คนล่าชู้ คอร์ด – วงพาโล

คนเราจะเป็นชู้มันยากไอ้ที่เป็นกันมาก ไม่ใช่มันเป็นกันง่ายเป็นแล้วมันต้องรู้จักหลบภัยเราต้องไม่กลัวตาย เราต้องไม่กลัวปืนเป็นชู้มันต้องมีวิธีแล้วเราต้องแลให้ดี ว่าแฟนเขาเป็นใครเป็นชู้ไม่ว่าทางกายหรือทาง...
คอร์ดเพลง คนล่าชู้ - วงพาโล

เนื้อเพลง : คนล่าชู้ - วงพาโล

ศิลปิน: วงพาโล | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

คนเราจะเป็นชู้มันยากไอ้ที่เป็นกันมาก ไม่ใช่มันเป็นกันง่ายเป็นแล้วมันต้องรู้จักหลบภัยเราต้องไม่กลัวตาย เราต้องไม่กลัวปืนเป็นชู้มันต้องมีวิธีแล้วเราต้องแลให้ดี ว่าแฟนเขาเป็นใครเป็นชู้ไม่ว่าทางกายหรือทางใจถ้าแฟนเขารู้เมื่อไหร่ ก็ตัวใครตัวมันชู้ ไอ๊ย๊ะวะชู้ มันเสียวหลังจังหู แต่มันก็น่าลองแลชู้ ไอ๊ย๊ะวะชู้ มันเสียวหลังจังหู แต่มันก็น่าได้แรงนั่นชู้ ไอ๊ย๊ะวะชู้ มันเสียวหลังจังหู แต่มันก็น่าลองแลชู้ ไอ๊ย๊ะวะชู้ มันเสียวหลังจังหู แต่ผมว่าอย่าได้ลองหว๋าของเราไม่พรือ แต่ของเพื่อนผมอยากติเตือนระวังตัวกันให้ดีเผื่อซองสั้นซองยาวเขามีเข้าไปผลามผลีเดียวก็นอนตีนยาวเข้าใจว่าของเพื่อนมันงามอดใจมองตามเขาไม่ได้สักทีแต่พันพรือ พันพรือวันนี้ขอเป็นชู้สักที ถึงติตายกะบายตัวชู้ ไอ๊ย๊ะวะชู้ มันเสียวหลังจังหู แต่มันก็น่าลองแลชู้ ไอ๊ย๊ะวะชู้ มันเสียวหลังจังหู แต่มันก็น่าได้แรงนั่นชู้ ไอ๊ย๊ะวะชู้ มันเสียวหลังจังหู แต่มันก็น่าลองแลชู้ ไอ๊ย๊ะวะชู้ มันเสียวหลังจังหู แต่ผมว่าอย่าได้ลองหว๋าบทเรียนที่ใครหลาย ๆ คน เปลืองใจในวันนี้มันหรอยเหลือเกิน ของลักกิน อย่ามาล้อเล่นจะเป็นชู้คนเราจะเป็นชู้มันยากไอ้ที่เป็นกันมาก ไม่ใช่มันเป็นกันง่ายเป็นแล้วมันต้องรู้จักหลบภัยเราต้องไม่กลัวตาย เราต้องไม่กลัวปืนเป็นชู้มันต้องมีวิธีแล้วเราต้องแลให้ดี ว่าแฟนเขาเป็นใครเป็นชู้ไม่ว่าทางกายหรือทางใจถ้าแฟนเขารู้เมื่อไหร่ ก็ตัวใครตัวมันชู้ ไอ๊ย๊ะวะชู้ มันเสียวหลังจังหู แต่มันก็น่าลองแลชู้ ไอ๊ย๊ะวะชู้ มันเสียวหลังจังหู แต่มันก็น่าได้แรงนั่นชู้ ไอ๊ย๊ะวะชู้ มันเสียวหลังจังหู แต่มันก็น่าลองแลชู้ ไอ๊ย๊ะวะชู้ มันเสียวหลังจังหู แต่ผมว่าอย่าได้ลองหว๋าชู้ ไอ๊ย๊ะวะชู้ มันเสียวหลังจังหู แต่มันก็น่าลองแลชู้ ไอ๊ย๊ะวะชู้ มันเสียวหลังจังหู แต่มันก็น่าได้แรงนั่นชู้ ไอ๊ย๊ะวะชู้ มันเสียวหลังจังหู แต่มันก็น่าลองแลชู้ ไอ๊ย๊ะวะชู้ มันเสียวหลังจังหู แต่ผมว่าอย่าได้ลองหว๋าชู้ ไอ๊ย๊ะวะชู้ มันเสียวหลังจังหู แต่มันก็น่าลองแลชู้ ไอ๊ย๊ะวะชู้ มันเสียวหลังจังหู แต่มันก็น่าได้แรงนั่นชู้ ไอ๊ย๊ะวะชู้ มันเสียวหลังจังหู แต่มันก็น่าลองแลชู้ ไอ๊ย๊ะวะชู้ มันเสียวหลังจังหู แต่ผมว่าอย่าได้ลองหว๋า

ขยายกรอบเนื้อร้อง