คนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันพราย คอร์ด – ไตเติ้ล DM003

โอม จงรัก จงรัก จงรัก จงหลง จงหลง จงหลง จงหลงมนต์สะกดเดี๋ยวนี้ เสกแล้วนะ จงรัก จงรัก จงหลง จงหลง จงหลง เธอจงมีเพียงฉันแค่คนเดียว เพี้ยง!!!...
คอร์ดเพลง คนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันพราย และ เนื้อร้อง คนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันพราย ของ ไตเติ้ล DM003 ::โอม จงรัก จงรัก จงรัก จงหลง จงหลง จงหลง จงหลงมนต์สะกดเดี๋ยวนี้ เสกแล้วนะ จงรัก จ...
คอร์ดและเนื้อร้อง คนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันพราย ของ ไตเติ้ล DM003
Intro:GEmCD(2 Times)* โอม Gจงรัก จงรัก จงรัก จงEmหลง จงหลง จงหลง จงหลงCมนต์สะกดเดี๋ยDวนี้ เสกแล้Gวนะ จงรัก จงรัก จงหEmลง จงหลง จงหลง เธอจงCมีเพียงฉันแค่คนเDดียว เพี้ยง!!! Instru:GEmCD(2 Times)Dมันก็เGป็นเวลานานแล้ว ที่ฉันนั้นตEmามจีบเธอ หลงแต่เธCอ ฉันเพ้อถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอDทุกวัน มันอาจเGป็นเพราะพรหมลิขิต ที่ทำให้Emเราได้เจอกัน แต่ทำไมCดูเธอนั้น ไม่สนDใจกันเลย... ** คนอย่าCงเธอต้องเจอน้ำมันDพราย ความโสดจะBmวอดวาย ถ้าเจอน้ำมันพรายของEmฉัน เมื่อCเธอนั้นไม่รักกัน ฉันเลยต้องทำแบบDนี้ ( ซ้ำ * )*** น้ำมันCพราย มันดีจริDง ๆ เธอเหมือนโBmดนสิง เปลี่ยนเป็นคนลEmะคน เธอ ๆ C ๆ ๆ รักกันที่เวทDมนต์ หรือว่ารักกันที่Gใจ ไอ้หCน้าตาฉันมันดูไม่Dดี เธอถึงเดินBmหนีแล้วไม่สEmนใจ ฉันก็เCลยพึ่งของคุณDไสย์ เพราะเCธอเป็นคนหลายDใจ คนอย่างเธอต้องเจอน้ำGมันพรายD Instru:GEmCD(2 Times)D( ซ้ำ **, *, *** )Outro:GEmCD(2 Times)DG
  • G
  • Em
  • C
  • D
  • Bm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : คนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันพราย - ไตเติ้ล DM003

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : โฟน DM002 | เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
* โอม จงรัก จงรัก จงรัก
จงหลง จงหลง จงหลง จงหลงมนต์สะกดเดี๋ยวนี้
เสกแล้วนะ จงรัก จงรัก จงหลง จงหลง จงหลง
เธอจงมีเพียงฉันแค่คนเดียว เพี้ยง!!!
มันก็เป็นเวลานานแล้ว ที่ฉันนั้นตามจีบเธอ
หลงแต่เธอ ฉันเพ้อถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอทุกวัน
มันอาจเป็นเพราะพรหมลิขิต ที่ทำให้เราได้เจอกัน
แต่ทำไมดูเธอนั้น ไม่สนใจกันเลย...----------** คนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันพราย
ความโสดจะวอดวาย ถ้าเจอน้ำมันพรายของฉัน
เมื่อเธอนั้นไม่รักกัน ฉันเลยต้องทำแบบนี้
(ซ้ำ *)
----------*** น้ำมันพราย มันดีจริง ๆ
เธอเหมือนโดนสิง เปลี่ยนเป็นคนละคน
เธอ ๆ ๆ ๆ รักกันที่เวทมนต์ หรือว่ารักกันที่ใจ
ไอ้หน้าตาฉันมันดูไม่ดี เธอถึงเดินหนีแล้วไม่สนใจ
ฉันก็เลยพึ่งของคุณไสย์ เพราะเธอเป็นคนหลายใจ 
คนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันพราย 
(ซ้ำ **, *, ***)