ความทรงจำครั้งสุดท้าย คอร์ด – Clash

แม้อาจเป็นสุดท้ายที่ฉันได้เจอเธอ สุดท้ายที่ฉันได้มองเธอ จะบอกให้ฟังและย้ำว่าฉันนั้นรักเธอ แม้ฉันต้องจากไปแต่ภายในใจนั้นยังรัก เธอมีค่าเกินที่ฉันจะลืม ความทรงจำครั้งนี้ไม่...
คอร์ดเพลง ความทรงจำครั้งสุดท้าย และ เนื้อร้อง ความทรงจำครั้งสุดท้าย ของ Clash ::แม้อาจเป็นสุดท้ายที่ฉันได้เจอเธอ สุดท้ายที่ฉันได้มองเธอ จะบอกให้ฟังและย้ำว่าฉันน...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ความทรงจำครั้งสุดท้าย ของ Clash
Intro:Asus2 Amaj9Asus2 Amaj9Asus2เหตุผลของการจาE/G#กลา จากกันแลF#mะกัน สักEวันหนึ่งเธอคงเข้าใจDmaj7เอง ให้เพลงC#m7นี้เป็นพยานแBm7ห่งรัก เมื่อเรานั้นเEหงาใจ Asus2แค่คิดว่าสองเราจากE/G#กันเหนื่อยใจเหลือF#mเกิน ไม่อยากให้Eมันเป็นอย่าDmaj7งนี้เลย จำC#m7เป็นต้องเBm7อ่ยปาก แEม้ไม่อยากลา *Dmaj7 ไม่ต้องร้องไห้ออกมา ถ้าAsus2ชีวิตนี้ขาดฉันไป Bm7ฉันคงอยู่อาจไม่ใช่Eตัวเป็นหัวใจ **Asus2 แม้อาจเป็นสุดE/G#ท้ายที่ฉันได้F#mเจอเธอ สุดEท้ายที่ฉันได้Dmaj7มองเธอ จะC#m7บอกให้ฟังแลBm7ะย้ำว่าฉันนั้นEรักเธอ Asus2แม้ฉันต้องจากC#7ไปแต่ภายในF#mใจนั้นยังB7รัก (Dmaj7 เธอมีค่าเC#m7กินที่ฉันจะDmaj9ลืม ความทรงEจำครั้งนี้ไม่(Asus2)มีเลือน ) Asus2ก็รู้ รู้ที่ผ่านE/G#มาจากคนคุ้F#mนเคย ว่าEมีกันและกันเหมือนใคDmaj7ร ๆ ต่อจาC#m7กนี้ไปไม่มีอีกBm7แล้วที่เราใกล้Eชิดกัน Asus2ก็รู้ว่าสองเราจากE/G#กันนั้นคือน้F#mำตา แต่เมื่อเวEลามันรักDmaj7ษาใจ และเC#m7ป็นเครื่องBm7บอกกล่าวว่าEฉันคงต้องลา ( ซ้ำ *, ** )F#m F#mM7 จะไม่F#m7ลบแผลไปจากBใจ ไม่มีDวัน (จะลืมกัน) ไม่มีวัน (จะลืมกัน) ไม่มีEวันเลือนหายไปจากใจ Instru:Asus2E/G#F#m7EDmaj7C#m7Bm7EAsus2C#7F#m7B7DC#mDE( ซ้ำ ** )Dmaj7ต่อให้ตัวต้องC#m7ตาย และเจออDmaj9ะไร ความทรงEจำครั้งนี้ไม่Asus2มีเลือน
 • Asus2
 • E/G# (Slash)
 • F#m or Gb
 • E
 • Dmaj7
 • C#m7 or Db
 • Bm7
 • C#7 or Db
 • B7
 • Dmaj9
 • F#m7 or Gb
 • B
 • D
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ความทรงจำครั้งสุดท้าย - Clash

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : แบงค์ CLASH | เรียบเรียง : Ope Time
เหตุผลของการจากลา จากกันและกัน 
สักวันหนึ่งเธอคงเข้าใจเอง 
ให้เพลงนี้เป็นพยานแห่งรัก เมื่อเรานั้นเหงาใจ
แค่คิดว่าสองเราจากกันเหนื่อยใจเหลือเกิน 
ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เลย 
จำเป็นต้องเอ่ยปาก แม้ไม่อยากลา----------* ไม่ต้องร้องไห้ออกมา ถ้าชีวิตนี้ขาดฉันไป
ฉันคงอยู่อาจไม่ใช่ตัวเป็นหัวใจ----------** แม้อาจเป็นสุดท้ายที่ฉันได้เจอเธอ
สุดท้ายที่ฉันได้มองเธอ
จะบอกให้ฟังและย้ำว่าฉันนั้นรักเธอ
แม้ฉันต้องจากไปแต่ภายในใจนั้นยังรัก 
( เธอมีค่าเกินที่ฉันจะลืม ความทรงจำครั้งนี้ไม่มีเลือน ) ----------ก็รู้ รู้ที่ผ่านมาจากคนคุ้นเคย 
ว่ามีกันและกันเหมือนใคร ๆ 
ต่อจากนี้ไปไม่มีอีกแล้วที่เราใกล้ชิดกัน
ก็รู้ว่าสองเราจากกันนั้นคือน้ำตา 
แต่เมื่อเวลามันรักษาใจ 
และเป็นเครื่องบอกกล่าวว่าฉันคงต้องลา
(ซ้ำ *, **)
 จะไม่ลบแผลไปจากใจ ไม่มีวัน (จะลืมกัน)
ไม่มีวัน (จะลืมกัน) ไม่มีวันเลือนหายไปจากใจ
(ซ้ำ **)
ต่อให้ตัวต้องตาย และเจออะไร 
ความทรงจำครั้งนี้ไม่มีเลือน