คอร์ดเพลง คนดีในชีวิต

ศิลปิน : อิทธิ & เทียรี่
คอร์ดเพลง คนดีในชีวิต - อิทธิ & เทียรี่
คนดีในชีวิต - อิทธิ & เทียรี่ - Chordsmelody.com

เนื้อร้อง คนดีในชีวิต - อิทธิ & เทียรี่

4...เธอ เปลี่ยนไปแล้ว ก็รู้ และเข้าใจ เวลาผ่าน รักก็จืดจาง เธอ ที่เคย ดี มา ทุกอย่าง จบบนทาง แค่ เธอนั้นมีใคร ถ้า หากจะแพ้ ก็ยอม เพียงแค่เธอ เอาความเจ็บช้ำ แลกกลับไป มี แต่เพียง ความ หลัง ในใจ ที่ดูคล้าย ว่าเธอยังใกล้กัน ภาพ เธอยังชัดเจน ยังฝังจำ อยู่ในใจ เธอยังเป็นคนดี ในชีวิต ฉันอยู่ ถึงแม้ว่าเธอ เดินจากไป ความทรงจำ ที่ฉันเก็บเอาไว้ ยิ่งใหญ่ มันยังคงอยู่ ในหัวใจ เธอยังเป็นคนดี ในชีวิต ฉันอยู่ ถึงแม้ว่าเรา ต้องห่างไกล ความทรงจำ ที่ฉันเก็บเอาไว้ ยิ่งใหญ่ ทุกช่วงเวลา ที่เธอเคยดี กับฉัน ภาพ เธอยังชัดเจน ยังฝังจำ อยู่ในใจ เธอยังเป็นคนดี ในชีวิต ฉันอยู่ ถึงแม้ว่าเธอ เดินจากไป ความทรงจำ ที่ฉันเก็บเอาไว้ ยิ่งใหญ่ มันยังคงอยู่ ในหัวใจ เธอยังเป็นคนดี ในชีวิต ฉันอยู่ ถึงแม้ว่าเรา ต้องห่างไกล ความทรงจำ ที่ฉันเก็บเอาไว้ ยิ่งใหญ่ ทุกช่วงเวลา ที่เธอเคยดี กับฉัน ทุกช่วงเวลา ที่เธอเคยดี กับฉัน เธอยังเป็นคนดี ในชีวิต ฉันอยู่ ถึงแม้ว่าเธอ เดินจากไป ความทรงจำ ที่ฉันเก็บเอาไว้ ยิ่งใหญ่ มันยังคงอยู่ ในหัวใจ เธอยังเป็นคนดี ในชีวิต ฉันอยู่ ถึงแม้ว่าเรา ต้องห่างไกล ความทรงจำ ที่ฉันเก็บเอาไว้ ยิ่งใหญ่ ทุกช่วงเวลา ที่เธอเคยดี กับฉัน เธอยังเป็นคนดี ในชีวิต ฉันอยู่