คบแล้วจะรัก คอร์ด – วงพัทลุง

เรามาคบกันหม้าย แล้วเรามารักกันหม้าย ลองหม้ายลองแล... แล้วเรามาคบกันหม้าย แล้วเรามารักกันหม้าย ลองหม้ายลองแล...
คอร์ดเพลง คบแล้วจะรัก และ เนื้อร้อง คบแล้วจะรัก ของ วงพัทลุง ::เรามาคบกันหม้าย แล้วเรามารักกันหม้าย ลองหม้ายลองแล... แล้วเรามาคบกันหม้าย แล้วเร...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง คบแล้วจะรัก ของ วงพัทลุง
Intro:DABmBm(4 Times)BmDA* เรามาคบกันหDม้าย แล้วเรามารักกันหAม้าย ลองหม้ายลองBmแล... แล้วเรามาคบกันหDม้าย แล้วเรามารักกันหAม้าย ลองหม้ายลองBmแล... เธอไม่รู้จักDฉัน ฉันไม่รู้จักเAธอ พูดอย่างงี้ได้ไงเธอ พูดอย่างงี้ไBmด้ไง มาหาว่าฉันเจ้Dาชู้ มาหาว่าฉันชีAกอ โอ้ ละน้อ โอ้ ละBmน้อ... ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืDอง เพราะมันเรื่องไม่จAริง ไม่ใช่ผู้ชายลัลBmล้า... อยากมีรักสักหDน พอมาเจอหน้าAมน ก็โดนกล่าวBmหา... อยากจะร้องบอกDว่า อาโตย อาโAตย อาโตย อาโBmตย อาโตย อาโตDย อาโตย อาโAตย อาโตย อาโBmตย Instru.:DABmBm(2 Times)BmDA( ซ้ำ * )เธอไม่รู้จักDฉัน ฉันไม่รู้จักเAธอ เอาอย่างนี้ดีไหมเธอ เอาอย่างนี้ดีBmไหม ** แล้วน้องชื่อDไรก็ไม่โAร้ บ้านน้องอยู่Bmไหนก็ไม่โร้ ขอเบอร์ได้Dม้ายก็ไม่โAร้ มีแฟนแล้วBmม้ายก็ไม่โร้ อาโตย อาโDตย อาโตย อาโAตย อาโตย อาโBmตย อาโตย อาโDตย อาโตย อาโAตย อาโตย อาโBmตย ( ซ้ำ *, **, * )เจอกันBmพัทลุง พัทลุง พัทลุง พัทลุง ... คบแล้วจะรัก
  • D
  • A
  • Bm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : คบแล้วจะรัก - วงพัทลุง

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
* เรามาคบกันหม้าย แล้วเรามารักกันหม้าย 
ลองหม้ายลองแล...
แล้วเรามาคบกันหม้าย แล้วเรามารักกันหม้าย
ลองหม้ายลองแล...----------เธอไม่รู้จักฉัน ฉันไม่รู้จักเธอ 
พูดอย่างงี้ได้ไงเธอ พูดอย่างงี้ได้ไง 
มาหาว่าฉันเจ้าชู้ มาหาว่าฉันชีกอ 
โอ้ ละน้อ โอ้ ละน้อ...
ไม่ได้โกรธไม่ได้เคือง เพราะมันเรื่องไม่จริง 
ไม่ใช่ผู้ชายลัลล้า...
อยากมีรักสักหน พอมาเจอหน้ามน 
ก็โดนกล่าวหา... 
อยากจะร้องบอกว่า อาโตย อาโตย อาโตย อาโตย 
อาโตย อาโตย อาโตย อาโตย อาโตย อาโตย ----------(ซ้ำ *)
เธอไม่รู้จักฉัน ฉันไม่รู้จักเธอ
เอาอย่างนี้ดีไหมเธอ เอาอย่างนี้ดีไหม ----------** แล้วน้องชื่อไรก็ไม่โร้ บ้านน้องอยู่ไหนก็ไม่โร้
ขอเบอร์ได้ม้ายก็ไม่โร้ มีแฟนแล้วม้ายก็ไม่โร้
อาโตย อาโตย อาโตย อาโตย อาโตย อาโตย 
อาโตย อาโตย อาโตย อาโตย อาโตย อาโตย
(ซ้ำ *, **, *)
เจอกันพัทลุง พัทลุง พัทลุง พัทลุง ... คบแล้วจะรัก