คนฟั่นเฟือง คอร์ด - สีเผือก คนด่านเกวียน

หวัง เพียงหวัง สู้ทนกล้ำกลืน ยืน เพื่อลืมลบรอยความหลัง ด้วยฉันยัง... ฝันใฝ่ดีงาม เขาว่าฉัน นั้นคนฟั่นเฟือน ลืมเลอะเลือน เลื่อนลอยล่องฝัน แต่บางวันฉันมันจดจำ
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง คนฟั่นเฟือง และเนื้อร้อง คนฟั่นเฟือง สีเผือก คนด่านเกวียน เนื้อร้อง::หวัง เพียงหวัง สู้ทนกล้ำกลืน ยืน เพื่อลืมลบรอยความหลัง ด้วยฉันยัง... ฝันใฝ่ดีงาม... คอร์ด เพลง คนฟั่นเฟือง สีเผือก คนด่านเกวียน, เนื้อเพลง คนฟั่นเฟือง, คนฟั่นเฟือง คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด คนฟั่นเฟือง ของ สีเผือก คนด่านเกวียน คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:EmDEmCDEmEm  ท้องฟ้ามืดดำค่ำคืนมืดมน
หัวใจผู้คนหมองหม่นโหยAmหา
คืนแDล้งไร้แสงจันEmทรา
น้ำAmตาของฉันหลั่งEmริน ราดรดดวงใจ
วัยรุ่นหน่อนเยาว์ก้าวเท้าย่างEmเดิน
วัยอันจำเริญวัยหวานแห่Amงวัย
Dฉัน ก้าวเดินพลEmาดไป
หมองไAmหม้ ดำดิ่งลึEmกลง ชีวิตหมองลD----------*Emวัง เพียงหวัง สู้CทนกDล้ำ กEmลืน
Dยืน เพื่อลืGมลบรAอยความEmหลัง ด้วยฉันDยัง... ฝันใฝ่ดีEmงาม
Em ล่องลอยเวียนวนทะเลสังคม
คลื่นสาดซัดโถมชีวิตเปลี่ยนAmไป
และDแล้ว เส้นทางสุดEmท้าย
ร่าAmงกายฉันถูกจอEmงจำ รักษาจิตใD----------**Em เขา ว่าฉัน นั้นCคน Dฟั่นเEmฟือน
D ลืมเลอะเGลือน เลื่อนAลอยล่อEmงฝัน
แต่บางDวันฉันมันจEmดจำ D
Instru:EmC D EmD G AEmDEmD( ซ้ำ *, **, * )Outro:EmC D EmD G AmEmDEm
คอร์ดเริ่มต้น
  • AChord key_a
  • AmChord key_a
  • CChord key_c
  • DChord key_d
  • EmChord key_e
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: คนฟั่นเฟือง - สีเผือก คนด่านเกวียน

ศิลปิน สีเผือก คนด่านเกวียน | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ท้องฟ้ามืดดำค่ำคืนมืดมน
หัวใจผู้คนหมองหม่นโหยหา
คืนแล้งไร้แสงจันทรา
น้ำตาของฉันหลั่งริน ราดรดดวงใจ
วัยรุ่นหน่อนเยาว์ก้าวเท้าย่างเดิน
วัยอันจำเริญวัยหวานแห่งวัย
ฉัน ก้าวเดินพลาดไป
หมองไหม้ ดำดิ่งลึกลง ชีวิตหมองลง----------* หวัง เพียงหวัง สู้ทนกล้ำกลืน
ยืน เพื่อลืมลบรอยความหลัง
ด้วยฉันยัง... ฝันใฝ่ดีงาม
 
ล่องลอยเวียนวนทะเลสังคม
คลื่นสาดซัดโถมชีวิตเปลี่ยนไป
และแล้ว เส้นทางสุดท้าย
ร่างกายฉันถูกจองจำ รักษาจิตใจ----------** เขาว่าฉัน นั้นคนฟั่นเฟือน
ลืมเลอะเลือน เลื่อนลอยล่องฝัน
แต่บางวันฉันมันจดจำ----------(ซ้ำ *, **, *)