คนของเธอ คอร์ด - แมว จิระศักดิ์

ไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใคร จะผ่านอะไรมา ขอจงอย่าเป็นกังวล นี่คือคนของเธอ ไม่ว่ามันจะเกิดอะไร ต่อจากนี้ไป ฉันจะอยู่ดูแลเธอ ด้วยคำว่ารัก ด้วยใจ
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง คนของเธอ และเนื้อร้อง คนของเธอ แมว จิระศักดิ์ เนื้อร้อง::ไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใคร จะผ่านอะไรมา ขอจงอย่าเป็นกังวล นี่คือคนของเธอ ไม่ว่ามันจะเ... คอร์ด คนของเธอ, คนของเธอ คอร์ดง่าย ๆ, คนของเธอ คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด คนของเธอ ของ แมว จิระศักดิ์ คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner down 1/2 tune to Eb (ตั้งสายลดครึ่งเสียง)
ไม่ต้องบอกC7ฉัน ถึงวันFmaj7ที่เลยผ่าน
ไม่ต้องบอกC7ฉัน ว่าเคยมีใครคนไหนยัFmaj7งไง
ถ้าเผื่อฉันเAmผลอ บังเอิญฉันถDmามเธอไป
Gm7เธอก็ไม่ต้องตอบฉันC7เลย----------และฉันคC7นนี้ ก็มีFmaj7ที่พลาดผิด
ใช่ว่าชีC7วิต จะดีจะงามสักเท่Fmaj7าไร
ไม่อยากใAmห้ถาม มันไม่น่าDmรู้เท่าไหร่
Gm7ม่ใช่เรื่องจำเC7ป็น ของเFรา----------*C วันวานมันA/C#คืนย้อนมาไม่Dmได้ และวันพรุ่งC/Eนี้ยังไม่รู้
Fแต่ฉันพร้อมจGmะอยู่ ฉันพร้อมจะAmตาย
เพื่อรักคำเBbดียว----------** ไม่ว่าเธอจะเFคยเป็นใคร จะDmผ่านอะไรมา
ขอจงอBbย่าเป็นกังวล Gmนี่คือคนของเCธอ
ไม่ว่ามันจะเFกิดอะไร Dmต่อจากนี้ไป
ฉันจะBbอยู่ดูแลเธอ Gmด้วยคำว่าCรัก ด้วยใจ
(ฉันจะ.อยู่ดูแลเธอ จะรักเพียงเธอ )
(ฉันจะ.อยู่เคียงข้างเธอ เป็นคนรักเธอตลอดไป )
Instru.:FDm Cไม่ต้องบอกC7ฉัน ถึงวันที่Fmaj7เลยผ่าน
ไม่ต้องบอกC7ฉัน ว่าเคยมีใครคนไหนFmaj7ยังไง
แค่บอกว่Amารัก แค่เธอรัDmกฉันง่าย ๆ
Gm7ฉันต้องการแค่C7ใจ ของเFธอ
( ซ้ำ *, ** )Instru:FBbm CmC# EbBbm CmG C( ซ้ำ **, ** )Outro:FDm CFDm CF
คอร์ดคีย์เริ่มต้น
 • AmChord key_a
 • Bb or A#Chord key_bb
 • CChord key_c
 • C7Chord key_c
 • DmChord key_d
 • FChord key_f
 • Fmaj7Chord key_f
 • GmChord key_g
 • Gm7Chord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: คนของเธอ - แมว จิระศักดิ์

คำร้อง : อาทิตย์ สาระจูฑะ | ทำนอง/เรียบเรียง : จิรศักดิ์ ปานพุ่ม
ไม่ต้องบอกฉัน ถึงวันที่เลยผ่าน
ไม่ต้องบอกฉัน ว่าเคยมีใครคนไหนยังไง
ถ้าเผื่อฉันเผลอ บังเอิญฉันถามเธอไป
เธอก็ไม่ต้องตอบฉันเลย----------และฉันคนนี้ ก็มีที่พลาดผิด
ใช่ว่าชีวิต จะดีจะงามสักเท่าไร
ไม่อยากให้ถาม มันไม่น่ารู้เท่าไหร่
ไม่ใช่เรื่องจำเป็น ของเรา----------* วันวานมันคืนย้อนมาไม่ได้ และวันพรุ่งนี้ยังไม่รู้
แต่ฉันพร้อมจะอยู่ ฉันพร้อมจะตาย เพื่อรักคำเดียว----------** ไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใคร จะผ่านอะไรมา
ขอจงอย่าเป็นกังวล นี่คือคนของเธอ
ไม่ว่ามันจะเกิดอะไร ต่อจากนี้ไป
ฉันจะอยู่ดูแลเธอ ด้วยคำว่ารัก ด้วยใจ
(ฉันจะอยู่ดูแลเธอ จะรักเพียงเธอ)
(ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอ เป็นคนรักเธอตลอดไป)----------ไม่ต้องบอกฉัน ถึงวันที่เลยผ่าน
ไม่ต้องบอกฉัน ว่าเคยมีใครคนไหนยังไง
แค่บอกว่ารัก แค่เธอรักฉันง่าย ๆ
ฉันต้องการแค่ใจ ของเธอ----------(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ **, **)