คนไม่เอาถ่าน คอร์ด – Big Ass

ของคุณจริง ๆ ที่เธอยังรัก ไม่เคยเปลี่ยน ถึงฉันจะดีจะเลวขนาดไหน และคนอย่างฉันก็คงจะขอ รักเธอตลอดไป ให้คุ้มที่เธอไว้ใจ ตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอ...
คอร์ดเพลง คนไม่เอาถ่าน และ เนื้อร้อง คนไม่เอาถ่าน ของ Big Ass ::ของคุณจริง ๆ ที่เธอยังรัก ไม่เคยเปลี่ยน ถึงฉันจะดีจะเลวขนาดไหน และคนอย่างฉันก็คง...
คอร์ดและเนื้อร้อง คนไม่เอาถ่าน ของ Big Ass
Intro:CCFFDmDmGGCเธอเหนื่อยไหม ที่ต้องทนกับคนไม่เอาถ่าน Fเธอเบื่อไหม ที่ยังยอมให้คนไม่ได้ความ Dmขอโทษจริง ๆ ที่ฉันทำให้เธอเหนื่อยใจG Cฉันยอมรับ ฉันไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่ แลFะฉันพอรู้ ที่ทำดีให้เธอยังน้อยไป Dmแต่เธอยังทนอยู่ ยังเหมือนเดิมไม่ไปไหG* ของคุณจริง ๆ ที่เธอยังรัFก ไม่เคEmยเปลี่ยน ถึงDmฉันจะดีจะเGลวขนาดไหCน และคนอย่างฉันก็คงจะFขอ รักเEmธอตลอดAmไป ให้Fคุ้มที่เธอไว้Gใจ ตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอ Instru.:CGCคนอย่างฉัน ให้มันดีกว่านี้ก็ลำบาก Fแต่นับจากนี้ ฉันจะดีกว่านี้ฉันรับปาก Dmจะยากเย็นเท่าไหร่ จะขอทำให้สุดใจG ( ซ้ำ * )Instru:FEm AmFGG( ซ้ำ * )C จะดีจะเลวฉันยังมีเFธอ จะเป็นคนที่รักเธอเDmสมอ G ตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีCเธอ

เนื้อร้อง: คนไม่เอาถ่าน - Big Ass

ผู้แต่ง❱ คำร้อง : ขจรเดช พรมรักษา | ทำนอง : พูนศักดิ์ จตุระบุล, อภิชาติ พรมรักษา | เรียบเรียง : Big Ass
เธอเหนื่อยไหม ที่ต้องทนกับคนไม่เอาถ่าน
เธอเบื่อไหม ที่ยังยอมให้คนไม่ได้ความ
ขอโทษจริง ๆ ที่ฉันทำให้เธอเหนื่อยใจ 
ฉันยอมรับ ฉันไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่ และฉันพอรู้ ที่ทำดีให้เธอยังน้อยไป แต่เธอยังทนอยู่ ยังเหมือนเดิมไม่ไปไหน
* ของคุณจริง ๆ ที่เธอยังรัก ไม่เคยเปลี่ยน ถึงฉันจะดีจะเลวขนาดไหน และคนอย่างฉันก็คงจะขอ รักเธอตลอดไป ให้คุ้มที่เธอไว้ใจ ตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอ
คนอย่างฉัน ให้มันดีกว่านี้ก็ลำบาก แต่นับจากนี้ ฉันจะดีกว่านี้ฉันรับปาก จะยากเย็นเท่าไหร่ จะขอทำให้สุดใจ ( ซ้ำ * ) ( ซ้ำ * ) จะดีจะเลวฉันยังมีเธอ จะเป็นคนที่รักเธอเสมอ ตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอ