คนบ่มียี่ห้อ คอร์ด – ไมค์ ภิรมย์พร

คนคืออ้าย ย้อนหัวใจบ่มียี่ห้อ ได้แต่แอบฮักข้างเดียวก่อจ่อ ผิวปากถากน้องยามมองไกลไกล บ่มีดีกรีพาเจ้าไปมี ยี่ห้อคุณนาย คนบ่มีเครื่องแบบจั่งอ้าย เลยได้หัวใจยี่ห้ออกหัก...
คอร์ดเพลง คนบ่มียี่ห้อ และ เนื้อร้อง คนบ่มียี่ห้อ ของ ไมค์ ภิรมย์พร ::คนคืออ้าย ย้อนหัวใจบ่มียี่ห้อ ได้แต่แอบฮักข้างเดียวก่อจ่อ ผิวปากถากน้องยามมองไกล...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง คนบ่มียี่ห้อ ของ ไมค์ ภิรมย์พร
Intro:DmGm DmF AmDmคนคือFอ้าย เขาเอิ้นผู้Cชายบ่มียี่Dmห้อ ตั้งแต่เป็นGบ่าวอ้ายบ่เคยDmพ้อ ซ่งยีนส์ลีCวายส์กับเขาจักเFถื่อ ซ่งที่เพื่อนDmฝูงกลับจากเมืองกรุงเขาถือมาเFผื่อ อ้ายตาบใส่Dmจนสีเก่าบ่เหFลือ ลายทามCทายพอปานกัAmบแก้ งามคือFน้องกะเลยไปCมองคนมีDmยี่ห้อ หนุ่มราชGการขับเก๋งมารDmอ พะเน้าพะCนอเอาใจคักแหFน่ คักโพดละเDmด้อ เจ้าเบิดเท่อเล่อปานกบคอยคันFแท ผู้บ่าวสองDmล้อยี่ห้อยางแFป เจ้าเลยบ่แCลแม้เพียงหางFตา * รถกะฮ่าCง กางAmเกงกะยังขาดDmก้น รอยยิ้มFจนจนส่งฮักCไป เจ้าบ่หัAmวซา นั่งจิบยาDmดอง ยี่ห้อลืมน้องที่เซ็นเขาFมา เบิ่งเขาCควงน้องไปต่อหDmน้า เย้ยวาสCนาคนทุกข์จั่งAmอ้าย** คนคืออ้าFย ย้อนหัวCใจบ่มียี่Dmห้อ ได้แต่แอบGฮักข้างเดียวก่อDmจ่อ ผิวปากถากCน้องยามมองไกลไFกล บ่มีดีDmกรีพาเจ้าไปมี ยี่ห้อคุณนFาย คนบ่Dmมีเครื่องแบบจั่งอ้าFย เลยได้หัวใCจยี่ห้ออกFหัก Instru:C AmDmF CAmDmF CDm CDm( ซ้ำ *, ** )คนบ่Dmมีเครื่องแบบจั่งอ้Fาย เลยได้หัวใCจยี่ห้ออกหัFก... Outro:DmGm DmF AmDm
  • F
  • C
  • Dm
  • G
  • Am
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : คนบ่มียี่ห้อ - ไมค์ ภิรมย์พร

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : วสุ ห้าวหาญ | เรียบเรียง : พงษ์สุวรรณ รัตนสุวรรณ
คนคืออ้าย เขาเอิ้นผู้ชายบ่มียี่ห้อ 
ตั้งแต่เป็นบ่าวอ้ายบ่เคยพ้อ 
ซ่งยีนส์ลีวายส์กับเขาจักเถื่อ
ซ่งที่เพื่อนฝูงกลับจากเมืองกรุงเขาถือมาเผื่อ
อ้ายตาบใส่จนสีเก่าบ่เหลือ ลายทามทายพอปานกับแก้----------งามคือน้องกะเลยไปมองคนมียี่ห้อ
หนุ่มราชการขับเก๋งมารอ พะเน้าพะนอเอาใจคักแหน่
คักโพดละเด้อ เจ้าเบิดเท่อเล่อปานกบคอยคันแท
ผู้บ่าวสองล้อยี่ห้อยางแป 
เจ้าเลยบ่แลแม้เพียงหางตา----------* รถกะฮ่าง กางเกงกะยังขาดก้น 
รอยยิ้มจนจนส่งฮักไป เจ้าบ่หัวซา
นั่งจิบยาดอง ยี่ห้อลืมน้องที่เซ็นเขามา
เบิ่งเขาควงน้องไปต่อหน้า เย้ยวาสนาคนทุกข์จั่งอ้าย----------** คนคืออ้าย ย้อนหัวใจบ่มียี่ห้อ 
ได้แต่แอบฮักข้างเดียวก่อจ่อ 
ผิวปากถากน้องยามมองไกลไกล
บ่มีดีกรีพาเจ้าไปมี ยี่ห้อคุณนาย
คนบ่มีเครื่องแบบจั่งอ้าย เลยได้หัวใจยี่ห้ออกหัก
(ซ้ำ *, **)
คนบ่มีเครื่องแบบจั่งอ้าย เลยได้หัวใจยี่ห้ออกหัก...