คนที่ไม่ใช่ คอร์ด – เมญ่า นนธวรรณ

คนที่ไม่ใช่ จะให้ตายก็คือไม่ใช่ ต่อให้ฉันรักเธอแค่ไหน ก็ไม่อาจจะทำให้ใจเธอเปลี่ยนสักที คนที่ไม่ใช่ ให้เป็นคนสุดท้ายที่มี เธอก็คงไม่เลือกอยู่ดี คงไม่มีวันที่ เรารักกัน...
Standard Tuning
คอร์ดเพลง คนที่ไม่ใช่ และ เนื้อร้อง คนที่ไม่ใช่ ของ เมญ่า นนธวรรณ ::คนที่ไม่ใช่ จะให้ตายก็คือไม่ใช่ ต่อให้ฉันรักเธอแค่ไหน ก็ไม่อาจจะทำให้ใจเธอเปลี่ย...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง คนที่ไม่ใช่ ของ เมญ่า นนธวรรณ
Intro:A G#m7b5F#m ED C#mDm EA ฝันเอาไว้ถ้C#7าเธอนั้นเลิกรัF#mกเขา E D มันจะมีสัC#mกวันหรือเปล่าที่Dmเรา ได้รักกัEAแล้วเมื่อถึงC#7วันที่เธอเลิกกัF#mบเขา E D เธอก็ไปคC#mบใครคนอื่น ที่Dmมัน ไม่ใช่เEรา F#mใกล้แค่ไหน ก็F#mM7ไกลเกินไป เอื้F#m7อมไปไม่เคF#m6ยจะถึง Bmเป็นได้เพียง แค่ใC#mครคนนึง เธอไDม่เคยซึ้ง ไม่DmเคยมีความหมาE* คนที่ไม่ใAช่ จะให้C#7ตายก็คือไม่F#mใช่ ต่อให้Eฉันรักเธอแค่ไDหน ก็ไม่อC#mาจจะทำให้ใDจเธอเปลี่ยนสักEที คนที่ไม่Aใช่ ให้เป็นC#7คนสุดท้ายF#mที่มี เธอก็Eคงไม่เลือกอยู่Dดี C#mBmงไม่มีวันEที่ เรารัก(A)กัน Aขอได้ไหมใC#7ห้เธอมองมาF#mสักครั้ง E D ก็แค่หวังเป็C#mนคนสำคัญอย่างDmใคร ที่เธอEมี Aแต่สุดท้ายก็C#7คงเป็นได้แF#mค่นี้ E D คงไม่มีC#mวิธีอะไรใDmห้เธอนั้นหันEมา F#m เป็นแค่ลม F#mM7ที่ผ่านตัวเธอ แF#m7ละเธอไม่เคยF#m6มองเห็น Bmคนสำคัญ ไC#mม่มีวันเป็น เธอไDม่เคยเห็น ว่าDmฉันมีความหมEาย ( ซ้ำ * ) F#m ทุ่มEเทยิ่งทำให้Dไป ก็ยิ่งหล่นหAาย E/G# พยาF#mยามยังไง ก็ไEม่มีความสำDคัญ E ( ซ้ำ * )Outro:A G#m7b5F#m ED C#mDm EA
 • A
 • C#7 or Db
 • F#m or Gb
 • E
 • D
 • C#m or Db
 • Dm
 • F#m7 or Gb
 • F#m6 or Gb
 • Bm
 • E/G# (Slash)
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : คนที่ไม่ใช่ - เมญ่า นนธวรรณ

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : อธิคม รอดอ้น | ทำนอง/เรียบเรียง : ระวี กังสนารักษ์ | Ost : สะใภ้กาฝาก
ฝันเอาไว้ถ้าเธอนั้นเลิกรักเขา 
 มันจะมีสักวันหรือเปล่าที่เรา ได้รักกัน 
แล้วเมื่อถึงวันที่เธอเลิกกับเขา 
 เธอก็ไปคบใครคนอื่น ที่มัน ไม่ใช่เรา----------ใกล้แค่ไหน ก็ไกลเกินไป เอื้อมไปไม่เคยจะถึง
เป็นได้เพียง แค่ใครคนนึง
เธอไม่เคยซึ้ง ไม่เคยมีความหมาย ----------* คนที่ไม่ใช่ จะให้ตายก็คือไม่ใช่ 
ต่อให้ฉันรักเธอแค่ไหน ก็ไม่อาจจะทำให้ใจเธอเปลี่ยนสักที 
คนที่ไม่ใช่ ให้เป็นคนสุดท้ายที่มี 
เธอก็คงไม่เลือกอยู่ดี คงไม่มีวันที่ เรารักกัน ----------ขอได้ไหมให้เธอมองมาสักครั้ง 
 ก็แค่หวังเป็นคนสำคัญอย่างใคร ที่เธอมี 
แต่สุดท้ายก็คงเป็นได้แค่นี้ 
 คงไม่มีวิธีอะไรให้เธอนั้นหันมา---------- เป็นแค่ลม ที่ผ่านตัวเธอ และเธอไม่เคยมองเห็น
คนสำคัญ ไม่มีวันเป็น เธอไม่เคยเห็น 
ว่าฉันมีความหมาย
(ซ้ำ *)


 ทุ่มเทยิ่งทำให้ไป ก็ยิ่งหล่นหาย 
 พยายามยังไง ก็ไม่มีความสำคัญ 
(ซ้ำ *)