คนต่ำที่ราบสูง คอร์ด – เสถียร ทำมือ

ถูก... รังแกอยากหาความเป็นธรรม เลยห่อข้าวห่อน้ำ มาขอความสงสาร เขาว่าเฮานั้นรับเงินมาป่วน มาตั้งขบวนสร้างความวุ่นวาย คนราบสูงอยู่หม่องใด๋สิมีไผน้อที่ฮักเฮาจริง...
คอร์ดเพลง คนต่ำที่ราบสูง และ เนื้อร้อง คนต่ำที่ราบสูง ของ เสถียร ทำมือ ::ถูก... รังแกอยากหาความเป็นธรรม เลยห่อข้าวห่อน้ำ มาขอความสงสาร เขาว่าเฮานั้นรับเง...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง คนต่ำที่ราบสูง ของ เสถียร ทำมือ
Intro:DmDmDmDmF GDm GDm CDmDmDmคน ราบสูงคือชื่อของข้อย เป็นเซียงน้อยหนีบ้านเก่าFมา สู่เมืองGฟ้าหางานขาDmยแรง ล้าแป่งแGซงหางายากเDmย็น อยู่หม่องGmใด๋ไผกะเห็น ว่าเฮาCเป็นคนบ้านนอกต้Dmอยต่ำ Dmเดิน หน้าบุกทุกงานตรากตรำ เป็นเด็กปั้ม บ๋อยเสิร์ฟอาหFาร อยู่นำกัGนห้องเช่าสิบDmคน แตกจ้นG ๆ พอปานคอกDmไก่ ไฟสิส่Gmองซอดหัวใจ มันตกCในเด้อน้ำตาขอDmงฮา * แผ่นดิBbนเฮาอยู่สูงกว่าเขา แต่ศักดิ์ศรีเCฮาเจอคนดูหFมิ่น ผูกDmขาดกับงานดิดGmดิน สิอยู่สิFกินคนนินทาAmเอา เว้าใDmสดูดถูกเสมอ คนอีสานเFด้อบ่แม่นต่างDmด้าว เป็นคนGmไทยคือกันกัDmบเจ้า หายใจกินCข้าวก็เป็นเหมือDmนกัน** Dmถูก... รังแกอยากหาความเป็นธรรม เลยห่อข้าวห่อน้ำ มาขอความสงFสาร เขาว่าเฮาGนั้นรับเงินมาDmป่วน มาตั้งขบGวนสร้างความวุ่นDmวาย คนราบGmสูงอยู่หม่องใด๋ สิมีCไผน้อที่ฮักDmเฮาจริง Instru:DmCGADmDmF GDm GDm GmGm CDmDm( ซ้ำ *, ** )เป็นคGmนจน คนราบสูง คนจิตใจCสูง ที่ต้อยต่ำมDmานาน เป็นคนGmจน คนราบสูง คนจิตใจCสูง ที่ต้อยต่ำมานาน Outro:DmDmCDm(3 Times)
  • Dm
  • F
  • G
  • Gm
  • C
  • Bb or A#
  • Am
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : คนต่ำที่ราบสูง - เสถียร ทำมือ

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : วสุ ห้าวหาญ | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
คน ราบสูงคือชื่อของข้อย
เป็นเซียงน้อยหนีบ้านเก่ามา 
สู่เมืองฟ้าหางานขายแรง
ล้าแป่งแซงหางายากเย็น อยู่หม่องใด๋ไผกะเห็น
ว่าเฮาเป็นคนบ้านนอกต้อยต่ำ----------เดิน หน้าบุกทุกงานตรากตรำ เป็นเด็กปั้ม
บ๋อยเสิร์ฟอาหาร อยู่นำกันห้องเช่าสิบคน 
แตกจ้น ๆ พอปานคอกไก่ 
ไฟสิส่องซอดหัวใจ มันตกในเด้อน้ำตาของฮา ----------* แผ่นดินเฮาอยู่สูงกว่าเขา
แต่ศักดิ์ศรีเฮาเจอคนดูหมิ่น
ผูกขาดกับงานดิดดิน สิอยู่สิกินคนนินทาเอา 
เว้าใสดูดถูกเสมอ คนอีสานเด้อบ่แม่นต่างด้าว
เป็นคนไทยคือกันกับเจ้า หายใจกินข้าวก็เป็นเหมือนกัน----------** ถูก... รังแกอยากหาความเป็นธรรม
เลยห่อข้าวห่อน้ำ มาขอความสงสาร
เขาว่าเฮานั้นรับเงินมาป่วน
มาตั้งขบวนสร้างความวุ่นวาย
คนราบสูงอยู่หม่องใด๋ สิมีไผน้อที่ฮักเฮาจริง
(ซ้ำ *, **)
เป็นคนจน คนราบสูง คนจิตใจสูง
ที่ต้อยต่ำมานาน เป็นคนจน 
คนราบสูง คนจิตใจสูง ที่ต้อยต่ำมานาน