ครึ่งใจ คอร์ด – กัน นภัทร The Star 6

อยากขอแค่ครึ่งใจ ให้เธอเริ่มต้นใหม่กับฉัน เก็บเขาไว้ครึ่งใจ ครึ่งที่เป็นความจำแล้วกัน เปิดประตูให้ฉันเข้าไป เข้าไปซ่อมไปแซมหัวใจ เปิดใจเธอแค่เพียงครึ่งใจ ขอเข้าไปขอเติมเต...
คอร์ดเพลง ครึ่งใจ และ เนื้อร้อง ครึ่งใจ ของ กัน นภัทร The Star 6 ::อยากขอแค่ครึ่งใจ ให้เธอเริ่มต้นใหม่กับฉัน เก็บเขาไว้ครึ่งใจ ครึ่งที่เป็นความจำแล...
คอร์ดเพลง ครึ่งใจ และ เนื้อร้อง ครึ่งใจ ของ กัน นภัทร The Star 6 ::อยากขอแค่ครึ่งใจ ให้เธอเริ่มต้นใหม่กับฉัน เก็บเขาไว้ครึ่งใจ ครึ่งที่เป็นความจำแล...
Intro:A G#m7F#m7 BBsus4 BAmaj7แม้ว่าเขาจะทิ้งG#m7เธอไป หัวใF#m7จเธอมีแต่เEขา Amaj7 รู้ว่ามันต้องใG#m7ช้เวลา ใF#m7ห้เธอลืมเรื่องเBsus4ก่า B Amaj7ก็ไม่ได้เร่งรัG#m7ดอะไร ฉันF#m7รอเธอได้เสEมอ Amaj7 เธอก็รู้ว่าฉันG#m7รักเธอ และF#m7รอให้เรารักBsus4กัน B * F#m7ลืมไม่ได้Gm7 จะG#m7จำไว้ก็ได้ให้ใAจเธอสบายก็G#m7พอ F#m7ลืมไม่ได้Gm7 ก็ไG#m7ม่อยากขอAที่จะขอก็มีเรื่องเBดียว ** อยาAmaj7กขอ แค่คG#m7รึ่งใจ ใF#m7ห้เธอเริ่มต้นใหม่กับEฉัน เก็บเAmaj7ขา ไว้ครึ่G#m7งใจ F#m7ครึ่งที่เป็นความจำแล้วBsus4กัน BAmaj7ปิดประตูให้G#m7ฉันเข้าไป F#m7เข้าไปซ่อมไปแซมหัวEใจ Amaj7เปิดใจเธอแค่G#m7เพียงครึ่งใจ F#m7ขอเข้าไป Bขอเติมเต็มใจให้(Emaj9)เธอAmaj7ฉันก็หวังลึกG#m7ลึกในใจ ว่าเF#m7ธอจะเก็บไปEคิด Amaj7คงไม่เป็นแค่G#m7ฝันลอยลม สักF#m7วันหนึ่ง คงBsus4มีสิทธิ์ B Amaj7วันเวลาก็หG#m7มุนเวียนไป ไF#m7ม่นานก็วันพรุ่งEนี้ Amaj7อาจจะมีอะไG#m7รที่ดี ที่F#m7รอให้เธอได้Bsus4เจอ B ( ซ้ำ *, ** )Instru:Amaj7 G#m7F#m7 EAmaj7 G#m7F#m7 Bsus4 B(2 Times)( ซ้ำ **, ** )
เนื้อร้อง : วรัชยา พรหมสถิต | ทำนอง/เรียบเรียง : จิตรกร มงคลธรรม