ข่าวร้าย คอร์ด – Dr Kids

ความอ่อนแอที่ฉันมี ความอ่อนโยนที่เธอทำ ยิ่งนานยิ่งทำเจ็บช้ำทั้งสองฝ่าย ไม่มีใจจะให้มา ก็บอกลากันซักคำ เลิกทรมานจิตใจกันเสียที...
คอร์ดเพลง ข่าวร้าย และ เนื้อร้อง ข่าวร้าย ของ Dr Kids ::ความอ่อนแอที่ฉันมี ความอ่อนโยนที่เธอทำ ยิ่งนานยิ่งทำเจ็บช้ำทั้งสองฝ่าย ไม่มีใจจะ...
คอร์ดและเนื้อร้อง ข่าวร้าย ของ Dr Kids
Intro:Amaj7 E9(4 Times)BmC#mD EbdimE DC#mเธอยังอ่อนโยน อ่อนF#mโยนเหมือนวันเก่า C#m ยังคงห่วงใย ห่วงใF#mยเราเหมือนเดิม Bmจากแววตา ที่C#mฉันคุ้นเคย อ่านอDอกเลยเธอเปลี่ยนEbdimใจไปทั้งใED C#mเธอคงอยากไป อยากF#mทำให้มันจบ C#mเธอคงอยากพบ กับF#mคนใหม่ของเธอ Bmผิดที่ยัง สงC#mสารฉันเหลือเกิน ไม่อDยากรุนแรงกับEคนเคยรักAกัน Asus4 A Asus4 * ความอ่อนแF#mอที่ฉันมี ความอ่อนC#mโยนที่เธอทำ Cm ยิ่งนBmานยิ่งทำเจ็บEช้ำทั้งสองAmaj7ฝ่าย A7 ไม่มีDใจจะให้Eมา ก็บอกC#mลากันซักF#mคำ เลิกBmทรมานจิตใจกันเสียEที ** บอกข่าวF#mร้ายกับฉันเEลย บอกมาC#mเลยว่าจบDกัน E F#mคนไม่รักEกัน อดทนไC#mปเพื่อเหตุDใด E F#mจำใจพูดEมา บอกคำC#mลาแล้วจบไDป ไม่ต้องกBmลัว EฉันจะขาดAใจ Instru:BD EA Asus4A Asus4( ซ้ำ *, ** )Esus4 E จะขาดAmaj7ใจ Esus4 E Amaj7
คำร้อง : ฉัตรชัย ดุริยประณีต | ทำนอง/เรียบเรียง : A Team

เนื้อร้อง: ข่าวร้าย - Dr Kids

เธอยังอ่อนโยน  อ่อนโยนเหมือนวันเก่า
  ยังคงห่วงใย  ห่วงใยเราเหมือนเดิม
จากแววตา  ที่ฉันคุ้นเคย
อ่านออกเลยเธอเปลี่ยนใจไปทั้งใจ       

เธอคงอยากไป อยากทำให้มันจบ เธอคงอยากพบ กับคนใหม่ของเธอ ผิดที่ยัง สงสารฉันเหลือเกิน ไม่อยากรุนแรงกับคนเคยรักกัน

* ความอ่อนแอที่ฉันมี ความอ่อนโยนที่เธอทำ ยิ่งนานยิ่งทำเจ็บช้ำทั้งสองฝ่าย ไม่มีใจจะให้มา ก็บอกลากันซักคำ เลิกทรมานจิตใจกันเสียที

** บอกข่าวร้ายกับฉันเลย บอกมาเลยว่าจบกัน คนไม่รักกัน อดทนไปเพื่อเหตุใด จำใจพูดมา บอกคำลาแล้วจบไป ไม่ต้องกลัว ฉันจะขาดใจ ( ซ้ำ *, ** ) จะขาดใจ