คนมีคู่ไม่รู้หรอก คอร์ด – Gear Knight

เหงา เหงา คนรักไม่มีอย่างเขา ชีวิตนี้มีแต่เหงา อิจฉาคนอื่นที่เขาได้รักใคร ตัวจริงไม่รู้ว่ามีจริงไหม ชาตินี้หรือว่าชาติไหน ต้องถึงเมื่อไร ที่ฉันได้หยุดเหงา...
คอร์ดเพลง คนมีคู่ไม่รู้หรอก และ เนื้อร้อง คนมีคู่ไม่รู้หรอก ของ Gear Knight ::เหงา เหงา คนรักไม่มีอย่างเขา ชีวิตนี้มีแต่เหงา อิจฉาคนอื่นที่เขาได้รักใคร ตัวจริ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง คนมีคู่ไม่รู้หรอก ของ Gear Knight
Gเหงา กี่เช้าก็โหCดร้าย ไม่รู้จะโทAmรหาใคร คุยกับเDสียงของลมหายใจเบา ๆ Gหนังไม่เห็นจะอยาCกดู เหตุผลของคนAmไร้คู่ เบื่อไปDนั่งคนเดียวอย่างเดิมทุกคราว * อ้อมแEmขน อุ่น ๆ ไม่Dคุ้นเลย อยากกอดใCห้คุ้นเคย อยากเGรียกตัวเองกับใDครว่าเรา Emเหมือน กระดาษที่Dว่างเปล่า รอคนมาแต่งเCรื่องราว ให้Dจบอย่างสดใส **G เหงา เหงา คนรักไม่มีอย่างเDขา ชีวิตนี้มีแต่เหCงา อิจDฉาคนอื่นที่เขาได้รักใคร Gตัวจริงไม่รู้ว่ามีจริงไDหม ชาตินี้หรือว่าชาติไCหน ต้องDถึงเมื่อไร ที่ฉันได้หยุดเหงาInstru.:EmDCDGเพลง เปิดเสียงให้ดังCไว้ ขับไล่ให้ความเAmหงาไป กลัวความเDงียบมันเดินเข้ามาเบา ๆ GคนมีรักเขาไCม่รู้ แบบแพ้ของคนAmไร้คู่ เกลียดแDต่ละนาทีที่มันช่างยาว ( ซ้ำ *, ** )Instru:CDG DEmCDGเหงา เหงา คนรักไม่มีอย่างเDขา ชีวิตนี้มีแต่เCหงา อิจDฉาคนอื่นที่เขาได้รักใคร Gตัวจริงไม่รู้ว่ามีจริงไDหม ชาตินี้หรือว่าชาติไCหน ต้Dองถึงเมื่อไร ที่รักจะเEmจอฉัน Outro:EmDCDG
  • G
  • C
  • Am
  • D
  • Em
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : คนมีคู่ไม่รู้หรอก - Gear Knight

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา, สกรรจ์ วงษ์ประยูร, ธนากร พัฒนศรี
เหงา กี่เช้าก็โหดร้าย ไม่รู้จะโทรหาใคร
คุยกับเสียงของลมหายใจเบา ๆ
หนังไม่เห็นจะอยากดู เหตุผลของคนไร้คู่ 
เบื่อไปนั่งคนเดียวอย่างเดิมทุกคราว----------* อ้อมแขน อุ่น ๆ ไม่คุ้นเลย อยากกอดให้คุ้นเคย
อยากเรียกตัวเองกับใครว่าเรา
เหมือน กระดาษที่ว่างเปล่า รอคนมาแต่งเรื่องราว
ให้จบอย่างสดใส----------** เหงา เหงา คนรักไม่มีอย่างเขา ชีวิตนี้มีแต่เหงา 
อิจฉาคนอื่นที่เขาได้รักใคร ตัวจริงไม่รู้ว่ามีจริงไหม
ชาตินี้หรือว่าชาติไหน ต้องถึงเมื่อไร ที่ฉันได้หยุดเหงา----------เพลง เปิดเสียงให้ดังไว้ ขับไล่ให้ความเหงาไป
กลัวความเงียบมันเดินเข้ามาเบา ๆ คนมีรักเขาไม่รู้
แบบแพ้ของคนไร้คู่ เกลียดแต่ละนาทีที่มันช่างยาว
(ซ้ำ *, **)
เหงา เหงา คนรักไม่มีอย่างเขา ชีวิตนี้มีแต่เหงา
อิจฉาคนอื่นที่เขาได้รักใคร ตัวจริงไม่รู้ว่ามีจริงไหม
ชาตินี้หรือว่าชาติไหน ต้องถึงเมื่อไร ที่รักจะเจอฉัน