ความลับในใจ คอร์ด – สิบล้อ

มีความลับที่อยู่ในใจ มีความลับที่อยู่ข้างใน เป็นความลับ ที่ยังเปิดเผยไม่ได้ มีความลับที่อยู่ในใจ เป็นความลับที่อยู่ข้างใน แต่ไม่รู้จะบอก เธอได้อย่างไร...
คอร์ดเพลง ความลับในใจ และ เนื้อร้อง ความลับในใจ ของ สิบล้อ ::มีความลับที่อยู่ในใจ มีความลับที่อยู่ข้างใน เป็นความลับ ที่ยังเปิดเผยไม่ได้ มีคว...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ความลับในใจ ของ สิบล้อ
Intro:DAGDDAGD Aฉันเข้าใจเธอDอยู่ ฉันเข้าใจเธอAดี เพราะรู้ว่าในGใจ เธอนี้ Dนั้นมีเจ้าAของ ใจเขาก็มีเDธอ ใจเธอก็มีแต่เAขา ใจฉันเลยต้องเGศร้า ปวดร้าว จนDฉันต้องถอยAไป เมื่อเห็นเธอเป็นDสุข ตัวฉันก็สุขAใจ เมื่อเธอมีเขาGคอยห่วงใย ดูแDลเคียงชิดใAกล้ วันไหนที่เธอเDศร้า กับเขาที่จากAไป วันไหนที่เธอGต้องร้องไห้ จะDไปเคียงข้างAเธอ * มีความBmลับที่อยู่ในใGจ มีความลัAบที่อยู่ข้างใDน เป็นความBmลับ ที่ยังเGปิดเผยไม่ไDด้ A มีความBmลับที่อยู่ในใGจ เป็นความAลับที่อยู่ข้างใDน แต่ไม่Bmรู้จะบอกเGธอได้อย่างAไร ** สมมุติว่าเธอเDลิก สมมุติว่าเธอAลา สมมุติว่าน้ำGตาเธอนอง จากDคนนั้นของAเธอ ยังหวังรอเธอDอยู่ จะเฝ้ารอเรื่อยAไป ก็แล้วแต่ว่าGใจ ของเธอจะDมีฉันหรือเปAล่า Instru:Bm GAD BmG DA BmG AD BmG A( ซ้ำ **, *, * )ฉันรักเธD
  • D
  • A
  • G
  • Bm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ความลับในใจ - สิบล้อ

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : จุลจักร จักรพงษ์, สุทธิพงศ์ แจ่มจำรัส, เทียรี่ เมฆวัฒนา | เรียบเรียง : เทียรี่ เมฆวัฒนา
ฉันเข้าใจเธออยู่ ฉันเข้าใจเธอดี 
เพราะรู้ว่าในใจ เธอนี้ นั้นมีเจ้าของ
ใจเขาก็มีเธอ ใจเธอก็มีแต่เขา
ใจฉันเลยต้องเศร้า ปวดร้าว จนฉันต้องถอยไป----------เมื่อเห็นเธอเป็นสุข ตัวฉันก็สุขใจ
เมื่อเธอมีเขาคอยห่วงใย ดูแลเคียงชิดใกล้
วันไหนที่เธอเศร้า กับเขาที่จากไป
วันไหนที่เธอต้องร้องไห้ จะไปเคียงข้างเธอ----------* มีความลับที่อยู่ในใจ มีความลับที่อยู่ข้างใน 
เป็นความลับ ที่ยังเปิดเผยไม่ได้ มีความลับที่อยู่ในใจ 
เป็นความลับที่อยู่ข้างใน แต่ไม่รู้จะบอกเธอได้อย่างไร ----------** สมมุติว่าเธอเลิก สมมุติว่าเธอลา
สมมุติว่าน้ำตาเธอนอง จากคนนั้นของเธอ
ยังหวังรอเธออยู่ จะเฝ้ารอเรื่อยไป
ก็แล้วแต่ว่าใจ ของเธอจะมีฉันหรือเปล่า 
(ซ้ำ **, *, *)
ฉันรักเธอ