คอร์ดเพลง คนธรรมดา – Gravity

The Hook (ท่อนฮุค)

แต่เธอดูเย็นชาคนธรรมดาเริ่มอ่อนใจ เกิดความทุกข์ขึ้นทันใดเมื่อได้ใกล้ชิดเธอ แต่ว่าคนธรรมดาในเวลานี้จำต้องเอ่ย จำต้องเผยความในใจให้เธอรู้...

Lyric and chords

คอร์ดเพลง คนธรรมดา และ เนื้อร้อง คนธรรมดา ของ Gravity ::แต่เธอดูเย็นชาคนธรรมดาเริ่มอ่อนใจ เกิดความทุกข์ขึ้นทันใดเมื่อได้ใกล้ชิดเธอ แต่ว่...
คอร์ดเพลง คนธรรมดา และ เนื้อร้อง คนธรรมดา ของ Gravity ::แต่เธอดูเย็นชาคนธรรมดาเริ่มอ่อนใจ เกิดความทุกข์ขึ้นทันใดเมื่อได้ใกล้ชิดเธอ แต่ว่...
แชร์แชร์

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : คนธรรมดา - Gravity

Album: Love Momentum

Lyric and chords width transpose key

เกิดเป็นDmaj7คนธรรมดา ไม่เคยคิดC#mหารักจากใคร อยู่ลำBmพังเดียวดาย ไม่Amaj7เป็นไร แต่ว่าDmaj7คนธรรมดา อย่างตัวฉันC#mต้องเปลี่ยนไป เกิดพลาดพBmลั้งยื่นดวงEใจ ไปให้Amaj7เธอ * อยากจDmaj7ะมีความทรงจำ จากความเจ็C#mบช้ำก็ยังดี ก็เพBmราะมันคือวิธี จดจำภาพAmaj7เธอไปแสนนาน ปล่อยให้Dmaj7เธอหลอกหลอนใจ เก็บเอาC#mไปฝัน จนมันติดตา Bm E(ไม่ทำให้ลื(Amaj7)มเธอ) (E) ** แต่เธอDmaj7ดูเย็นชา คนธรรC#mมดาเริ่มอ่อนใจ เกิดความทุBmกข์ขึ้นทันใดเมื่อได้ใกAmaj7ล้ชิดเธอ แต่ว่Dmaj7าคนธรรมดา ในเวลาC#mนี้จำต้องเอ่ย จำต้องเBmผยความในใจให้เธEอรู้ ( ซ้ำ * )Instru.:Dmaj7C#mBmAmaj7Dmaj7C#mBmE( ซ้ำ **,* )อยากจะF#mมีความทรงจำ จากความเจ็C#mบช้ำก็ยังดี ก็เF#mพราะมันคือวิธี จดจำภาพC#mเธอไปแสนนาน ปล่อยใF#mห้เธอหลอกหลอนใจ เก็บเอาไC#mปฝัน จนมันติดตา Bm E ไม่ทำให้ลืมเธอ
...ค้นเพลงอื่น ๆ...