คล้าย คอร์ด – Modern Dog

มองดูคล้าย เมื่อมองดูไปรอบกาย ยังมีอีกมากมาย ที่มองดูคล้ายจะเป็นความจริง อะไรคือความหมาย เมื่อมองดูคล้ายไปทุกสิ่ง หากมองลงไปในความจริง มองไปในสิ่งที่...
คอร์ดเพลง คล้าย และ เนื้อร้อง คล้าย ของ Modern Dog ::มองดู<strong>คล้าย</strong> เมื่อมองดูไปรอบกาย ยังมีอีกมากมาย ที่มองดู<strong>คล...

เนื้อเพลง : คล้าย - Modern Dog

ศิลปิน: Modern Dog | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

มองดูคล้าย เมื่อมองดูไปรอบกาย ยังมีอีกมากมาย ที่มองดูคล้ายจะเป็นความจริง อะไรคือความหมาย เมื่อมองดูคล้ายไปทุกสิ่ง หากมองลงไปในความจริง มองไปในสิ่งที่ดูคล้าย * อาจจะเจอคนเดินวนอยู่มากมาย อาจจะพบตัวเรารวมอยู่ในนั้นได้ กว่าจะรู้ตัวบางทีอาจจะสาย สิ่งที่ดูคล้าย... มองดูคล้าย ร่างกายเธอคล้ายใคร ยังมีอีกมากมาย ที่มองดูคล้ายจะเป็นความจริง มากมายเหลือเกิน... (*) ...ดนตรี... (*,*,*) มากมายเหลือเกิน... มากมายเหลือเกิน...

ขยายกรอบเนื้อร้อง