คนดีไม่มีวันตาย Ost. ขุนรองปลัดชู คอร์ด – ธีร์ ไชยเดช

จะปิดทองหลังองค์ พระปฏิมา จะยอมรับโชคชะตา ไม่ว่าดีร้าย ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า ถึงเวลาก็ต้องไป เหลือไว้แต่คุณงามความดี...
คอร์ดเพลง คนดีไม่มีวันตาย - Ost. ขุนรองปลัดชู และ เนื้อร้อง คนดีไม่มีวันตาย - Ost. ขุนรองปลัดชู ของ ธีร์ ไชยเดช ::จะปิดทองหลังองค์ พระปฏิมา จะยอมรับโชคชะตา ไม่ว่าดีร้าย ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า ถึงเวล...
คอร์ดและเนื้อร้อง คนดีไม่มีวันตาย - Ost. ขุนรองปลัดชู ของ ธีร์ ไชยเดช
Intro:AmGFGAmแม้ไม่มีใครรู้ แต่Fเรารู้ Amรู้ว่าเรานั้นทำเพื่อGใคร ไม่ว่าวันพรุ่งFนี้มันจะเป็นเEmช่นไร ก็จะไม่เสียใDmจกับสิ่งที่เราไGด้ทำ Amฟ้าและดินไม่เห็นไม่เFป็นไร Amไม่ได้หวังให้ใครจดGจำ แม้ยากเย็นแค่ไFหนไม่เคยบ่นEmซักคำ ไม่มีใครจดDmจำ แต่เGราก็ยังภูCมิใจ * จะปิดDmทองหลังGองค์ EmพระปฏิA7มา จะยอมDmรับโชคชะตGา ไCม่ว่าดีร้าย ไEม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า Amถึงเวลาก็ต้Gองไป เหFลือไว้แต่คุณงามความGดี ** Amขอเทิดทูนศักดิ์ศรียิ่งFสิ่งใด Amแม้แต่ลมหายใจก็ยGอมพลี โลกยังไม่สิ้นหFวัง ถ้ายังมั่นในความEmดี ศรัทธาไม่เคยหDmน่ายหนี คนGดีไม่มีวัCนตาย Instru:AmAmFEFEmDm GC( ซ้ำ *, ** )Dm คนGดีไม่มีวัCนตาย
  • Am
  • F
  • G
  • Em
  • Dm
  • C
  • A7
  • E
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : คนดีไม่มีวันตาย - Ost. ขุนรองปลัดชู - ธีร์ ไชยเดช

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : Trouble Two | เรียบเรียง : พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | Ost : ขุนรองปลัดชู
แม้ไม่มีใครรู้ แต่เรารู้ รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใคร
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไร
ก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำ----------ฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไร ไม่ได้หวังให้ใครจดจำ
แม้ยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นซักคำ
ไม่มีใครจดจำ แต่เราก็ยังภูมิใจ----------* จะปิดทองหลังองค์ พระปฏิมา
จะยอมรับโชคชะตา ไม่ว่าดีร้าย
ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า ถึงเวลาก็ต้องไป
เหลือไว้แต่คุณงามความดี ----------** ขอเทิดทูนศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใด
แม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลี โลกยังไม่สิ้นหวัง 
ถ้ายังมั่นในความดี ศรัทธาไม่เคยหน่ายหนี
คนดีไม่มีวันตาย
(ซ้ำ *, **)
 คนดีไม่มีวันตาย