คอร์ดเพลง คนธรรมดา – Gravity

แชร์
แชร์ไปยัง
แต่เธอดูเย็นชาคนธรรมดาเริ่มอ่อนใจ เกิดความทุกข์ขึ้นทันใดเมื่อได้ใกล้ชิดเธอ แต่ว่าคนธรรมดาในเวลานี้จำต้องเอ่ย จำต้องเผยความในใจให้เธอรู้...

Lyric and chords

รูปภาพประกอบไปด้วย เนื้อร้อง และ คอร์ดเพลง คนธรรมดา ของ Gravity ::แต่เธอดูเย็นชาคนธรรมดาเริ่มอ่อนใจ เกิดความทุกข์ขึ้นทันใดเมื่อได้ใกล้ชิดเธอ แต่ว่...

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : คนธรรมดา - Gravity

Album: Love Momentum

Lyric and chords width transpose key

เลื่อนกระดึ๊บ
เกิดเป็นDmaj7คนธรรมดา ไม่เคยคิดC#mหารักจากใคร
อยู่ลำBmพังเดียวดาย ไม่Amaj7เป็นไร
แต่ว่าDmaj7คนธรรมดา อย่างตัวฉันC#mต้องเปลี่ยนไป
เกิดพลาดพBmลั้งยื่นดวงEใจ ไปให้Amaj7เธอ

* อยากจDmaj7ะมีความทรงจำ จากความเจ็C#mบช้ำก็ยังดี
ก็เพBmราะมันคือวิธี จดจำภาพAmaj7เธอไปแสนนาน
ปล่อยให้Dmaj7เธอหลอกหลอนใจ เก็บเอาC#mไปฝัน
จนมันติดตา Bm      E(ไม่ทำให้ลื(Amaj7)มเธอ)   (E)    

** แต่เธอDmaj7ดูเย็นชา  คนธรรC#mมดาเริ่มอ่อนใจ
เกิดความทุBmกข์ขึ้นทันใดเมื่อได้ใกAmaj7ล้ชิดเธอ
แต่ว่Dmaj7าคนธรรมดา  ในเวลาC#mนี้จำต้องเอ่ย
จำต้องเBmผยความในใจให้เธEอรู้
( ซ้ำ * )Instru.:Dmaj7C#mBmAmaj7Dmaj7C#mBmE( ซ้ำ **,* )อยากจะF#mมีความทรงจำ  จากความเจ็C#mบช้ำก็ยังดี
ก็เF#mพราะมันคือวิธี  จดจำภาพC#mเธอไปแสนนาน
ปล่อยใF#mห้เธอหลอกหลอนใจ เก็บเอาไC#mปฝัน
จนมันติดตา  Bm      E ไม่ทำให้ลืมเธอ