ความดีที่ไม่อยากทำ คอร์ด – Labanoon

เจ็บวันนี้ดีกว่าเห็นเธอต้องทนทรมาน เธอควรมีคืนวันทีสวยงาม มันอาจจะเป็นความดีที่ฉันไม่อยากทำ ฉันทำเพราะรักเธอ...
คอร์ดเพลง ความดีที่ไม่อยากทำ และ เนื้อร้อง ความดีที่ไม่อยากทำ ของ Labanoon ::เจ็บวันนี้ดีกว่าเห็นเธอต้องทนทรมาน เธอควรมีคืนวันทีสวยงาม มันอาจจะเป็นความดีที่ฉ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ความดีที่ไม่อยากทำ ของ Labanoon
Intro:DDmaj7BmADDDฉันเชื่อว่าการทำBmดีได้ดี Gแม้วันนี้มันแลกด้วยAความเสียใจ Dฉันจะยอม ยอมคืนชีBmวิตที่เธอฝากไว้ G ทั้งที่มันทำใจรับAได้ลำบาก * ไม่อGยากเสียเAธอแต่DชีวิตมันจริงBmเกินไป ฉันไGม่มีอะไร ไม่ควรAคู่เธอ ** เจ็บวันDนี้ดีกว่าเF#mห็นเธอต้องBmทนทรมาน GเธอควรมีคืนวันAทีสวยงาม มันอาจจะเDป็นควF#mามดีที่ ฉัBmนไม่อยากทGำ ฉันAทำเพราะ(D)รักเธอ Dทุก ๆ เรื่องที่เธอเหนื่อยBmมาด้วยกัน G สิ่งที่ฝันมันก็ยังไAกลแสนไกล Dนับจากนี้เธอไม่ต้องBmฝืนและทำต่อไGป ขอให้เธอไปดีและAมีความสุข ( ซ้ำ *, ** )Instru.:DBmGAไม่อDยากเลย ความจริงไม่Bmอยากทำ จำเป็นต้อGงบอกลา จำเป็นต้องใAห้เธอไปจากฉัน Instru:DDmaj7BmADDมันอาจจะเDป็นความดีที่Dmaj7ฉันไม่อยากBmทำ A ฉันทำเพราะรัDกเธอ ( ซ้ำ ** )Gต้องAทำเพราะรักเธD
  • D
  • Bm
  • G
  • A
  • F#m or Gb
  • Dmaj7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ความดีที่ไม่อยากทำ - Labanoon

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขจรเดช พรมรักษา, อมรวุฒิ เมธสาตร์, อนันต์ สะมัน, เมธี อรุณ, ชนินทร์ วรากุลนุเคราะห์
ฉันเชื่อว่าการทำดีได้ดี
แม้วันนี้มันแลกด้วยความเสียใจ
ฉันจะยอม ยอมคืนชีวิตที่เธอฝากไว้
 ทั้งที่มันทำใจรับได้ลำบาก----------* ไม่อยากเสียเธอแต่ชีวิตมันจริงเกินไป
ฉันไม่มีอะไร ไม่ควรคู่เธอ----------** เจ็บวันนี้ดีกว่าเห็นเธอต้องทนทรมาน
เธอควรมีคืนวันทีสวยงาม
มันอาจจะเป็นความดีที่ ฉันไม่อยากทำ 
ฉันทำเพราะรักเธอ----------ทุก ๆ เรื่องที่เธอเหนื่อยมาด้วยกัน
 สิ่งที่ฝันมันก็ยังไกลแสนไกล
นับจากนี้เธอไม่ต้องฝืนและทำต่อไป 
ขอให้เธอไปดีและมีความสุข 
(ซ้ำ *, **)
----------ไม่อยากเลย ความจริงไม่อยากทำ
จำเป็นต้องบอกลา จำเป็นต้องให้เธอไปจากฉัน
มันอาจจะเป็นความดีที่ฉันไม่อยากทำ 
 ฉันทำเพราะรักเธอ
(ซ้ำ **)
ต้องทำเพราะรักเธอ