คนดีไม่มีวันตาย Ost. ขุนรองปลัดชู คอร์ด – ธีร์ ไชยเดช

จะปิดทองหลังองค์ พระปฏิมา จะยอมรับโชคชะตา ไม่ว่าดีร้าย ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า ถึงเวลาก็ต้องไป เหลือไว้แต่คุณงามความดี...
คอร์ดเพลง คนดีไม่มีวันตาย - Ost. ขุนรองปลัดชู และ เนื้อร้อง คนดีไม่มีวันตาย - Ost. ขุนรองปลัดชู ของ ธีร์ ไชยเดช ::จะปิดทองหลังองค์ พระปฏิมา จะยอมรับโชคชะตา ไม่ว่าดีร้าย ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า ถึงเวล...
คอร์ดเพลง คนดีไม่มีวันตาย - Ost. ขุนรองปลัดชู และ เนื้อร้อง คนดีไม่มีวันตาย - Ost. ขุนรองปลัดชู ของ ธีร์ ไชยเดช ::จะปิดทองหลังองค์ พระปฏิมา จะยอมรับโชคชะตา ไม่ว่าดีร้าย ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า ถึงเวล...
Intro:AmGFGAmแม้ไม่มีใครรู้ แต่Fเรารู้ Amรู้ว่าเรานั้นทำเพื่อGใคร ไม่ว่าวันพรุ่งFนี้มันจะเป็นเEmช่นไร ก็จะไม่เสียใDmจกับสิ่งที่เราไGด้ทำ Amฟ้าและดินไม่เห็นไม่เFป็นไร Amไม่ได้หวังให้ใครจดGจำ แม้ยากเย็นแค่ไFหนไม่เคยบ่นEmซักคำ ไม่มีใครจดDmจำ แต่เGราก็ยังภูCมิใจ * จะปิดDmทองหลังGองค์ EmพระปฏิA7มา จะยอมDmรับโชคชะตGา ไCม่ว่าดีร้าย ไEม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า Amถึงเวลาก็ต้Gองไป เหFลือไว้แต่คุณงามความGดี ** Amขอเทิดทูนศักดิ์ศรียิ่งFสิ่งใด Amแม้แต่ลมหายใจก็ยGอมพลี โลกยังไม่สิ้นหFวัง ถ้ายังมั่นในความEmดี ศรัทธาไม่เคยหDmน่ายหนี คนGดีไม่มีวัCนตาย Instru:AmAmFEFEmDm GC( ซ้ำ *, ** )Dm คนGดีไม่มีวัCนตาย
เนื้อร้อง/ทำนอง : Trouble Two | เรียบเรียง : พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | Ost : ขุนรองปลัดชู