คนของเธอ คอร์ด – แมว จิระศักดิ์

ไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใคร จะผ่านอะไรมา ขอจงอย่าเป็นกังวล นี่คือคนของเธอ ไม่ว่ามันจะเกิดอะไร ต่อจากนี้ไป ฉันจะอยู่ดูแลเธอ ด้วยคำว่ารัก ด้วยใจ...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง คนของเธอ และ เนื้อร้อง คนของเธอ ของ แมว จิระศักดิ์ ::ไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใคร จะผ่านอะไรมา ขอจงอย่าเป็นกังวล นี่คือคนของเธอ ไม่ว่ามันจะเ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง คนของเธอ ของ แมว จิระศักดิ์
Tuning Down ½ to Eb
ไม่ต้องบอกC7ฉัน ถึงวันFmaj7ที่เลยผ่าน ไม่ต้องบอกC7ฉัน ว่าเคยมีใครคนไหนยัFmaj7งไง ถ้าเผื่อฉันเAmผลอ บังเอิญฉันถDmามเธอไป Gm7เธอก็ไม่ต้องตอบฉันC7เลย และฉันคC7นนี้ ก็มีFmaj7ที่พลาดผิด ใช่ว่าชีC7วิต จะดีจะงามสักเท่Fmaj7าไร ไม่อยากใAmห้ถาม มันไม่น่าDmรู้เท่าไหร่ ไGm7ม่ใช่เรื่องจำเC7ป็น ของเFรา *C วันวานมันA/C#คืนย้อนมาไม่Dmได้ และวันพรุ่งC/Eนี้ยังไม่รู้ Fแต่ฉันพร้อมจGmะอยู่ ฉันพร้อมจะAmตาย เพื่อรักคำเBbดียว ** ไม่ว่าเธอจะเFคยเป็นใคร จะDmผ่านอะไรมา ขอจงอBbย่าเป็นกังวล Gmนี่คือคนของเCธอ ไม่ว่ามันจะเFกิดอะไร Dmต่อจากนี้ไป ฉันจะBbอยู่ดูแลเธอ Gmด้วยคำว่าCรัก ด้วยใจ (ฉันจะ.อยู่ดูแลเธอ จะรักเพียงเธอ ) (ฉันจะ.อยู่เคียงข้างเธอ เป็นคนรักเธอตลอดไป ) Instru.:FDm Cไม่ต้องบอกC7ฉัน ถึงวันที่Fmaj7เลยผ่าน ไม่ต้องบอกC7ฉัน ว่าเคยมีใครคนไหนFmaj7ยังไง แค่บอกว่Amารัก แค่เธอรัDmกฉันง่าย ๆ Gm7ฉันต้องการแค่C7ใจ ของเFธอ ( ซ้ำ *, ** )Instru:FBbm CmC# EbBbm CmG C( ซ้ำ **, ** )Outro:FDm CFDm CF
 • C7
 • Fmaj7
 • Am
 • Dm
 • Gm7
 • F
 • C
 • A/C# (Slash)
 • C/E (Slash)
 • Gm
 • Bb or A#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : คนของเธอ - แมว จิระศักดิ์

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : อาทิตย์ สาระจูฑะ | ทำนอง/เรียบเรียง : จิรศักดิ์ ปานพุ่ม
ไม่ต้องบอกฉัน ถึงวันที่เลยผ่าน
ไม่ต้องบอกฉัน ว่าเคยมีใครคนไหนยังไง 
ถ้าเผื่อฉันเผลอ บังเอิญฉันถามเธอไป
เธอก็ไม่ต้องตอบฉันเลย----------และฉันคนนี้ ก็มีที่พลาดผิด
ใช่ว่าชีวิต จะดีจะงามสักเท่าไร 
ไม่อยากให้ถาม มันไม่น่ารู้เท่าไหร่
ไม่ใช่เรื่องจำเป็น ของเรา----------* วันวานมันคืนย้อนมาไม่ได้ และวันพรุ่งนี้ยังไม่รู้
แต่ฉันพร้อมจะอยู่ ฉันพร้อมจะตาย 
เพื่อรักคำเดียว----------** ไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใคร จะผ่านอะไรมา
ขอจงอย่าเป็นกังวล นี่คือคนของเธอ
ไม่ว่ามันจะเกิดอะไร ต่อจากนี้ไป
ฉันจะอยู่ดูแลเธอ ด้วยคำว่ารัก ด้วยใจ
(ฉันจะอยู่ดูแลเธอ จะรักเพียงเธอ )
(ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอ เป็นคนรักเธอตลอดไป ) ----------ไม่ต้องบอกฉัน ถึงวันที่เลยผ่าน
ไม่ต้องบอกฉัน ว่าเคยมีใครคนไหนยังไง 
แค่บอกว่ารัก แค่เธอรักฉันง่าย ๆ
ฉันต้องการแค่ใจ ของเธอ
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **, **)