9 คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:Cmaj7Bm7Am7 DGCmaj7Bm7 E7Am7 CmDGถึงฉันจะรู้ว่าเธอไม่D/F#เคยรักฉัน แEmต่มันยังห้ามใจ
ไว้ไม่DไหวC Gถึงฉันจะรู้ก็ยังไม่D/F#ยอมทำใจ
ก็Emยังเททุ่มไปไม่เคDยท้อC Am7แล้ววันBm7นี้ที่เธอบอAm7
ฉันคนBm7นี้มันกระจอก Am7 ฉันคนนี้ไม่มีค่า
Cmเธอมองฉันแค่เศษDผงขอบใCmaj7จเธอจริง ๆ
ขอบใจที่Bm7พูดแรง ๆ พูดจาทิ่มAm7แทง
ให้Dลดความลุ่มหGลง ขอบCmaj7ใจเธอจริง ๆ ที่เธอช่วย
Bm7พูดตรง E7 ๆ ต่อไปฉันAm7คง เจียมเCmนื้อเจียมDตัวสั(G กที D)
Instru:G CG DGเพิ่งรู้วันนี้ว่าทำให้เD/F#ธอรำคาญ ต่อEmไปจะไม่มา
ให้เธอDเห็น C ----------Am7เพราะวันBm7นี้ที่เธอบอAm7ก ฉันคนBm7นี้มันกระจอก
Am7 ฉันคนนี้ไม่มีค่า Cmเธอมองฉันแค่เศษDผง
ขอบใCmaj7จเธอจริง ๆ ขอบใจที่Bm7พูดแรง ๆ พูดจาทิ่มAm7แทง
ให้Dลดความลุ่มหGลง ขอบCmaj7ใจเธอจริง ๆ ที่เธอช่วย
Bm7พูดตรง E7 ๆ ต่อไปฉันAm7คง เจียมเCmนื้อเจียมDตัวสั(Gกที D)
Instru:Cmaj7Bm7Am7 DGCmaj7Bm7 E7Am7 CDขอบใCmaj7จเธอจริง ๆ ขอบใจที่Bm7พูดแรง ๆ พูดจาทิ่มAm7แทง
ให้Dลดความลุ่มหGลง ขอบCmaj7ใจเธอจริง ๆ ที่เธอช่วย
Bm7พูดตรง E7 ๆ ต่อไปฉันAm7คง เจียมเCmนื้อเจียมDตัวสั(Gกที D)
Instru:Cmaj7Bm7ที่เธอทิ่มแAm7ทง ฟังแDล้วยิ่งเจ็บGช้ำ Cmaj7ช้ำ...มันฝัง
จนBm7ฉันจำE7 Am7 D G
Outro:Cmaj7Bm7 E7Am7 C DG
 • Am7Chord key_a
 • Bm7Chord key_b
 • CChord key_c
 • CmChord key_c
 • Cmaj7Chord key_c
 • DChord key_d
 • D/F# (Slash)Chord key_d
 • E7Chord key_e
 • EmChord key_e
 • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ขอบใจที่พูดแรง (แบบผู้ชาย) - K-9

คำร้อง : ธนา ชัยวรภัทร์ | ทำนอง : ณัฐ วัชรานันทกุล | เรียบเรียง : พลังพล ทรงไพบูลย์
ถึงฉันจะรู้ว่าเธอไม่เคยรักฉัน แต่มันยังห้ามใจ
ไว้ไม่ไหวถึงฉันจะรู้ก็ยังไม่ยอมทำใจ
ก็ยังเททุ่มไปไม่เคยท้อ----------แล้ววันนี้ที่เธอบอก ฉันคนนี้มันกระจอก
ฉันคนนี้ไม่มีค่า เธอมองฉันแค่เศษผง----------ขอบใจเธอจริง ๆ ขอบใจที่พูดแรง ๆ พูดจาทิ่มแทง
ให้ลดความลุ่มหลง ขอบใจเธอจริง ๆ ที่เธอช่วย
พูดตรง ๆ ต่อไปฉันคง เจียมเนื้อเจียมตัวสักที
เพิ่งรู้วันนี้ว่าทำให้เธอรำคาญ ต่อไปจะไม่มา
ให้เธอเห็น----------เพราะวันนี้ที่เธอบอก ฉันคนนี้มันกระจอก
ฉันคนนี้ไม่มีค่า เธอมองฉันแค่เศษผง----------ขอบใจเธอจริง ๆ ขอบใจที่พูดแรง ๆ พูดจาทิ่มแทง
ให้ลดความลุ่มหลง ขอบใจเธอจริง ๆ ที่เธอช่วย
พูดตรง ๆ ต่อไปฉันคง เจียมเนื้อเจียมตัวสักที
ขอบใจเธอจริง ๆ ขอบใจที่พูดแรง ๆ พูดจาทิ่มแทง
ให้ลดความลุ่มหลง ขอบใจเธอจริง ๆ ที่เธอช่วย
พูดตรง ๆ ต่อไปฉันคง เจียมเนื้อเจียมตัวสักที
ที่เธอทิ่มแทง ฟังแล้วยิ่งเจ็บช้ำ ช้ำ...มันฝัง
จนฉันจำ