คนเก่าเขาทำไว้ดี คอร์ด – Chilling Sunday

อยากที่จะรู้ ว่าเขาทำไว้ดีมากเเค่ไหน ฉันนั้นเลยเเทนเขาไม่ได้ ไม่ว่าจะพยายามสักเท่าไหร่ อยากที่จะรู้ ว่าเขาทำไว้ดีมากใช่ไหม ฉันคงต้องยอมรับให้ได้ ไม่ว่าพยายามสักเเค่ไหน ก็...
คอร์ดเพลง คนเก่าเขาทำไว้ดี และ เนื้อร้อง คนเก่าเขาทำไว้ดี ของ Chilling Sunday ::อยากที่จะรู้ ว่าเขาทำไว้ดีมากเเค่ไหน ฉันนั้นเลยเเทนเขาไม่ได้ ไม่ว่าจะพยายามสักเท...
คอร์ดและเนื้อร้อง คนเก่าเขาทำไว้ดี ของ Chilling Sunday
Intro:Ebmaj7G#maj7Ebmaj7Fm Gm G#Ebmaj7ถามหน่อย ขอฉันถามหน่อย เG#maj7อาจริง ๆ เธอลืมเขาได้Bbหรือยัง * ที่ฉัGmนถามเพราะว่าฉันนั้นCmก็รู้สึก เหมือนว่าเธFmอยังไม่ Move On ไปจาBbกเขา มีทางGmไหมที่เธอนั้นจะลืมCmคนเก่า เเล้วจะFmหันมามองที่ฉันสักBbที ** อยากEbที่จะรู้ ว่Bb/Dาเขาทำไว้ดีมากเเCmค่ไหน Bbm ฉันนั้นเลEb7ยเเทนเขG#าไม่ได้ ไม่Fmว่าจะพยายามสักเBbท่าไหร่ อยากที่จEbะรู้ ว่าG7เขาทำไว้ดีมากใช่ไCmหม Bbmฉันคงต้องEbยอมรับใG#ห้ได้ ไม่ว่าFmจะพยายามสักเเค่ไBbหน ก็เเทนเขาไม่ได้จริง ๆInstru.:FmEbmaj7G# Gm FmBb( ซ้ำ *, ** )G#maj7 ฉันจCmะสู้เขาได้อย่C7างไร ในเมื่อฉัC#maj7นเเพ้มาตลอด เเพ้โดยไม่ทันได้เBbริ่มเลย อยากที่จFะรู้ ว่าC/Eเขาทำไว้ดีมากเเค่ไDmหน Cmฉันนั้นเลยเเFทนเขาไม่Bbได้ ไม่ว่Gmาจะพยายามสักเท่าไหCร่ อยากที่Fจะรู้ ว่าเAขาทำไว้ดีมากใช่ไDmหม Cmฉันคงต้องยF7อมรับให้Bbได้ ไม่ว่าGmจะพยายามสักเเค่ไCหน ก็เเทนเขาไม่ได้จริง ๆ Instru:Bb A7Dm Cm F7Bbไม่Gmว่าพยายามสักเเค่ไCหน ก็เเทนเขFmaj7าไม่ได้เลย
 • Ebmaj7 or D#
 • Bb or A#
 • Gm
 • Cm
 • Fm
 • Eb or D#
 • Bbm or A#
 • Eb7 or D#
 • G7
 • C7
 • C#maj7 or Db
 • F
 • C/E (Slash)
 • Dm
 • C
 • A
 • F7
 • Fmaj7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : คนเก่าเขาทำไว้ดี - Chilling Sunday

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : Tan Liptapallop, Panithi Lertudomthana | เรียบเรียง : Pongsatorn Jennuntalakorn
ถามหน่อย ขอฉันถามหน่อย
เอาจริง ๆ เธอลืมเขาได้หรือยัง----------* ที่ฉันถามเพราะว่าฉันนั้นก็รู้สึก
เหมือนว่าเธอยังไม่ Move On ไปจากเขา
มีทางไหมที่เธอนั้นจะลืมคนเก่า
เเล้วจะหันมามองที่ฉันสักที ----------** อยากที่จะรู้ ว่าเขาทำไว้ดีมากเเค่ไหน 
 ฉันนั้นเลยเเทนเขาไม่ได้
ไม่ว่าจะพยายามสักเท่าไหร่
อยากที่จะรู้ ว่าเขาทำไว้ดีมากใช่ไหม 
ฉันคงต้องยอมรับให้ได้
ไม่ว่าจะพยายามสักเเค่ไหน ก็เเทนเขาไม่ได้จริง ๆ----------(ซ้ำ *, **)
 ฉันจะสู้เขาได้อย่างไร
ในเมื่อฉันเเพ้มาตลอด เเพ้โดยไม่ทันได้เริ่มเลย----------อยากที่จะรู้ ว่าเขาทำไว้ดีมากเเค่ไหน 
ฉันนั้นเลยเเทนเขาไม่ได้ 
ไม่ว่าจะพยายามสักเท่าไหร่ 
อยากที่จะรู้ ว่าเขาทำไว้ดีมากใช่ไหม 
ฉันคงต้องยอมรับให้ได้ 
ไม่ว่าจะพยายามสักเเค่ไหน ก็เเทนเขาไม่ได้จริง ๆ
ไม่ว่าพยายามสักเเค่ไหน ก็เเทนเขาไม่ได้เลย