ความรักอยู่ไหน คอร์ด – บอย พิษณุ

ฟ้ามีจริง และฝนก็มีจริงๆ แล้วรักมีจริงหรือไม่มีหาเงื่อนงำ จะค้นและหากี่ที ก็ไม่มีร่องลอย* แต่ทุกครั้ง ที่ใกล้ชิดกันกับเธอก็เหมือนมีรักลอยล่องในอากาศ กี่คำถามทุกทุกคำที่ขาด ก็ค้นก็พบในสายตาเธอ**
คอร์ดเพลง ความรักอยู่ไหน และ เนื้อร้อง ความรักอยู่ไหน ของ บอย พิษณุ ::ฟ้ามีจริง และฝนก็มีจริงๆ แล้วรักมีจริงหรือไม่มีหาเงื่อนงำ จะค้นและหากี่ที ก็ไม่ม...

เนื้อเพลง : ความรักอยู่ไหน - บอย พิษณุ

ศิลปิน: บอย พิษณุ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

ฟ้ามีจริง และฝนก็มีจริงๆ แล้วรักมีจริงหรือไม่มีหาเงื่อนงำ จะค้นและหากี่ที ก็ไม่มีร่องลอย* แต่ทุกครั้ง ที่ใกล้ชิดกันกับเธอก็เหมือนมีรักลอยล่องในอากาศ กี่คำถามทุกทุกคำที่ขาด ก็ค้นก็พบในสายตาเธอ** ความรักอยู่ไหน นี่ไงอยู่ตรงนี้ก็ใจบ่งชี้ว่าความรักนี้จึงอยู่ที่เธอ ความรักอยู่ไหนนี้ไงอยู่ตรงนี้ที่ฉันได้เจอ จบการค้นหาหยุดทั้งใจตรงที่เธอหาใครๆ บนฟ้าหรือในทะเล หารักเท่าไหร่ก็ไม่มี ถามใครๆก็หาไม่เจอสักที ไม่มีเบาะแสเลย(* / **) สส

ขยายกรอบเนื้อร้อง