ความทรงจำ คอร์ด - Black Head

หากไม่ได้พบไม่เคยมีเธออยู่ คงไม่รู้คงไม่ฝังใจหากไม่ได้รักที่เธอเคยให้ไว้ คงไม่รักรักคนที่ทิ้งไปความทรงจำเก็บและย้ำเตือนอยู่นานเพียงใดก็ยังคงนึกถึงใช่ว่าจะหมายให้เธอนั้นคืนกลับแค่เพียง...
คอร์ดเพลง ความทรงจำ และเนื้อร้อง ความทรงจำ Black Head เนื้อร้อง::หากไม่ได้พบไม่เคยมีเธออยู่ คงไม่รู้คงไม่ฝังใจหากไม่ได้รักที่เธอเคยให้ไว้ คงไม่รั...

เนื้อเพลง: ความทรงจำ - Black Head

ศิลปิน Black Head | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
หากไม่ได้พบไม่เคยมีเธออยู่ คงไม่รู้คงไม่ฝังใจหากไม่ได้รักที่เธอเคยให้ไว้ คงไม่รักรักคนที่ทิ้งไปความทรงจำเก็บและย้ำเตือนอยู่นานเพียงใดก็ยังคงนึกถึงใช่ว่าจะหมายให้เธอนั้นคืนกลับแค่เพียงได้รักแม้เธออยู่หนใดความทรงจำเก็บและย้ำเตือนอยู่นานเพียงใดก็ยังคงนึกถึง..เธอกับรักที่เราเคยร่วมทาง (กับรักที่เราเคยร่วมทาง)ถึงรักนั้นมันได้พ้นผ่าน (ถึงรักนั้นมันได้พ้นผ่าน)จะเก็บแต่สิ่งที่ดี ในวันนั้น จะอยู่กับสิ่งที่มี ในวันนี้ขอเพียงเท่านี้ (และวันที่ยังหายใจ)แม้ยังคิดไกลจะมี ก็แค่หวังและท้ายสุดนี้ (กลั่นกรองจากในหัวใจ)ก็ขอให้ความสุขนี้ แด่เธอหากไม่ได้พบไม่เคยมีเธออยู่อยากให้รู้แม้ไม่มีเธอ ความทรงจำครานั้นไม่เคยจางหาย