คนไม่จำเป็น คอร์ด - Getsunova

เพราะคนไม่จำเป็น ก็ต้องเดินจากไป ถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหน เพราะคนไม่จำเป็น ก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการ ยอมจากไปพร้อมนำตา เป็นคนที่ไร้ค่า เพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็น
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง คนไม่จำเป็น และเนื้อร้อง คนไม่จำเป็น Getsunova เนื้อร้อง::เพราะคนไม่จำเป็น ก็ต้องเดินจากไป ถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหน เพราะคนไม่จำเป็น... คอร์ด เพลง คนไม่จำเป็น Getsunova, คนไม่จำเป็น คอร์ดง่าย ๆ, คนไม่จำเป็น คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด คนไม่จำเป็น ของ Getsunova คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:Aอยู่ตรF#mงนี้  อยากเป็นคนที่เธอต้องการ
พยาAยาม เปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมา อยากให้เDธอรู้
ความจริงข้างใน ว่าฉันBmรัก เธอมากเพียงใE
แต่สุดF#mท้าย ผ่านมานานแสนนานเท่าไร ยังคงAรอ
ยังลองทุกวิธีทุกทาง เธอไม่เDคยเห็น ฉันในสายตา
เป็นเพียงBmลม ไม่มีตัวEตน----------* ทำให้Bmรู้ว่าทำอะไร เธอนั้C#mนไม่เคยสนใจ
ทำให้Dรู้อยู่ไปก็ไม่มีความหมาE----------** เพราะคนไม่จำDเป็น ก็ต้องเดินจากไE
ถึงแม้ว่าภายในF#mใจจะรักเธอแค่ไAหน
เพราะคนไม่จำเDป็น ก็ไม่ควรอยู่ตรงEนี้
ก็ฉันนั้นเข้าใจF#mดีว่าเธอไม่ต้องAการ
ยอมจากไDปพร้อมนำตา เป็นEคนที่ไร้ค่าD
เพราะเป็นความจำเEป็นของคนไม่จำเป็A
Instru.:F#mก็พอF#mรู้ว่า  ฉันนั้นไม่ดีเลิศเลอ
เทียบกับAเธอ ยังไงแล็วก็ไม่คู่ควร
สิ่งที่Dยังเหลือ จะทำได้คือคงต้องBmหายจากชีวิตเธE
( ซ้ำ *, ** )Instru:BmC#mDDBmC#mDD E( ซ้ำ ** )Dพร้อมน้ำตา เป็นC#mคนที่ไร้ค่า
Bm เพราะเป็นความจำเEป็นของคนไม่จำF#mเป็น
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AChord key_a
  • BmChord key_b
  • C#mChord key_c_sharp
  • DChord key_d
  • EChord key_e
  • F#mChord key_f_sharp
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: คนไม่จำเป็น - Getsunova

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปณต คุณประเสริฐ | เรียบเรียง : ปณต คุณประเสริฐ, คชภัค ผลธนโชติ
อยู่ตรงนี้อยากเป็นคนที่เธอต้องการ
พยายามเปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมา
อยากให้เธอรู้ ความจริงข้างใน
ว่าฉันรัก เธอมากเพียงใด แต่สุดท้าย
ผ่านมานานแสนนานเท่าไร ยังคงรอ
ยังลองทุกวิธีทุกทาง เธอไม่เคยเห็น
ฉันในสายตา เป็นเพียงลม ไม่มีตัวตน----------* ทำให้รู้ว่าทำอะไร เธอนั้นไม่เคยสนใจ
ทำให้รู้อยู่ไปก็ไม่มีความหมาย----------** เพราะคนไม่จำเป็น ก็ต้องเดินจากไป
ถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหน
เพราะคนไม่จำเป็น ก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้
ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการ
ยอมจากไปพร้อมนำตา เป็นคนที่ไร้ค่า
เพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็น----------ก็พอรู้ว่าฉันนั้นไม่ดีเลิศเลอ เทียบกับเธอ
ยังไงแล็วก็ไม่คู่ควรสิ่งที่ยังเหลือ
จะทำได้คือคงต้องหายจากชีวิตเธอ----------(ซ้ำ *,**) ...ดนตรี... (ซ้ำ **) ----------พร้อมนำตา เป็นคนที่ไร้ค่า
เพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็น