คอร์ดเพลง ควันบุหรี่

คอร์ดเพลง ควันบุหรี่ - Freehand
ควันบุหรี่ - Freehand - Chordsmelody.com

เนื้อร้อง ควันบุหรี่ - Freehand

ฉันเรียนรู้ ฉันเรียนรู้ว่ารักคืออะไร ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจทุกๆอย่างแล้ว รักคือไฟ ที่แผดเผา แล้วมอดไป เหลือเอาไว้ แค่เพียงเถ้าถ่าน สุดท้าย ก็จางไป คล้ายควันบุหรี่ แค่เหลือให้จำไว้ ว่าความรักนั้นเคยมี รักคือน้ำ ที่สดใส ในลำธาร ฤดูกาล สิ้นสุดไป เธอก็แห้งหาย สุดท้าย ก็จางไป คล้ายควันบุหรี่ แค่เหลือ ให้จำไว้ ว่าความรักนั้นเคยมี สุดท้ายก็จางไป คล้ายควันบุหรี่ แค่เหลือ ให้จำไว้ ว่าครั้งหนึ่งเธอเคยอยู่ตรงนี้ เคยอยู่ เธอเคยอยู่ ครั้งหนึ่งเธอเคยอยู่... เคยอยู่ ตรงนี้...