คนธรรมดา คอร์ด – Gravity

แต่เธอดูเย็นชาคนธรรมดาเริ่มอ่อนใจ เกิดความทุกข์ขึ้นทันใดเมื่อได้ใกล้ชิดเธอ แต่ว่าคนธรรมดาในเวลานี้จำต้องเอ่ย จำต้องเผยความในใจให้เธอรู้...
คอร์ดเพลง คนธรรมดา และ เนื้อร้อง คนธรรมดา ของ Gravity ::แต่เธอดูเย็นชาคนธรรมดาเริ่มอ่อนใจ เกิดความทุกข์ขึ้นทันใดเมื่อได้ใกล้ชิดเธอ แต่ว่...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง คนธรรมดา ของ Gravity
เกิดเป็นDmaj7คนธรรมดา ไม่เคยคิดC#mหารักจากใคร อยู่ลำBmพังเดียวดาย ไม่Amaj7เป็นไร แต่ว่าDmaj7คนธรรมดา อย่างตัวฉันC#mต้องเปลี่ยนไป เกิดพลาดพBmลั้งยื่นดวงEใจ ไปให้Amaj7เธอ * อยากจDmaj7ะมีความทรงจำ จากความเจ็C#mบช้ำก็ยังดี ก็เพBmราะมันคือวิธี จดจำภาพAmaj7เธอไปแสนนาน ปล่อยให้Dmaj7เธอหลอกหลอนใจ เก็บเอาC#mไปฝัน จนมันติดตา Bm E(ไม่ทำให้ลื(Amaj7)มเธอ) (E) ** แต่เธอDmaj7ดูเย็นชา คนธรรC#mมดาเริ่มอ่อนใจ เกิดความทุBmกข์ขึ้นทันใดเมื่อได้ใกAmaj7ล้ชิดเธอ แต่ว่Dmaj7าคนธรรมดา ในเวลาC#mนี้จำต้องเอ่ย จำต้องเBmผยความในใจให้เธEอรู้ ( ซ้ำ * )Instru.:Dmaj7C#mBmAmaj7Dmaj7C#mBmE( ซ้ำ **,* )อยากจะF#mมีความทรงจำ จากความเจ็C#mบช้ำก็ยังดี ก็เF#mพราะมันคือวิธี จดจำภาพC#mเธอไปแสนนาน ปล่อยใF#mห้เธอหลอกหลอนใจ เก็บเอาไC#mปฝัน จนมันติดตา Bm E ไม่ทำให้ลืมเธอ
  • Dmaj7
  • C#m or Db
  • Bm
  • Amaj7
  • E
  • F#m or Gb
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : คนธรรมดา - Gravity

ผู้แต่ง ❱ Album: Love Momentum
เกิดเป็นคนธรรมดา ไม่เคยคิดหารักจากใคร
อยู่ลำพังเดียวดาย ไม่เป็นไร
แต่ว่าคนธรรมดา อย่างตัวฉันต้องเปลี่ยนไป 
เกิดพลาดพลั้งยื่นดวงใจ ไปให้เธอ----------* อยากจะมีความทรงจำ จากความเจ็บช้ำก็ยังดี
ก็เพราะมันคือวิธี จดจำภาพเธอไปแสนนาน
ปล่อยให้เธอหลอกหลอนใจ เก็บเอาไปฝัน 
จนมันติดตา (ไม่ทำให้ลืมเธอ) ----------** แต่เธอดูเย็นชา คนธรรมดาเริ่มอ่อนใจ
เกิดความทุกข์ขึ้นทันใดเมื่อได้ใกล้ชิดเธอ
แต่ว่าคนธรรมดา ในเวลานี้จำต้องเอ่ย
จำต้องเผยความในใจให้เธอรู้
(ซ้ำ *)
----------(ซ้ำ **,*)
อยากจะมีความทรงจำ จากความเจ็บช้ำก็ยังดี
ก็เพราะมันคือวิธี จดจำภาพเธอไปแสนนาน
ปล่อยให้เธอหลอกหลอนใจ เก็บเอาไปฝัน 
จนมันติดตา ไม่ทำให้ลืมเธอ