ข้างๆหัวใจ Ost. เรือนแพ คอร์ด – กัน นภัทร The Star 6

ถอนตัวและถอนใจไม่ทัน แม้เธอจะมองกันเช่นไร หากเธอไม่ได้รักเลย แค่ขอข้างข้างหัวใจ ให้ฉันได้ยืนต่อไป เพื่อรักเธอ...
คอร์ดเพลง ข้างๆหัวใจ - Ost. เรือนแพ และ เนื้อร้อง ข้างๆหัวใจ - Ost. เรือนแพ ของ กัน นภัทร The Star 6 ::ถอนตัวและถอนใจไม่ทัน แม้เธอจะมองกันเช่นไร หากเธอไม่ได้รักเลย แค่ขอข้างข้างหัวใจ ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ข้างๆหัวใจ - Ost. เรือนแพ ของ กัน นภัทร The Star 6
Intro:BF#E F#BพยาBmaj7ยามทำความเข้าใจ สายตาEbmเวลาที่เธอมองฉัน ไม่อยากEคิดอะไร เกินF#เลยจนพลาดพBลั้ง F# ก็มันเBห็นว่าความห่วงใย ที่เคยEbmดีใจเมื่อเธอG#mให้กัน ไม่ได้C#mพิเศษกว่า ที่F#เธอให้กับเEbขา * G#mห้ามให้คิดนั้นF#ลำบาก Eหากยังใกล้ชิดBกัน F#/Bb แต่G#mเธอรู้ไหมว่าF#ใจของฉัน สับEสนมากเหลือF#เกิน ** แล้วฉันนั้นสำBคัญแค่ไหน คิดฝันไปF#/Bbได้ไกล เท่าไร มีโอG#mกาสได้ยืนในF#หัวใจเธอบ้EางไหF#ม ถอนตัวและถอนBใจไม่ทัน แม้เธอจะมอF#/Bbงกันเช่นไG#mร หากC#mเธอไม่ได้F#รักเลย แค่Ebmขอข้างข้างG#หัวใจ ให้C#mฉันได้ยืนต่อไF#ป เพื่อรักBเธอ (F#) ก็วันBนี้เธอมาเจอกัน ทั้งที่F#/Bbวันนั้นเธอไปกับเขา เลยC#mไม่กล้าจะเดา ว่าF#เรานั้นลึกBซึ้ง F# ก็ไม่Bรู้มันคืออะไร หรือไม่มีF#/BbใจเลยสักนิG#mดนึง มันค้าC#mง ๆ คา ๆ กับBฐานะอย่างF#นี้ Eb ( ซ้ำ *, ** )Instru:G#mEbmE FdimF#( ซ้ำ ** )Outro:BEbmC#m Ebm E F#B
  • Bmaj7
  • Ebm or D#
  • E
  • F# or Gb
  • B
  • C#m or Db
  • Eb or D#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ข้างๆหัวใจ - Ost. เรือนแพ - กัน นภัทร The Star 6

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ปิยะ ครุธา | ทำนอง : พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล | เรียบเรียง : ธีรกานต์ ลีลิตธรรม, Sevendogs
พยายามทำความเข้าใจ สายตาเวลาที่เธอมองฉัน
ไม่อยากคิดอะไร เกินเลยจนพลาดพลั้ง 
ก็มันเห็นว่าความห่วงใย ที่เคยดีใจเมื่อเธอให้กัน
ไม่ได้พิเศษกว่า ที่เธอให้กับเขา ----------* ห้ามให้คิดนั้นลำบาก หากยังใกล้ชิดกัน 
แต่เธอรู้ไหมว่าใจของฉัน สับสนมากเหลือเกิน----------** แล้วฉันนั้นสำคัญแค่ไหน คิดฝันไปได้ไกล เท่าไร
มีโอกาสได้ยืนในหัวใจเธอบ้างไหม 
ถอนตัวและถอนใจไม่ทัน แม้เธอจะมองกันเช่นไร 
หากเธอไม่ได้รักเลย แค่ขอข้างข้างหัวใจ
ให้ฉันได้ยืนต่อไป เพื่อรักเธอ ----------ก็วันนี้เธอมาเจอกัน ทั้งที่วันนั้นเธอไปกับเขา
เลยไม่กล้าจะเดา ว่าเรานั้นลึกซึ้ง 
ก็ไม่รู้มันคืออะไร หรือไม่มีใจเลยสักนิดนึง 
มันค้าง ๆ คา ๆ กับฐานะอย่างนี้ 
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **)