ขีดเส้นใต้ คอร์ด – กบ ทรงสิทธิ์

เขียน... ทุกอย่าง ไว้เตือนให้ใจมันจำ ย้ำ... ข้อความสำคัญ ย้ำ... ไว้อ่านสอนใจทุกวัน คง... พอทำให้ลืมเธอ แม้มันจะเจ็บ แม้มันจะทรมาน และมันจะทำเราร้องไห้...
คอร์ดเพลง ขีดเส้นใต้ และ เนื้อร้อง ขีดเส้นใต้ ของ กบ ทรงสิทธิ์ ::เขียน... ทุกอย่าง ไว้เตือนให้ใจมันจำ ย้ำ... ข้อความสำคัญ ย้ำ... ไว้อ่านสอนใจทุกว...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง ขีดเส้นใต้ ของ กบ ทรงสิทธิ์
ห้ามใจเท่าไCหร่ หัวใจCmaj7ก็ยังไม่ฟัง ยังหFวัง ว่าGเธอจะเห็นCใจ ทั้งทั้งที่Dmเธอ E เห็นเราไม่Amมี ควGามหD/F#มาย แต่ไม่อDmาจตัดใจ ให้ลืมเธอGลง เขียนลงกระCดาษ เขียนลงไปEmหมดทุกอย่าง ความหFลัง ที่Gเธอทำช้ำCใจ ย้ำเตือนควาDmมจำ E ไว้ตรงประโAmยคสุดD/F#ท้าย ขีดเส้นDmใต้เอาไGว้ ว่าเธอไม่Cรัก เEขียน... ทุกอย่าง ไว้Amเตือนให้ใจมันจำ Eย้ำ... ข้อความสำAmคัญ Eย้ำ... ไว้อ่านสอนAmใจ Gทุก Fวัน Dmคง... พอD7ทำให้ลืมเGธอ แม้มันจะเCจ็บ แม้มันจะEmทรมาน และFมันจะGทำเราร้องCไห้ เพราะคือความDmจริง Eเรื่องจริง ที่Amเจ็บ ปGวด D/F#ใจ ขีดเส้นDmใต้เอาไว้ G ว่าเธอไม่Cรัก Instru.:CEmF GCDm EAm G D/F#DmG CCEขียน... ทุกอย่าง ไว้Amเตือนให้ใจมันจำ Eย้ำ... ข้อความสำAmคัญ Eย้ำ... ไว้อ่านสอนAmใจ Gทุก Fวัน Dmคง... พอD7ทำให้ลืมเGธอ แม้มันจะเCจ็บ แม้มันจะEmทรมาน และFมันจะGทำเราร้องCไห้ เพราะคือความDmจริง Eเรื่องจริง ที่Amเจ็บ ปGวด D/F#ใจ ขีดเส้นDmใต้เอาไว้ G ว่าเธอไม่Cรัก Dmขีดเอาไว้ G ว่าเธอไม่Cรัก...
  • C
  • Cmaj7
  • F
  • G
  • Dm
  • E
  • Am
  • D/F# (Slash)
  • Em
  • D7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ขีดเส้นใต้ - กบ ทรงสิทธิ์

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : ธนา ชัยวรภัทร์ | ทำนอง : พนเทพ สุวรรณะบุณย์ | เรียบเรียง : กุลวัฒน์ พรหมสถิต
ห้ามใจเท่าไหร่ หัวใจก็ยังไม่ฟัง
ยังหวัง ว่าเธอจะเห็นใจ
ทั้งทั้งที่เธอ เห็นเราไม่มี ความหมาย 
แต่ไม่อาจตัดใจ ให้ลืมเธอลง----------เขียนลงกระดาษ เขียนลงไปหมดทุกอย่าง
ความหลัง ที่เธอทำช้ำใจ
ย้ำเตือนความจำ ไว้ตรงประโยคสุดท้าย 
ขีดเส้นใต้เอาไว้ ว่าเธอไม่รัก----------เขียน... ทุกอย่าง ไว้เตือนให้ใจมันจำ
ย้ำ... ข้อความสำคัญ ย้ำ... ไว้อ่านสอนใจ ทุก วัน
คง... พอทำให้ลืมเธอ----------แม้มันจะเจ็บ แม้มันจะทรมาน และมันจะทำเราร้องไห้
เพราะคือความจริง 
 เรื่องจริง ที่เจ็บ ปวด ใจ 
ขีดเส้นใต้เอาไว้ ว่าเธอไม่รัก ----------เขียน... ทุกอย่าง ไว้เตือนให้ใจมันจำ
ย้ำ... ข้อความสำคัญ ย้ำ... ไว้อ่านสอนใจ ทุก วัน
คง... พอทำให้ลืมเธอ----------แม้มันจะเจ็บ แม้มันจะทรมาน และมันจะทำเราร้องไห้
เพราะคือความจริง 
 เรื่องจริง ที่เจ็บ ปวด ใจ 
ขีดเส้นใต้เอาไว้ ว่าเธอไม่รัก----------ขีดเอาไว้ ว่าเธอไม่รัก...