คนธรรพ์รำพัน คอร์ด – กอล์ฟ เบญจพล Feat.แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก

โด โดโดโด ลาทีโด เรลาซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา โด ๆ ๆ ๆโด โดโดโด ลาทีโด เรลาซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา ฟา ๆ ๆ ๆกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องขอเชิญรับฟังให้เพราะได้เลยครับขยับบรรเลงแต่งเพลง ร้องเป็น ต้องเก้อก็กะจะโชว์ แต...
คอร์ดเพลง คนธรรพ์รำพัน - กอล์ฟ เบญจพล Feat.แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก

เนื้อเพลง : คนธรรพ์รำพัน - กอล์ฟ เบญจพล Feat.แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก

ศิลปิน: กอล์ฟ เบญจพล Feat.แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง | อัลบั้ม : Be My Guest Most Wanted

โด โดโดโด ลาทีโด เรลาซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา โด ๆ ๆ ๆโด โดโดโด ลาทีโด เรลาซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา ฟา ๆ ๆ ๆกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องขอเชิญรับฟังให้เพราะได้เลยครับขยับบรรเลงแต่งเพลง ร้องเป็น ต้องเก้อก็กะจะโชว์ แต่ไม่มีคน ฟังแปลกกันจัง เราก็ร้อง เสียงดังโอ้ย ไม่ฟัง เราร้องไม่เพราะ หรือ ไงหมั่นฝึกบรรเลง ตั้งแต่ เช้าไป ยันค่ำโดนบ่นรำคาญ กับว่าเราเสียง เพี้ยนฝึกจนเอียน หมดสิ้นแล้ว ความเพียรโอ้ย เราไม่มีแวว เอาเสียเลยใคร เขาร้อง กันเก่ง เก่งเหตุใดทำไม ฉันจึงร้อง ไม่เป็น เพลงมี ไหม ใคร คนเก่ง เก่งเห็นใจ จงช่วย มาสั่ง สอนต้องวอน ก็คนมันอยากร้องเพลงอยาก จะร้อง แบบเพลง รักเท่ห์นัก ร้องเพลงรัก เอาไว้จีบ สาวแต่ ไฉน มันยาก นักฝึกเท่าไร มันไม่ยักจะเป็นเพลงหมั่นฝึกบรรเลง ตั้งแต่ เช้าไป ยันค่ำโดนบ่นรำคาญ กับว่าเราเสียง เพี้ยนฝึกจนเอียน หมดสิ้นแล้ว ความเพียรโอ้ย เราไม่มีแวว เอาเสียเลยโด โดโดโด ลาทีโด เรลาซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา โด ๆ ๆ ๆโด โดโดโด ลาทีโด เรลาซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา ฟา ๆ ๆ ๆใคร เขาร้อง กันเก่ง เก่งเหตุใดทำไม ฉันจึงร้อง ไม่เป็น เพลงมี ไหม ใคร คนเก่ง เก่งเห็นใจ จงช่วย มาสั่ง สอนต้องวอน ก็คนมันอยากร้องเพลงอยาก จะร้อง แบบเพลง รักเท่ห์นัก ร้องเพลงรัก เอาไว้จีบ สาวแต่ ไฉน มันยาก นักฝึกเท่าไร มันไม่ยักจะเป็นเพลงหมั่นฝึกบรรเลง ตั้งแต่ เช้าไป ยันค่ำโดนบ่นรำคาญ กับว่าเราเสียง เพี้ยนฝึกจนเอียน หมดสิ้นแล้ว ความเพียรโอ้ย เราไม่มีแวว เอาเสียเลยไม่มีแวว เอาเสียเลยไม่มีแวว เอาเสียเลยไม่มีแวว เอาเสียเลยโด โดโดโด ลาทีโด เรลาซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา โด ๆ ๆ ๆโด โดโดโด ลาทีโด เรลาซอล ฟา เรมีฟาซอล ลา ฟา ๆ ๆ ๆ

ขยายกรอบเนื้อร้อง