คนไม่จำเป็น คอร์ด – Getsunova

เพราะคนไม่จำเป็น ก็ต้องเดินจากไป ถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหน เพราะคนไม่จำเป็น ก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการ ยอมจากไปพร้อมนำตา เป็นคนที่ไร้ค่า เพ...
คอร์ดเพลง คนไม่จำเป็น และ เนื้อร้อง คนไม่จำเป็น ของ Getsunova ::เพราะคนไม่จำเป็น ก็ต้องเดินจากไป ถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหน เพราะคนไม่จำเป็น...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง คนไม่จำเป็น ของ Getsunova
Intro:Aอยู่ตรF#mงนี้ อยากเป็นคนที่เธอต้องการ พยาAยาม เปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมา อยากให้เDธอรู้ ความจริงข้างใน ว่าฉันBmรัก เธอมากเพียงใEด แต่สุดF#mท้าย ผ่านมานานแสนนานเท่าไร ยังคงAรอ ยังลองทุกวิธีทุกทาง เธอไม่เDคยเห็น ฉันในสายตา เป็นเพียงBmลม ไม่มีตัวEตน * ทำให้Bmรู้ว่าทำอะไร เธอนั้C#mนไม่เคยสนใจ ทำให้Dรู้อยู่ไปก็ไม่มีความหมาE** เพราะคนไม่จำDเป็น ก็ต้องเดินจากไEป ถึงแม้ว่าภายในF#mใจจะรักเธอแค่ไAหน เพราะคนไม่จำเDป็น ก็ไม่ควรอยู่ตรงEนี้ ก็ฉันนั้นเข้าใจF#mดีว่าเธอไม่ต้องAการ ยอมจากไDปพร้อมนำตา เป็นEคนที่ไร้ค่าD เพราะเป็นความจำเEป็นของคนไม่จำเป็AInstru.:F#mก็พอF#mรู้ว่า ฉันนั้นไม่ดีเลิศเลอ เทียบกับAเธอ ยังไงแล็วก็ไม่คู่ควร สิ่งที่Dยังเหลือ จะทำได้คือคงต้องBmหายจากชีวิตเธE( ซ้ำ *, ** )Instru:BmC#mDDBmC#mDD E( ซ้ำ ** )Dพร้อมน้ำตา เป็นC#mคนที่ไร้ค่า Bm เพราะเป็นความจำเEป็นของคนไม่จำF#mเป็น
  • F#m or Gb
  • A
  • D
  • Bm
  • E
  • C#m or Db
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : คนไม่จำเป็น - Getsunova

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : ปณต คุณประเสริฐ | เรียบเรียง : ปณต คุณประเสริฐ, คชภัค ผลธนโชติ
อยู่ตรงนี้ อยากเป็นคนที่เธอต้องการ
พยายาม เปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมา อยากให้เธอรู้ 
ความจริงข้างใน ว่าฉันรัก เธอมากเพียงใด 
แต่สุดท้าย ผ่านมานานแสนนานเท่าไร ยังคงรอ 
ยังลองทุกวิธีทุกทาง เธอไม่เคยเห็น ฉันในสายตา 
เป็นเพียงลม ไม่มีตัวตน----------* ทำให้รู้ว่าทำอะไร เธอนั้นไม่เคยสนใจ 
ทำให้รู้อยู่ไปก็ไม่มีความหมาย----------** เพราะคนไม่จำเป็น ก็ต้องเดินจากไป
ถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหน
เพราะคนไม่จำเป็น ก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้
ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการ
ยอมจากไปพร้อมนำตา เป็นคนที่ไร้ค่า 
เพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็น----------ก็พอรู้ว่า ฉันนั้นไม่ดีเลิศเลอ 
เทียบกับเธอ ยังไงแล็วก็ไม่คู่ควร
สิ่งที่ยังเหลือ จะทำได้คือคงต้องหายจากชีวิตเธอ
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **)
พร้อมน้ำตา เป็นคนที่ไร้ค่า
 เพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็น